Zapraszamy na wystawę do CKiS przy Okólnej. Tym razem można zobaczyć prace z grafiki warsztatowej, grafiki komputerowej oraz instalacje, które stanowiły dyplomy czterech absolwentów UAM w Poznaniu, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

„4 sztuki” – Dyplomy UAM w Poznaniu: Agnieszka Jankowska, Mateusz Gabryś, Mateusz Koniarek, Artur Pruchnik

Agnieszka Jankowska
dyplom magisterski
PRACOWNIA GRAFIKI WARSZTATOWEJ
Promotor: prof.  dr hab. Maciej Guźniczak

Kobieta II – grafika komputerowa, druk solwentowy, 175×204 cm, 2016

Do zbudowania kolekcji Musi być posłużyłam się wnioskami z mojej pracy magisterskiej, w której poddałam analizie oddziaływania reklamy na świadomość współczesnej kobiety w Polsce.

Instalacja jest moją oceną dzisiejszego wizerunku kobiety, która odarta jest ze sfery duchowej i intelektualnej na rzecz fizyczności. Projekt zamknęłam między wizerunkami dwóch kobiet reprezentujących skrajnie różne postawy życiowe.

Postacią wprowadzającą jest Maria Skłodowska-Curie – osoba kreatywna, przełamująca stereotypy. Środkowa część jest moją interpretacją kobiet z reklam, u których znika osobowość.  Ostatnia część to film, który pokazuje dopasowaną do dzisiejszego wzoru zachowania i wyglądu kobietę – odtwórczą, mechaniczną, obiekt seksualny.

Mateusz Gabryś
dyplom magisterski
PRACOWNIA GRAFIKI WARSZTATOWEJ
Promotor: prof.  dr hab. Maciej Guźniczak

Zdarzenie 5 – linoryt, 70×100 cm, 2016

Wektor czasu to cykl 14 odbitek graficznych, wykonanych techniką druku wypukłego – linorytu oraz dwóch czarno-białych animacji. Ideą kreacji twórczej jest mój własny stosunek do życia, rozważania na temat ruchu, podróży, przemijania.

Wynikowość ruchu starałem się ustalić przez multiplikacje odbitek graficznych. Monochromatyczna przestrzeń, którą ukazałem to opowieść o materii, zatrzymanej w czasie i zamkniętej w przestrzeni architektonicznej.

Posłużenie się kontrastem bieli i czerni, dwóch korespondujących płaszczyzn podkreśliło stworzone przeze mnie wejścia i wyjścia – symbol otwarcia i zamknięcia drogi.

Wytłoczona, wyrazista materia portyku jest wartością stałą – symbolizującą solidny, silny fundament, widzimy ją w zderzeniu z niejednolitą zmieniającą się czasoprzestrzenią wewnątrz.

Artur Pruchnik
dyplom magisterski
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Promotor: dr Jolanta Wdowczyk

Karpiowisko – linoryt 100 cm x 70 cm

Praca Ryby mają głos jest instalacją złożoną z kilku części: książki, puzzli, plecaka oraz obiektu z pleksi. Szersze rozumienie mojej pracy wynika ze wzajemnych relacji między poszczególnymi elementami, ale mogą one funkcjonować jako autonomiczne prace.

Inspirującą do stworzenia instalacji okazało się być podobieństwo ludzi i ryb. Sztuki plastyczne oraz folklor słowny definiowały rybę jako zwierzę nieme, niezdolne do jakiejkolwiek komunikacji oraz wyobcowane w milczeniu. To przenośne znaczenie ma charakter archetypiczny, bo już od czasów starożytnego Egiptu znane jest we wszystkich niemal kulturach powiedzenie: „milczy jak ryba”, które w Polsce przekształciło się w „dzieci i ryby głosu nie mają”. Termin ten używany jest w momencie, kiedy pragnie się podkreślić, że ostatnie słowo należy do osoby dorosłej i podkreśla, że dzieci nie mają prawa uczestniczyć w ważnych rozmowach. Aktualnie, powiedzenie to, można definiować w odniesieniu do uwspółcześnionych błędów wychowawczych oraz coraz powszechniejszego zjawiska braku rozmowy pomiędzy dziećmi, a rodzicami, czy pomiędzy dziećmi, a dorosłymi.

Mateusz Koniarek
dyplom magisterski
PRACOWNIA GRAFIKI WARSZTATOWEJ
Promotor: prof.  dr hab. Maciej Guźniczak

Student II- linoryt, 68 cm x 97 cm, 2017

Kwadrans studencki to pięć postaci – pięć historii opowiedzianych prostym językiem szlachetnej grafiki, umiejscowionych w przestrzeni Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Tytuł cyklu nawiązuje do konkretnej chwili, określonego momentu, danej sytuacji… Kompozycje graficzne prezentują ulotne chwile studenckiego życia uchwycone w czarno-białych kadrach. W ciągu studenckiego kwadransa może zdarzyć się wszystko, stąd różnorodność ujęć, reakcji i postaw, które udało mi się przedstawić w grafikach.

fot. Anna Karbowa

 

Komenatrze są wyłączone