Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy kapele ludowe działające na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.

Przyjadą pełne składy kapel. Każda zaprezentuje swoje instrumentarium, repertuar i umiejętności wykonawcze. Podczas warsztatów omówione zostaną problemy natury merytorycznej (poszukiwanie źródeł repertuarowych, dobór odpowiedniego repertuaru charakterystycznego dla regionu, na którym kapela działa, sposób funkcjonowania kapeli. Podczas spotkania zostaną ustalone kolejne terminy spotkań warsztatowych, podczas których prowadzący warsztaty – Kazimierz Budzik – spotka się z każdą kapelą indywidualnie w rodzimej miejscowości kapeli, by skupić się na praktyce wykonawczej i wymogach stylistycznych wykonywanych utworów, takich jak melodyka, tonalność, metrorytmika, itp.

Warsztaty w ramach projektu pt. „LUDOWE MECYJE – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miejsce: Centrum Kultury i sztuki w Koninie, g. 10.00-14.00

www.ludowemecyje.ckis.konin.pl/

Komenatrze są wyłączone