Elzbieta Barszcz i Marek Woźniak podpisują umowę.

Elżbieta Barszcz i Marek Woźniak – fot. Sebastian Mikołajczak

Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”

Poddziałanie 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”

WRPO 2014-2020

Całkowita wartość Projektu: 17 499 827,15

Środki UE: 11 974 376,47

Komenatrze są wyłączone