11 czerwca w Kramsku odbyła się kolejna edycja Festiwalu poświęconego ludowemu dziedzictwu naszego subregionu. Interdyscyplinarne wydarzenie połączyło pokolenia we wspólnym przeżywaniu kultury tradycyjnej. W ten sposób Centrum Kultury i Sztuki w Koninie podsumowało, realizowany od marca, projekt „Ludowe mecyje – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Główną ideą Festiwalu Kultury jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej poprzez prezentowanie ludowych tradycji Wielkopolski wschodniej. To wydarzenie jednoczące ludzi z umiejętnościami muzycznymi, plastycznymi, tanecznymi, jak również prezentujące ich dokonania inspirowane regionalnym folklorem. Festiwal zorganizowany 11 czerwca wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Urzędem Gminy w Kramsku, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zespołów oraz solistów. Z pewnością przyczynił się do tego cykl warsztatów (zaplanowanych w projekcie „Ludowe mecyje”) poprzedzających to wydarzenie, podczas których, pod czujnym okiem wybitnych specjalistów z dziedziny kultury ludowej, przygotowywano konkretne programy, udoskonalano już wybrany repertuar czy konsultowano, jak prawidłowo przenieść regionalne tradycje na scenę.

Tak wzbogaceni wiedzą, praktycznymi wskazówkami uczestnicy zaprezentowali się na scenie podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”. Publiczność i jurorzy obejrzeli: 11 zespołów śpiewaczych, 4 kapele ludowe, 2 zespoły stylizowane, 12 solistów i 9 zespołów tanecznych. Prof. Piotr Dahlig, Dorota Kalinowska – etnograf z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Piotr Kulka przyznali nagrody: „Świętojankom” z Kramska, „Tradycji” z Malanowa, „Dobrowiankom” z Dobrowa, „Nadnerzankom” z Dąbia, „Zgodzie” ze Smulska, „Osieczankom” z Osieka Wielkiego, Czesławowi Marciniakowi z Kłodawy, „Echu Kujaw” z Wierzbinka, Zespołowi Tańca Ludowego „Uśmiech” z Liśca Wielkiego, Dziecięcemu Zespołowi Folklorystycznemu „Brudzew” i zespołowi „Brudzewiacy” z Brudzewa, Kapeli „To My” i Janinie Pakule z Malanowa, Kapeli „Kłodawiacy” i Felicji Pawlak z Kłodawy. Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie, Wójt Gminy Kramsk oraz CKiS w Koninie.

Dodatkowym wyróżnieniem dla Zespołu „Tradycja” oraz Czesława Marciniaka jest możliwość zaprezentowania się w przyszłym roku na najważniejszym w kraju wydarzeniu poświęconym folklorowi – Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Festiwal „W stronę tradycji” to także spotkanie z twórcami pielęgnującymi zanikające zawody. Do udziału w otwartych warsztatach zaprosiliśmy przedstawicieli młodego pokolenia. Dzieci uczyły się golińskiego haftu snutkowego od Marianny Dobrowolskiej, która chętnie pokazywała podstawowe ściegi i opowiadała o charakterystycznych motywach haftu. Liczną grupę młodych ludzi zgromadził przy kole garncarskim Łukasz Dzieciątkowski. W dłoniach formowano dzbanuszki, które można było wziąć ze sobą do domu. Piotr Staszak – rzeźbiarz ludowy przygotował dla dzieci drewniane ptaszki, które dotknięte farbami nabierały kolorów. Z inną materią trzeba było radzić sobie u wikliniarza Janusza Wiśniewskiego. Cenne wskazówki pana Janusza pozwoliły uczestnikom warsztatów wypleść samodzielnie koszyczki.   

Oprócz wyżej wspomnianych twórców na kiermaszu rękodzieła swoje serwety prezentowała Alina Jabłońska, a rzeźbę – Henryk Jankowski.

Jednym z ważniejszych elementów określających przynależność regionalną jest strój ludowy. Aby przybliżyć młodemu pokoleniu jego bogactwo i charakterystyczne cechy, zaplanowano edukacyjną akcję plastyczną polegająca na pokolorowaniu kredkami przygotowanych rysunków przedstawiających pary tancerzy w stroju m.in. łowickim, kujawskim czy ziemi szamotulskiej.

Integralną częścią Festiwalu są dwa konkursy:  sypania wzorów piaskiem oraz „Tradycje w twórczości plastycznej”. W pierwszym konkursie, nawiązującym do starego ludowego zwyczaju kultywowanego obecnie przez kilka rodzin z okolic Kłodawy, wzięło udział 6 osób. Nagrodzono: Zosię Szołajską, Tomasza Tyksińskiego, Jadwigę Tyksińską, Marka Młodziejewskiego, Katarzynę Szołajską i Monikę Kukawkę.

Natomiast w Konkursie „Tradycje w twórczości plastycznej” jurorzy najwyżej ocenili prace: Teresy Brzoski, Aliny Jabłońskiej, Mariusza Markiewicza, Jadwigi Tyksińskiej i Marianny Dobrowolskiej. Na konkurs dostarczono obrazy malowane na szkle, hafty, rzeźby, pająki, kwiaty z bibuły oraz ozdoby związane z Wielkanocą – jajka, baranki. Prace mające zarówno ludowy, jak i stylizowany charakter można oglądać do 14 lipca w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. 

Organizatorzy nie zapomnieli również o kulinarnym akcencie. Tradycyjne potrawy przygotowało Sołectwo Barce oraz Klub Seniora w Kramsku.

