REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

CELE TURNIEJU:
1. Stworzenie płaszczyzny promocji młodym, utalentowanym wykonawcom z województwa wielkopolskiego.
2. Upowszechnianie wartościowych pozycji repertuarowych oraz prezentacja dorobku artystycznego muzykującej zespołowo młodzieży.

UWAGAZMIANA MIEJSCA

MIEJSCE: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie

ORGANIZACJA TURNIEJU:
1. Część konkursowa Turnieju i koncert laureatów odbędą się 26 stycznia 2018 roku w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie – ul. 3 Maja 50, 62-510 Konin
2. Uczestnicy wpłacają, przed rozpoczęciem Turnieju, akredytację w wysokości 50 zł. Należność prosimy przelać na konto: BZWBK 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 – prosimy o przedstawienie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem Turnieju w biurze organizacyjnym.
3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
4.  Kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 stycznia 2018 roku na adres:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin
tel. (63) 243 63 50, 243 63 51
lub e-mailem: ckis@ckis.konin.pl
k.weber@ckis.konin.pl

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Turniej adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia.
2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o udziale w Turnieju decyduje kolejność ich nadsyłania.
3. W tym roku Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
– INSTRUMENTÓW DĘTYCH,
– ZESPOŁÓW KAMERALNYCH.
4. Wiek uczestników w kategorii instrumentów dętych nie powinien przekraczać 15 lat, w kategorii zespołów kameralnych 17 lat.
5. W kategorii instrumentów dętych uczestnik zobowiązany jest wykonać dwa utwory (jeden z pamięci) w czasie od 5 do 8 minut; jeden z akompaniamentem fortepianu o charakterze kantylenowym, drugi o charakterze wirtuozowskim bez akompaniamentu. Kolejność prezentacji dowolna.
6. W kategorii zespołów kameralnych uczestnicy wykonują program dowolny, a czas jego trwania nie powinien przekraczać 8 minut. Skład zespołów może być dowolny, od tria do oktetu włącznie.

PROGRAM:

8.00 – 9.45 – próby
10.00 – przesłuchania konkursowe w kategoriach: instrumenty dęte, zespoły kameralne
16.00 – ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród, koncert laureatów

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizatorzy nie zapewniają posiłku w podczas trwania Turnieju. Uczestnicy mogą skorzystać z obiadu na koszt własny w następujących placówkach:
– Naleśnikarnia PRZYSTAŃ, ul. Wojska Polskiego 3, 62-500 Konin
– Pizzeria „Tutti Santi”, ul. Wojska Polskiego 3, 62-500 Konin
– Restauracja „NOWA GRODZKA”, Plac Wolności 7, 62-500 Konin
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bufet kawowy zlokalizowany w PSM I i II st. w Koninie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Oceny poziomu wykonawców dokona Jury pod przewodnictwem prof. Antoniego Wierzbińskiego – wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny koncertu laureatów, ze względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń.
5. W związku z dużym zainteresowaniem Turniejem, organizatorzy dopuszczają zgłoszenia spoza regionu Wielkopolski. O ostatecznej kwalifikacji decyduje liczba zgłoszeń.
6. Organizatorzy przewidują wprowadzenie przerw między poszczególnymi kategoriami.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
9. Instytucje zgłaszające uczestników do udziału w Turnieju Muzycznym wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Patronat honorowy: 

Marszałek
Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Komenatrze są wyłączone