Wyraziste, intensywne, barwne płótna Jacka Łydżby – wykładowcy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie będziemy prezentować w Wieży Ciśnień. Zapraszamy na wernisaż – g. 18.00.

 

Jacek Łydżba urodził się w 1966 r. we Włoszczowie. Studiował w częstochowskiej Wyższej Szkole Plastycznej i na warszawskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni plakatu prof. Macieja Urbańca w 1989 r. Od 1995 r. pracuje na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Nominowany do Paszportu „Polityki” w 1999 r.

Jest malarzem, który wyrósł z tradycji polskiej szkoły plakatu. Dlatego jego obrazy są wyraziste, mocne i jasno komunikujące swój przekaz. Na dużych płótnach z malowanym szpachlą tłem widzimy najczęściej pojedyncze postaci: kobiety, wilka, gołębia, samolotu, anioła. Postaciom często towarzyszą studia głowy, jakby artysta dekonspirował przed nami swój warsztat. Łydżba robi też cykle szablonów i wycinanek, wykazując w nich zmysł dekoracyjny i poczucie humoru, które pozwala mu zbliżyć się do sztuki ludowej i kiczu miejskich graffiti.

Krajobrazy i obrazy
„Zauważone, zapamiętane, namalowane. Pejzaże Jacka Łydżby są zapisem wrażeń, pamięci i nastroju chwili. Wyjście w plener, to dla artysty moment nasycenia się pejzażem. Nie robi wtedy notatek, nie maluje. Czasami pstryknie zdjęcie. Obraz powstaje później, w pracowni. Właściwie powstaje w głowie. Najpierw krajobraz, potem – obraz. A obraz, to zaledwie płótno i kilka kolorów. Aż płótno, aż kilka kolorów. Skromność użytych środków jest pozorna, bo efekt – barokowy. Ważne role grają gest, faktura, format płótna. Intensywność światła i barwy. Rzeczywisty krajobraz na płótnie zmienia się w kreację, inny świat, rozstrzygnięty po malarsku”. / Małgorzata Czyńska /

 

 

Do pobrania pdf „Jacek – pejzaże”

 

Komenatrze są wyłączone