Północno-wschodnia część subregionu to teren Kujaw, gdzie zachował się stary ludowy zwyczaj sypania wzorów piaskiem. Wysypywanie drobnego piasku na glinianej polepie w reprezentacyjnym pomieszczeniu, w obejściu czy na ścieżce prowadzącej do chaty, nabierało szczególnego znaczenia w okresie świąt kościelnych i w czasie uroczystości rodzinnych. Tradycja ta jest kultywowana przez kilka rodzin zamieszkujących okolice Kłodawy. By podtrzymać ją w świadomości dzieci i młodzieży oraz zachęcić do pielęgnowania jej piękna, w ramach projektu odbędą się warsztaty z wysypywania wzorów piaskiem.

Wezmą w nich udział starsze dzieci szkół podstawowych (5 i 6 klasy). Warsztaty dla czterech 10-osobowych grup z Kłodawy i Przedcza poprowadzi Jadwiga Tyksińska, twórczyni ludowa, kultywująca ten zwyczaj. Podczas zajęć dzieci zdobędą wiedzę o swoim regionie i jego zwyczajach, poznają elementy wzorów kujawskich. Dowiedzą się czemu służył ten zwyczaj i kiedy go stosowano, wreszcie same spróbują swoich sił, najpierw w komponowaniu wzorów, później wysypywaniu ich piaskiem.

Miejsce: Przedecz, Kłodawa

Prowadząca: Jadwiga Tyksińska

Organizator: CKiS w Koninie

Warsztaty w ramach projektu pt. „LUDOWE MECYJE – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.ludowemecyje.ckis.konin.pl/

Komenatrze są wyłączone