Kiedy: 14 listopada 2017 Godz: 9:00-16:00

Szkolenie: Sponsoring, promocja, konkursy, loterie

Co jest dozwolone w ramach działań promocyjnych? Jak organizować konkursy i loterie? Jak legalnie działać w mediach społecznościowych? Jak rozliczać świadczenia reklamowe  i sponsoringowe?

Cele szkolenia:

– zdobycie wiedzy na temat podstaw prawnych organizacji promocji instytucji, w tym organizowania loterii, konkursów, gier miejskich,
– zdobycie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielne planowanie przedsięwzięć kulturalnych pod kątem zawierania umów z podwykonawcami, sponsorami, patronami,
– poznanie zasad przetwarzania danych osobowych w ramach promocji (np. kiedy potrzebna jest zgoda GIODO?),
– zrozumienie zasad promocji w mediach społecznościowych,
– poznanie aspektów podatkowych umów przy umowach „barterowych”,

Odbiorcy szkolenia:

– pracownicy instytucji kultury odpowiedzialnych za organizację wydarzeń kulturalnych,
– pracownicy działu promocji i marketingu,
– pracownicy działu księgowości i rozliczeń.

Prowadzący:

Marcin Lassota – adwokat, zawodowy mediator, szkoleniowiec. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, podyplomowego Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego w Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów LL.M. na Johannes Gutenberg Universität Mainz w Niemczech.

Doświadczenie trenerskie: ponad 200 zrealizowanych godzin szkoleniowych.

Główne obszary pracy szkoleniowej: prawo autorskie, prawo umów, zamówienia publiczne, aspekty prawne działalności wydawniczej, organizacja konkursów i gier hazardowych (np. loterii promocyjnych); prowadzenie warsztatów z pisania umów dla instytucji kultury.

PROGRAM:

1. Prawo autorskie w działaniach promocyjnych:
a). jak zawrzeć umowę z fotografem, grafikiem, autorem tekstu,
b). dozwolony użytek z promocji,
c). domena publiczna.

2. Sponsoring i patronat:
a) charakter sponsoringu i patronatów medialnych,
c) świadczenia sponsora i patrona medialnego,
d) świadczenia instytucji kultury,
e) umowy o współpracy i współorganizacji,
f) podatkowe aspekty rozliczenia umów „barterowych” i „półbarterowych”.

3. Przetwarzanie danych osobowych w ramach promocji:
a) podstawa do przetwarzania danych osobowych,
b) wymogi techniczne i organizacyjne,
c) newsletter,
d) dane w konkursach,
e) przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych.

4. Informacje handlowe i telemarketing:
a) spam,
b) telemarketing,
c) reklama uciążliwa,
d) marketing usług własnych.

5. Loteria, konkurs, gra miejska:
a) konkurs a loteria,
b) wykorzystanie Internetu przy organizacji konkursów i loterii,
c) czym jest gra miejska?
d) podatkowe aspekty wydania nagród,
e) podstawowe błędy.

6. Promocja w mediach społecznościowych:
a) zasady funkcjonowania mediów społecznościowych,
b) jak legalnie zorganizować konkurs na Facebooku?
c) jak prawidłowo korzystać z Instagrama?
d) jak zgodnie z prawem prowadzić kanał na YouTube lub Vimeo?
e) korzystanie z hostingu,
f) hosting – zasady odpowiedzialności.

 

Termin: 14 listopada 2017 r., godz. 9.00-16.00

Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a,

Koszt: 280 zł +23% VAT

W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT!
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu oraz serwis kawowy.
Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto:
WBK o/ Konin 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776.

Rekrutacja:

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą tradycyjną lub faksem najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia. Liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Beata Mazurek
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel. / fax 63 243 63 50
godz. 8.00-16.00
mail: b.mazurek@ckis.konin.pl

 

Komenatrze są wyłączone