Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu „Umowy – zasady prawa autorskiego”

Czy umieszczenie zdjęć na FB z imprezy organizowanej przez instytucję wymaga zgody wszystkich osób umieszczonych na fotografii? Kiedy można zamieścić zdjęcie w materiałach reklamowych nie podając nazwiska autora? Gdzie przebiega granica między inspiracją a naruszeniem prawa autorskiego? Dlaczego umowa z twórcą, która wykorzystuje jego dzieło na wszelkich polach eksploatacji jest niezgodna z prawem? Z kim i jakie  umowy trzeba podpisać przygotowując event lub wydarzenie kulturalne? Dowiedz się na naszym szkoleniu.

Cele szkolenia

– zwiększenie zakresu wiedzy uczestników i jej uporządkowanie w zakresie przepisów prawnych i orzecznictwa w ramach zagadnień prawnych związanych z
prawem autorskim i prawem do wizerunku w działalności instytucji kultury,
– przygotowanie pracowników instytucji kultury do samodzielnej oceny prowadzonych działań pod kątem ich wymagań i konsekwencji prawnych w aspekcie prawa autorskiego i prawa do wizerunku,
– zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne decydowanie o sposobie prowadzenia działań tak, by uniknąć naruszania prawa w zakresie prawa autorskiego,
– przygotowanie do samodzielnego tworzenia prawidłowo skonstruowanych umów autorsko – prawnych,
– wzrost poziomu rozumienia przepisów prawnych w wybranych zagadnieniach i ułatwienie sprawnego poruszania się po temacie dzięki zaznajomieniu się z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi przez instytucje kultury.

Odbiorcy szkolenia

Pracownicy instytucji kultury odpowiedzialni za organizację wydarzeń kulturalnych, pracownicy działu promocji i marketingu,  przedstawiciele bibliotek, muzeów, organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w obszarze kultury, którzy w swojej pracy wykorzystują fotografie i spotykają się z problemem praw autorskich i prawa do wizerunku w fotografii; osoby zajmujące się fotografią.

Plan szkolenia

1. Prawo autorskie
2. Prawa pokrewne
3. Dozwolony użytek utworów
4. Wolne licencje
5. Prawo do wizerunku i ochrona korespondencji
6. Podmiot uprawniony a strona umowy
7. Istotne postanowienia umów autorsko-prawnych
8. Kontakt instytucji kultury z OZZ
9. Odpowiedzialność za naruszenie.

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:
w zakresie prawa autorskiego, praw pokrewnych i dozwolonego użytku:
– co podlega ochronie w rozumieniu prawa autorskiego,
–  jakie są rodzaje prawa autorskiego, co oznaczają dla twórcy, instytucji kultury i jak je rozpoznawać,
– co to są prawa zależne i jak z nich korzystać,
– jakie utwory znajdują się w domenie publicznej,
– kiedy wolno korzystać z utworów w ramach dozwolonego użytku,
– jakie przywileje mogą mieć instytucje kultury w ramach dozwolonego użytku i jak z nich korzystać,

w zakresie licencji Creative Commons i Copyleft:
– na czym polegają licencje CC, kiedy i na jakich warunkach można z nich korzystać,
– czy instytucja kultury może udostępniać treści na licencji CC lub Copyleft,

w zakresie prawa do wizerunku i ochrony korespondencji:
– w jakich przypadkach można korzystać z wizerunku bez uzyskania zgody osób portretowanych a kiedy taka zgoda jest konieczna,
– jakie są wymogi formalne dotyczące ww. zgody,
–  jakie zgody w zakresie wykorzystania wizerunku są wymagane w przypadku organizowania wernisażu, koncertu, eventu publicznego, warsztatów dla dzieci itp.,

w zakresie tworzenia umów:
–  jak prawidłowo określić strony i przedmiot umowy,
– co to są pola eksploatacji, jak je prawidłowo określić i dlaczego są istotne,
– czym różnią się umowy z przekazaniem praw autorskich od licencji – kiedy którą formę wybrać, by zabezpieczyć instytucję i jednocześnie nie narażać jej na nadmierne koszty,
– jakie dodatkowe klauzule może (lub powinna) zawierać umowa w zależności od specyficznych potrzeb instytucji kultury,
– jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury w zakresie umów autorsko prawnych,

w zakresie konsekwencji prawnych:
– jakie są konsekwencje naruszenia prawa autorskiego w działalności instytucji i jak uniknąć problemów związanych z naruszeniem prawa.

Prowadzący:

Marcin Lassota – adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.

Doświadczenie trenerskie: ponad 200 zrealizowanych godzin szkoleniowych.

Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzenie warsztatów z pisania umów dla instytucji kultury.

 

Termin: 25 maja 2017 r., godz. 10.00-17.00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a,

Koszt: 250 zł +23% VAT

W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT!
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis kawowy.
Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto:
WBK o/ Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776. 

Rekrutacja:

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza pocztą tradycyjną lub faksem najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia. Liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Beata Mazurek
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel. / fax (63) 243 63 50
godz. 8.00-16.00
mail: b.mazurek@ckis.konin.pl

Pobierz:
Formularz zgłoszenia doc

Komenatrze są wyłączone