Protokół z obrad komisji artystycznej

18. Wielkopolskiego Konkursu na  Monodram

„MŁODZI KORYFEUSZE”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie – 4 listopada 2016 r.

 

 

Komisja Artystyczna w składzie:

Małgorzata Kałędkiewicz-Pawłowska – aktorka Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu
Ela Barszcz – instruktor ds. plastyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Krystian Weber – instruktor ds. muzyki z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

po obejrzeniu  18   monodramów postanowiła przyznać następujące nagrody:

I kategoria

Martyna Rudowicz ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu – nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew

II kategoria

Areta Pawlicka z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
Weronika Banaszak ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Droszewie
Tymoteusz Smak z Miejskiego Domu Kultury w Turku

III kategoria

Mikołaj Zieliński ze Szkoły Podstawowej nr 5  im. UNICEF w Turku
Szymon Nowak ze Szkoły Podstawowej nr 5  im. UNICEF w Turku
Weronika Iwan ze Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego w Czerwonaku
Zofia Wysokowska ze Szkoły Podstawowej nr 5  im. UNICEF w Turku
Oskar Smarżewski ze Szkoły Podstawowej nr 5  im. UNICEF w Turku – nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Kleczew

i wyróżnienia:

I kategoria

Blanka Małolepsza z Prywatnego Przedszkola Bajkolandia w Koninie
Maja Dominiak ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu
Maja Smolińska ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Kaliszu

II kategoria

Zuzanna Rybarczyk z Zespołu Szkół w Rajsku
Dorota Bączkiewicz z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
Róża Krzywda z Zespołu Szkół w Rajsku
Antonina Rybarczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie

III kategoria

Wanessa Kalina ze Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych
Aleksandra Jakomulska ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. UNICEF w Turku

 

Nagrody i wyróżnienia ufundowało Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew.

Komenatrze są wyłączone