Warsztaty to efekt zorganizowanych wcześniej, dla instruktorów i nauczycieli, w ramach projektu warsztatów pt. „Tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego”. Czterech instruktorów, uczestniczących w „Tańcach i zabawach…”, zadeklarowało chęć kontynuacji pracy nad folklorem dziecięcym we własnym środowisku.

Bazując na wiedzy i umiejętnościach zdobytych podczas warsztatów, przygotowują oni z nowymi, powołanymi przez siebie dziecięcymi grupami folklorystycznymi  programy artystyczne, które zaprezentowane zostaną podczas Festiwalu Kultury w „Stronę Tradycji” 11 czerwca 2017 r. w Kramsku.

W działaniu tym od strony merytorycznej wspiera ich Piotr Kulka. Dla każdej z grup w ramach projektu LUDOWE MECYJE zaplanowane zostały warsztaty pt. „Wiwaty, walcerki i tyrolinki”,  podczas których wspomniany wyżej tancerz i choreograf, ekspert Polskiej Sekcji CIOFF, ukierunkuje grupę do prawidłowego przeniesienia tradycji regionalnej na scenę. Podczas warsztatów podjęta zostanie także tematyka strojów i rekwizytów, gdyż w projekcie  wyodrębnione zostały środki na ich przygotowanie.

W kwietniu odbyły się dwa spotkania warsztatowe z cyklu „Wiwaty, walcerki i tyrolinki”:  półtoragodzinne w Kłodawie i trzygodzinne w Liścu Wielkim.

Miejsce: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 22 maja, g. 16.00-19.00 Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodawie, 23 maja, g. 10.30

Organizator: CKiS w Koninie

Współorganizator:  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Szkoła Podstawowa w Liścu Wielkim.

Warsztaty w ramach projektu pt. „LUDOWE MECYJE – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.ludowemecyje.ckis.konin.pl/

 

Komenatrze są wyłączone