CKiS w Koninie organizuje Konkurs o Statuetkę „Kariatyda”, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób wspierających kulturę na terenie subregionu konińskiego.

 

W 2016 roku statuetkę Kariatyda otrzymali:

Adam Kołodziejczak – za wieloletnią pracę służącą rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego i kształtowanie wrażliwości muzycznej.

Adam Kołodziejczak – od ponad 40 lat pracuje na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. W ciągu swej zawodowej aktywności był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Kole, prowadził chóry w Świnicach Warckich i w Kole, był (i jest nadal) instruktorem muzycznym zespołów ludowych i wokalno-instrumentalnych istniejących na terenie gminy Kramsk i Ślesin. Jest również założycielem i kapelmistrzem orkiestry dętej w Ślesinie, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Izydora Smakulska – za realizację pasji związanej z tworzeniem rękodzieła i promowanie aktywności twórczej.

Izydora Smakulska – twórczyni dekoracyjnych rzeźbionych jaj. Przez wiele lat była księgową, a od kilkunastu zajmuje się działalnością twórczą. Jej kolekcja to przepiękne, ażurowe jaja, malowane lub ozdabiane kamieniami szlachetnymi, według autorskich pomysłów. Swoje prace prezentuje na wystawach oraz kiermaszach rękodzieła.

Zbigniew Szymczak – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Konina.

Zbigniew Szymczak – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. Od lat regularnie wspiera wydarzenia kulturalne organizowane na terenie miasta Konina.

Józef Drop – za sprzyjanie realizacji działań kulturalnych w gminie Kramsk i zrozumienie dla potrzeb lokalnej społeczności.

Józef Drop – wójt gminy Kramsk. Przychylny wszelkim działaniom o charakterze kulturalnym na terenie gminy, szczególnie istnieniu orkiestry dętej oraz kultywowaniu
i upowszechnianiu kultury ludowej.

Justyna Tomczak – za kreatywność i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wkład w życie kulturalne gminy Stare Miasto.

Justyna Tomczak – tancerka i choreografka. Osoba społecznie zaangażowana, organizatorka imprez artystycznych na terenie gminy Stare Miasto. Od 6 lat prowadzi Zespół Mażoretki Sigma, który działa przy Orkiestrze Staromiejskiej. Grupa towarzyszy orkiestrze podczas parad ulicznych lub w trakcie koncertów; wykonuje układy marszowo-taneczne i prezentuje efektowne choreografie z batonami, wstążkami oraz pomponami.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt – za zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego miasta Konina.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt – jak piszą o sobie jego członkowie: są grupą znajomych, których poznał Konin. Wśród stawianych sobie celów wymieniają m.in. popularyzowanie i wspieranie kultury oraz animację środowisk lokalnych. Od 2010 r. Stowarzyszenie jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Bluesonalia w Koninie, będącego najważniejszą bluesową imprezą w Wielkopolsce.

KARIATYDA WIELKA

Lech Stefaniak – za towarzyszącą życiu zawodowemu troskę o rozwój działalności artystycznej i kulturalnej na terenie miasta i regionu.

Lech Stefaniak – animator, działacz społeczny, mecenas kultury, aktualnie Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie.
Jako dyrektor wydziału kultury Urzędu Wojewódzkiego w Koninie był niezwykle zaangażowany w rozwój wszelkich form działalności kulturalnej i artystycznej byłego woj. konińskiego. Lech Stefaniak to także twórca kultury – poeta, autor m.in. tomiku wierszy „Przedmurze” oraz  zbioru „Rzecz Najjaśniejsza”.
Pomysłodawca, redaktor i wydawca pięciotomowego wydawnictwa „Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego”.Ponadto Kapituła konkursu zadecydowała o wręczeniu uroczystych podziękowań w poszczególnych kategoriach następującym osobom:

Animator kultury:

Halina Wójcik – za inicjowanie i realizację spotkań twórczych na terenie powiatu konińskiego.

Halina Wójcik – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Pomysłodawczyni i organizatorka początkowo ogólnopolskich, a obecnie międzynarodowych plenerów malarskich, które odbywają się w Ślesinie od 1999 r. Uczestnikami plenerów są zapraszani artyści, a powstałe na konińskiej ziemi obrazy prezentowane są w wielu galeriach w Polce i poza jej granicami, przyczyniając się do integracji środowisk twórczych i promowania naszego powiatu.

Twórca:

Krystyna Mikołajczak – za inwencję i oryginalność w pracach graficznych oraz działania animacyjne z zakresu sztuk plastycznych.

Krystyna Mikołajczak – autorka scenografii i opracowań graficznych imprez. Od lat związana z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Organizatorka Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”, kuratorka wystaw,
 

Ewa Winczewska – za profesjonalizm i indywidualizm w twórczości malarskiej.

