PROJEKT 966, Jubileusz Narodowy, Sztuka Polska 2016

Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 1050–lecia Chrztu Polski.

W jaki sposób polscy twórcy odnoszą się do historycznego wydarzenia będzie można przekonać się 14 października, oglądając najnowszą propozycję Galerii CKiS Wieży Ciśnień w Koninie. O godz. 18.00 otwieramy wystawę pt. „Projekt 966. Jubileusz Narodowy, Sztuka Polska 2016”, której kuratorami są: Mirosława Rochecka i Kazimierz Rochecki.

„(…) Przeżywana aktualnie 1050. rocznica wzbudza refleksję nad narodową i osobową tożsamością Polaków i jest tematem inspirującym dla wielu polskich artystów.

Koncepcja wystawy nawiązuje do tradycji patriotycznych polskiej sztuki XIX w. i ruchu kultury niezależnej lat 80. (…) Do udziału w projekcie zaprosiliśmy szerokie grono cenionych polskich twórców, których działalność wyrasta z korzeni chrześcijańskich i jest głęboko zaangażowana w szerzenie wartości i prawd stanowiących fundament kultury polskiej i europejskiej.

elzbieta-wasylyk Elżbieta Wasyłyk

Są wśród zaproszonych artystów przedstawiciele Pokolenia’ 80 i pokolenia JP II. Wybór zaproszonych artystów z założenia zakładał preferencję warsztatowych dyscyplin sztuki – malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby i fotografii. W projekcie biorą również udział zaproszeni teoretycy i krytycy sztuki.

Projekt 966 jest koncepcją wystawy współczesnej Sztuki Polskiej, która próbuje ująć zarówno szeroko rozumiane odniesienie do najważniejszego w dziejach polski wydarzenia, jakim było przyjęcie przez Mieszka I Chrześcijaństwa, jak i dokonać współczesnego spojrzenia na wiarę i polskość, na nasze dzieje i naszą świadomość, na naszą przeszłość, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość.

Krzysztof Mazur Krzysztof Mazur
Projekt 966 nie ma podsumowywać, nie ma kończyć ani zaczynać – ma otwierać. Projekt jest przecież etapem, czymś, co jest zarazem dziełem skończonym i jednocześnie zaczynem do dalszej realizacji, dalszego podążania drogą wyznaczoną – w tym przypadku wyznaczoną przez wodę, krzyż i światło.(…)

 

Jolanta Kuszaj Jolanta Kuszaj

 

Kuratorzy postawili artystom zadanie stworzenia na wystawę nowych dzieł, które staną się pamiątkami 2016 roku, już choćby z racji ich datowania. Założyliśmy, że przeżywany aktualnie czas jubileuszowego roku, dość burzliwy w swoich politycznych i społecznych kontestacjach, w naturalny sposób zostawi swój rys w tworzonych przez artystów dziełach, jednak ukierunkowanie treści wystawy w stronę wiary i patriotyzmu miało sprowokować artystów do osobistego podjęcia wątków uznawanych często obecnie za wstydliwe lub zaniechane i nadania im nowej własnej formy”.

 

Projekt 966 - plakat

Komenatrze są wyłączone