Festiwal jest wydarzeniem wielopokoleniowym integrującym ludzi połączonych wspólną pasją. By utrwalać więzi zorganizowano potańcówkę „Oj, dana, dana…”, której przewodziła Kapela z Kociny. W przyjaznej przestrzeni, przy dźwiękach prawdziwych instrumentów bawili się duzi i mali. Do wspólnego korowodu zachęcali prowadzący, proponując proste formy taneczne takie jak: chodzony, wiwat, polka biegana czy klapok.

 


Protokół

KUJAWSKIE SYPANIE PIASKIEM

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
2017

 

Komisja Artystyczna powołana na Kujawskie Sypania Piaskiem  w składzie:

Dorota Kalinowska – przewodnicząca, etnograf z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku,

Piotr Dahlig – etnomuzykolog, UW

Elżbieta Barszcz – kulturoznawca, dyrektor CKiS w Koninie,

po obejrzeniu 6 wzorów postanowiła przyznać:

równorzędne nagrody w wysokości 50 złotych 5 osobom oraz upominek:

1. Zosia Szołajska

2. Tomasz Tyksiński

3. Jadwiga Tyksińska

4. Marek Młodziejewski

5. Katarzyna Szołajska

6. Monika Kukawka

Nagrody finansowe zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.


Protokół

ze spotkania komisji artystycznej oceniającej prace plastyczne nadesłane na

8. Festiwal Kultury „Tradycje w Twórczości Plastycznej”

 

Komisja artystyczna w składzie:

Dorota Kalinowska – etnograf z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej, przewodnicząca jury

Krystyna Mikołajaczak – instruktor ds. oprawy scenograficznej CKiS

Elżbieta Barszcz – etnolog, dyrektor CKiS

Po obejrzeniu prac postanowiła przyznać 5 równorzędnych nagród w wysokości 150 złotych następującym twórcom:

1. Teresa Brzoska

2. Alina Jabłońska

3. Mariusz Markiewicz

4. Jadwiga Tyksińska

5. Marianna Dobrowolska

Ponadto przyznano 6 równorzędnych wyróżnień w wysokości 100 złotych:

1. Zofia Sobieraj

2.Iwona Niewadzisz

3.Elżbieta Matkowska

4.Jadwiga Piekarska

5. Marek Młodziejewski

6. Henryk Jankowski

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez CKIS w Koninie.


Protokół z obrad jury

Festiwalu Kultury „W STRONĘ TRADYCJI”

w ramach  projektu „LUDOWE MECYJE – EDUKACJA, ANIMACJA, WARSZTAT”

Kramsk 11.06.2017 r.

 

Komisja Artystyczna w składzie:

Piotr Dahlig – muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW  – przewodniczący komisji artystycznej,

Dorota Kalinowska – etnograf z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie, choreograf, manager kultury, ekspert w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego”.

po wysłuchaniu 11 zespołów śpiewaczych, 4 kapel ludowych, 2 zespołów stylizowanych, 12 solistów, 9 zespołów tanecznych,  postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

I Nagrodę zespołowi „Tradycja” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 500,- ufundowane przez Wójta Gminy Kramsk oraz 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
I Nagrodę zespołowi „Świętojanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – 700,- ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie oraz 100,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

II Nagrodę zespołowi „Dobrowianki” ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – 600,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
II Nagrodę zespołowi „Nadnerzanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – 600,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

III Nagrodę zespołowi „Zgoda” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Przykona – 400,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
III Nagrodę zespołowi „Osieczanki” z Osieka Wielkiego – 400,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia:
Zespołowi „Kujawy Borowe” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi „Wielopolanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kamsku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi „Kalinianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi „Na swojską nutę” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi „Kłodawiacy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii kapel ludowych: 

Nagrody:
Kapeli „To My” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 500,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Kapeli „Kłodawiacy” – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 500,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia:
Kujawskiej Kapeli Rodzinnej
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Kapeli „Nadnerzanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu -300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:

Nagrody:
Felicji Pawlak
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Janinie Pakule z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie -300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie:
Mariannie Szczepankiewicz
z Gminnego Ośrodka w Kramsku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii instrumentalistów:

Nagrodę:
Czesławowi Marciniakowi
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia:
Piotrowi Cedzidle
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
Stanisławowi Pawlakowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 200,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii zespołów stylizowanych:

Nagrodę zespołowi „Echo Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 500,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Wyróżnienie zespołowi „Dzieci Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – 400,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie    

W kategorii zespołów tanecznych:

I Nagrodę Zespołowi Tańca Ludowego „Uśmiech” z Zespołu Szkół w Liścu Wielkim – 700,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
II Nagrodę Dziecięcemu Zespołowi Folklorystycznemu „Brudzew” z Gminnego Ośrodka „WOZOWNIA” w Brudzewie – 600,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
II Nagrodę zespołowi „Brudzewiacy” z Gminnego Ośrodka „WOZOWNIA” w Brudzewie – 600,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
III Nagrodę Zespołowi Tańca Ludowego „KOŚCIELEC” grupa dziecięca z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelce – 500,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia:

Zespołowi Integracyjnemu „Promienne Słońce” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie, Stowarzyszenia „Sprawni inaczej” w Kłodawie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodawie, – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi Regionalnemu „Mały Babiak” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 300,- ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Komisja artystyczna postanowiła zakwalifikować do 52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych:

Czesława Marciniaka z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Zespół „Tradycja” z Centrum Kultur i Biblioteki Publicznej w Malanowie

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ufundowało dodatkową nagrodę dla zespołu „Tradycja” z Malanowa w wysokości 600,- z przeznaczeniem na warsztaty przygotowujące zespół do udziału w 52. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.


Festiwal odbył się w ramach projektu „LUDOWE MECYJE – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo_mkidn

 

 

Komenatrze są wyłączone