Ewa Winczewska – malarka. Od 2002 r. zajmuje się malarstwem sztalugowym, maluje portrety, pejzaże, architekturę, kwiaty i zwierzęta w technice olejnej i pastelami. Uczestniczka plenerów ogólnopolskich i regionalnych. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Pejzaż i Architektura Wielkopolski”.

Mecenas kultury-sponsor

Piotr Borowski – za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i pomoc w rozwoju życia kulturalnego na terenie powiatu słupeckiego.

Piotr Borowski – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. W środowisku lokalnym znany ze wspierania różnorodnych wydarzeń kulturalnych, m.in. Słupeckich Spotkań z Folklorem, Dnia Strzałkowa czy Spotkań Odpustowych przy Muzeum Regionalnym w Słupcy.

Paweł Sikorski – za tworzenie miejsca przeznaczonego na informacje o wydarzeniach kulturalnych.

Paweł Sikorski –  członek zarządu portalu LM.pl, najstarszego i największego internetowego serwisu informacyjnego Wschodniej Wielkopolski. Portal od początku działalności wspiera działania kulturalne w regionie, współpracuje z instytucjami kultury, promuje artystów i działaczy kultury. Na bieżąco zapowiada, informuje i relacjonuje wydarzenia kulturalne oraz patronuje wielu działaniom.

Samorząd lokalny

Mariusz Roga – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie powiatu słupeckiego.

Mariusz Roga – starosta Powiatu Słupeckiego. Wraz z pracownikami administracji i radnymi prowadzi politykę sprzyjającą rozwojowi kultury. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Powiat Słupecki jest Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który zyskał renomę nie tylko na terenie powiatu. Starostwo rokrocznie jest również współorganizatorem Słupeckich Spotkań z Folklorem.

Stefan Dziamara – za tworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego gminy i miasta Rychwał.

Stefan Dziamara – burmistrz Rychwała. Prowadzi politykę stwarzającą warunki do rozwoju form artystycznych na terenie miasta i gminy oraz organizacji wydarzeń

Nova

Emilia Świeciak – za nieustanny rozwój pasji tanecznej oraz zaszczepianie jej wśród dzieci i młodzieży.

Emilia Świeciak – od 2010 r. instruktorka i choreografka grup tanecznych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Swoją energią i pasją przyciąga dzieci i młodzież na zajęcia oraz stymulująco wpływa na rozwój ich zainteresowań. Dzięki zacięciu pedagogicznemu i pracy od podstaw zbudowała zespoły, które uczestniczą w turniejach, festiwalach i przeglądach, osiągając różnego rodzaju  sukcesy.

Razem

Ewa Pawlak, Aldona Piwońska, Izabela Ochota – za uzupełnianie się w pracy instruktorskiej i kształtowanie twórczej osobowości dzieci.

Ewa Pawlak, Aldona Piwońska, Izabela Ochota – zgrany zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Panie wspólnie działają w obszarze teatru amatorskiego, prowadząc szkolne zespoły teatralne. Wykorzystując indywidualne wykształcenie (polonista, plastyk, muzyk) tworzą wraz z dziećmi spektakle, które cechuje umiejętne wykorzystanie różnorodnych środków przekazu, właściwy dobór formy scenicznej, jasne przesłanie i troska o kształtowanie twórczej osobowości podopiecznych. Spektakle przez nie przygotowywane były wielokrotnie nagradzane na przeglądach różnych szczebli.

Oratorium im. błogosławionej Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą – za zaangażowanie w pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia z wykorzystaniem zajęć charakterze artystycznym.

Oratorium im. błogosławionej Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą – Oratorium to miejsce codziennych spotkań młodzieży i dorosłych, prowadzone przez salezjanów Animatorzy i wychowawcy Oratorium od wielu lat integrują młodych i dorosłych poprzez organizowanie wielu różnorodnych wydarzeń kulturalnych, jak również sportowo-rekreacyjnych. Wielkim zainteresowaniem wśród uczestników, jak i publiczności, cieszą się doroczne koncerty „Małego muzykowania”, spektakle teatralne, pikniki integrujące rodziny, m.in. z bogatą ofertą kulturalną: mikrofon dla wszystkich, prezentacja poezji.

Laureaci:

KARIATYDA 2000
KARIATYDA 2001
KARIATYDA 2002
KARIATYDA 2003
KARIATYDA 2004
HONOROWE KARIATYDY
KARIATYDA 2005
KARIATYDA 2006
KARIATYDA 2007
KARIATYDA 2008
KARIATYDA 2009
KARIATYDA 2010
KARIATYDA WIELKA
KARIATYDA 2011
KARIATYDA WIELKA:
KARIATYDA 2012
KARIATYDA HONOROWA
KARIATYDA 2013
KARIATYDA 2014
KARIATYDA WIELKA

Komenatrze są wyłączone