Centrum Kultury i Sztuki w Koninie jest współorganizatorem projektu „Warsztaty filmowe i telewizyjne NAKRĘCONA GMINA”. Edukacja artystyczna młodzieży”, który został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Celem projektu jest edukacja artystyczna, wzbudzanie lokalnego patriotyzmu oaz kreowanie aktywnych postaw kulturalnych i społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej oraz mieszkańców gmin: Stare Miasto, Golina i Tuliszków.

Jednym z zadań projektu będzie realizacja warsztatów filmowych i telewizyjnych pt. NAKRĘCONA GMINA”. Wezmą w nich udział 20-osobowe grupy gimnazjalistów z ww. miejscowości.
Warsztaty poprowadzą tworzący firmę „Good Film” Michał Baranowski – operator kamery, montażysta, grafik komputerowy, fotograf, producent telewizyjny oraz Marek Mikielewicz – socjolog, dziennikarz prasowy i telewizyjny.

Warsztaty umożliwią uczestnikom poznanie narzędzi i metod pracy, którymi posługują się operatorzy kamer, montażyści, dziennikarze, aktorzy oraz inne osoby zaangażowane przy produkcji filmu. Zdobyta wiedza da podstawy do wykazania się twórczą aktywnością.

Spodziewanym efektem warsztatów będą nakręcone przez uczestników spoty reklamowe promujące rodzime gminy. Zostaną one wyemitowane na spotkaniu podsumowującym projekt, podczas którego każda z reklamowanych gmin zaprezentuje także swoje najwartościowsze dokonania artystyczne.

Przygotowane spoty wezmą udział w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy spot o gminie, którego tematem przewodnim będzie gmina widziana oczyma młodego człowieka. Ponadto każdy z tych spotów będzie zamieszczony na stronie internetowej danej gminy, stając się tym samym wartością w obszarze marketingu i promocji.

TERMINARZ WARSZTATÓW:
11-12 września 2015 r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Golinie
26-27 września 2015 r. – Gimnazjum w Starym Mieście
17-18 października 2015 r. – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie
20 listopada 2015 r., g. 13:00 – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – spotkanie podsumowujące projekt.

Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Komenatrze są wyłączone