Protokół z obrad jury

FESTIWALU KULTURY „W STRONĘ TRADYCJI”

W RAMACH PROJEKTU

„LUDOWE MECYJE 2019 – EDUKACJA, ANIMACJA, WARSZTAT”

Kramsk 16.06.2019 r.

 

 

Komisja Artystyczna w składzie:
dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie
Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie, choreograf, manager kultury, ekspert w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego”.

po wysłuchaniu 13 zespołów śpiewaczych, 5 kapel ludowych, 0 zespołów stylizowanych, 9 solistów, 10 zespołów tanecznych, postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

I Nagrodę
Zespołowi Tradycja z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Na Swojską Nutę z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę
Zespołowi Dobrowianki ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – nagroda 600 zł ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Koninie
Zespołowi Osieczanki działający przy OSP w Osieku Wielkim – nagroda 600 zł ufundowana przez Wójta Gminy Kramsk

III Nagrodę
Zespołowi Zgoda z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Przykona – nagroda 500 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Kiełczewianki z Kiełczewa Smużnego – nagroda 500 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia
Zespołowi Świętojanki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Kujawy Borowe z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Lubonianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Kalinianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Nadnerzanki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii kapel ludowych:

Nagrodę
Kapeli Rodzinnej Cedzidłów z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – nagroda 600 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia 
Kapeli Łowijoki z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – wyróżnienie 400 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kapeli To My z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – wyróżnienie 400 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:

Nagrodę
Janinie Pakule z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – nagroda 350 zł ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Michałowi Borysowi Hryciukowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie – nagroda 350 zł ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Bożenie Żurawik z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – nagroda 350 zł ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie
Katarzynie Matuszewskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii gawędziarzy:

Nagrodę
Jadwidze Kowalskiej z Kiełczewa Smużnego – nagroda 300 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienie
Mariannie Topolskiej z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii instrumentalistów:

Wyróżnienie:
Mirosławowi Kazimierczakowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii zespołów tanecznych:

I Nagrodę
Zespołowi Tańca Ludowego Kościelec z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Tańca Ludowego Uśmiech I ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę
Zespołowi Tańca Ludowego Uśmiech II ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim – nagroda 600 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Tańca Ludowego Mały Kościelec z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu – nagroda 600 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę
Zespołowi Regionalnemu Mały Babiak z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – nagroda 400 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia:
Zespołowi Tańca Ludowego Brudzewiacy (grupa młodsza) z Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnicy – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Gromada ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komisja artystyczna postanowiła zakwalifikować do 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym Zespół Na Swojską Nutę z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku.  

 

Protokół
z obrad Komisji Artystycznej Konkursu „TRADYCJE W TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ”
w ramach projektu „LUDOWE MECYJE 2019 – edukacja, animacja, warsztat”

Komisja artystyczna w składzie:
Elżbieta Barszcz – kulturoznawca, etnolog – przewodnicząca komisji
Krystyna Mikołajczak – specjalistka ds. reklamy i marketingu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Julia Kuczmańska-Benec – plastyczka z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku

po obejrzeniu 32 prac 11 twórców postanowiła przyznać 4 nagrody w wysokości 250 zł następującym osobom:

1. Jadwidze Tyksińskiej z Kłodawy
2. Teresie Brzosce z Koła
3. Halinie Ostrowskiej z Kłodawy
4. Mariuszowi Markiewiczowi

oraz 7 wyróżnień w wysokości 150 zł:

1. Elżbiecie Matkowskiej ze Strzałkowa
2. Jadwidze Piekarskiej z Kramska
3. Urszuli Ostrowskiej z Kłodawy
4. Alicji Pawłowskiej z Kłodawy
5. Henrykowi Jankowskiemu ze Szczepidła
6. Mariannie Dobrowolskiej z Konina
7. Mariannie Iwińskiej z Kramska

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

fot. M. Jurgielewicz (więcej zdjęć na www.ludowemecyje2019.ckis.konin.pl)

Komenatrze są wyłączone