Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Klasztor oo. Franciszkanów w Koninie zapraszają do udziału w KONKURSIE NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Cel konkursu:

 • Podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Rozwijanie wrażliwości i doskonalenie umiejętności plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs ma charakter międzypokoleniowy i adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, osób indywidualnych i grup.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej.
 3. Do wykonania palmy należy użyć naturalnych tworzyw (bibuły, suszonych kwiatów, zielonych gałązek, itp.).
 4. Minimalna wysokość palm 30 cm.
 5. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 palmy, które muszą być starannie podpisane! (przymocowana do palmy osobna karteczka/kartonik zawierająca podstawowe informacje   o wykonawcy: imię, nazwisko, szkoła, klasa).
 6. Uczestnicy indywidualni zgłaszają jedną palmę.
 7. Palmy należy dostarczyć w dniu 11 kwietnia (czwartek) 2019 r. w godzinach 14.00 – 16.00 do Klasztoru oo. Franciszkanów w Koninie ul. Reformacka 2 wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.
 8. Prace oceni Komisja artystyczna powołana przez organizatorów, która przyzna  nagrody i wyróżnienia.
 9. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu i wezmą udział w procesji w Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Klasztorze oo. Franciszkanów.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 28 kwietnia 2019 r. po mszy św. o godz. 11.00 w Klasztorze oo. Franciszkanów w Koninie.
 11. Informacji udziela Renata Rudowicz – CKiS (63) 2436350/51   e-mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl

UWAGA!

Uczestnicy Konkursu udzielą jego Organizatorowi,  w formie oświadczeń załączonych do Regulaminu (w karcie zgłoszenia), następujących zezwoleń:

 • Na rejestrację zgłoszonych prac na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych,
 • Na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego i elektronicznego,
 • Na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie dla celów statutowych CKiS.

W przypadku uczestnika nieletniego oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Komenatrze są wyłączone