REGULAMIN

 

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA REALIZACJI:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Kole

ORGANIZATORZY:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Kole
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

CELE TURNIEJU:
1. Stworzenie płaszczyzny promocji młodym, utalentowanym wykonawcom z województwa wielkopolskiego.
2. Upowszechnianie wartościowych pozycji repertuarowych oraz prezentacja dorobku artystycznego muzykującej zespołowo młodzieży.

ORGANIZACJA TURNIEJU:
1. Część konkursowa Turnieju i koncert laureatów odbędą się 8 lutego 2019 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego – ul. Sienkiewicza 11, 62-600 Koło
2. Uczestnicy wpłacają, przed rozpoczęciem Turnieju, akredytację w wysokości 50 zł. Należność prosimy przelać na konto: Santander Bank Polska S. A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 – prosimy o przedstawienie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem Turnieju w biurze organizacyjnym.
3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
4. Kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 stycznia 2019 roku na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin tel. (63) 243 63 50, 243 63 51 lub e-mailem: ckis@ckis.konin.pl k.weber@ckis.konin.pl

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Turniej adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia.
2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o udziale w Turnieju decyduje kolejność ich nadsyłania.
3. W tym roku Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach:
– INSTRUMENTÓW DĘTYCH
– ZESPOŁÓW KAMERALNYCH.
4. Wiek uczestników w kategorii instrumentów dętych nie powinien przekraczać 16 lat, w kategorii zespołów kameralnych – 17 lat.
5. W kategorii instrumentów dętych uczestnik zobowiązany jest wykonać dwa utwory (jeden z pamięci) w czasie od 5 do 8 minut; jeden z akompaniamentem fortepianu o charakterze kantylenowym, drugi o charakterze wirtuozowskim bez akompaniamentu. Kolejność prezentacji dowolna.
6. W kategorii zespołów kameralnych uczestnicy wykonują program dowolny, a czas jego trwania nie powinien przekraczać 8 min. Skład zespołu może być dowolny, od tria do oktetu włącznie.

PROGRAM:
8.00 – 9.45 – próby
10.00 – przesłuchania konkursowe w kategoriach: instrumenty dęte, zespoły kameralne
16.00 – ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród, koncert laureatów

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1. Organizatorzy nie zapewniają posiłku w podczas trwania Turnieju. Uczestnicy mogą skorzystać z obiadu na koszt własny w następujących placówkach:
– Pizzeria K2, ul. Zielona 10a, 62-600 Koło, tel. (63) 2728288, www.pizzeria-k2.pl
– Gościniec „Mieszko”, ul. 3 Maja 5, 62-600 Koło, tel. (63) 272 14 44, www.mieszko.pl/restauracja
– Restauracja Pizzeria „Apis”, ul. Broniewskiego 14, 62-600 Koło, tel. (63) 261 65 56, www.restauracjaapis.pl
2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bufet kawowy zlokalizowany w PSM I st. w Kole.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Oceny poziomu wykonawców dokona Jury pod przewodnictwem prof. Antoniego Wierzbińskiego – wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia. 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny koncertu laureatów, ze względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń.
5. W związku z dużym zainteresowaniem Turniejem, organizatorzy dopuszczają zgłoszenia spoza regionu Wielkopolski. O ostatecznej kwalifikacji decyduje liczba zgłoszeń.
6. Organizatorzy przewidują wprowadzenie przerw między poszczególnymi kategoriami.
7. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ckis.konin.pl
9. Instytucje zgłaszające uczestników do udziału w Turnieju Muzycznym wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Komenatrze są wyłączone