WARSZTATY WOKALNE 2019

Warsztaty wokalne dla uczestników zakwalifikowanych do 38. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2019 oraz ich instruktorów.

Warsztaty odbędą się od 23 do 25 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wityng”, Mikorzyn 1A, 62-561 Ślesin. Zajęcia poprowadzą: Izabela Mytnik i Maria Antkowiak ze Stowarzyszenia „Natural Voice Perfection” Krakowskiego Instytutu Sztuki Wokalnej.

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest obecność instruktora lub pełnoletniego opiekuna (konieczność wypełnienia oświadczenia). Nieobecność na warsztatach skutkować będzie wykreśleniem uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Festiwalu.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 280 zł za osobę. Kwotę tę wraz z kosztami przejazdu opłacają instytucje delegujące lub uczestnicy.
Uczestników warsztatów prosimy o przyjazd do Ośrodka 23 stycznia 2019 r. o godzinie 9.00.

Karty zgłoszenia po wypełnieniu należy przesłać do 15 stycznia br. na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62 – 510 Konin

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: k.weber@ckis.konin.pl, ckis@ckis.konin.pl

Wszelkich informacji na temat warsztatów udziela Krystian Weber tel. (63) 243 63 50 / 51.

PROGRAM WARSZTATÓW

Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy „Wityng” – Mikorzyn
23 – 25.01.2019 r.

Środa 23.01.2019

9.00 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie.

10.00 – 13.50

grupa A / – Izabela Mytnik/
grupa B / – Maria Antkowiak/

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 18.50

grupa B / – Izabela Mytnik /
grupa A / – Maria Antkowiak /

19.00– 19.30 – kolacja

Czwartek 24.01.2019

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.30 – 13.50

grupa B / – Izabela Mytnik /
grupa A / – Maria Antkowiak /

14.00 – 15.00 – obiad

15.00 – 18.50

grupa A / – Izabela Mytnik /
grupa B / – Maria Antkowiak /

19.00 – 19.30 – kolacja

 

Piątek 25.01.2019

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.30 – 13.30

grupa A / – Izabela Mytnik /
grupa B / – Maria Antkowiak /

14.00 – 14.30 – obiad

15.00 – Zakończenie warsztatów

 

REGULAMIN
Warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych
do 38. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
Konin 2019

1) Warsztaty odbywają się w dniach 23 – 25 stycznia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wityng”, Mikorzyna 1A, 62-561 Ślesin
2) Warsztaty są realizowane według ustalonego programu.
3) Uczestnicy Warsztatów przyjeżdżają z instruktorami lub pełnoletnimi opiekunami
i na czas trwania Warsztatów pozostają pod ich opieką.
4) Za organizację Warsztatów odpowiedzialny jest instruktor CKiS: Krystian Weber (kwestie merytoryczne, sprawy organizacyjne: noclegi, wyżywienie, sprawy finansowe, itp.).
5) Instruktorom i opiekunom uczestnicy Warsztatów zgłaszają wszelkie wyjścia poza pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia warsztatowe i zakwaterowanie.
6) Uczestników obowiązują następujące zasady:
a). uczestnictwo w zaproponowanych zajęciach,
b). zakaz spożywania wszelkich substancji uzależniających (alkohol, narkotyki, itp.),
c). przestrzeganie ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22.00 do godz. 7.00,
d). zakaz wszczynania bójek i innych zachowań przeciw mieniu.
7) W przypadkach zdarzeń wymagających interwencji (choroba uczestnika, nieprzestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie) organizatorzy Warsztatów są zobowiązani do powiadomienia Rodziców lub Opiekunów, pogotowia ratunkowego, policji.
8) Wszyscy uczestnicy Warsztatów podpisują w dniu rozpoczęcia Warsztatów zapoznanie się z treścią Regulaminu.
9) Uczestnicy, którzy przekroczą zasady zawarte w Regulaminie nie będą kwalifikowani w następnych Warsztatach organizowanych przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Bezpośrednią konsekwencją będzie skreślenie z listy uczestników 38. Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Konin 2019.

Komenatrze są wyłączone