Wieża-archiwum, Wydarzenia

Wystawa HIPERSFERA

Kiedy: 17 lutego - 10 marca 2017

Zapraszamy na otwarcie wystawy HIPERSFERA, w której biorą udział: Ewa Kulesza, Przemysław Kmieć, Ziemowit Kmieć, Krzysztof Marchlak, Adam Nowaczyk, Przemysław Obarski, Marcin Olejniczak, Magdalena Pobiedzińska-Siejko, Miłosz Pobiedziński, The Kissinger Twins. Kuratorem wystawy jest Przemysław Obarski.

„Wystawa zbiorowa oparta została na wymianie słów-darów pomiędzy uczestnikami spotkania artystycznego. Ich dowolne połączenia stworzyły zdania o różnych znaczeniach. Miały one znaczny wpływ na koncepcję wspólnego działania. Pojedyncze, podrzędne, opisowe, wtrącone słowa stały się nadrzędnymi, ponieważ wzajemnie stymulowały aktywność kolektywu, doprowadzając do powstania hiperkuli znaczeń.

Działanie to można porównać do zasady wzajemności obecnej w obrządku „Kula”, o którym pisał B. Malinowski w swoim dziele „Argonauci Zachodniego Pacyfiku”. Kula to rytuał polegający na okrężnej wymianie przedmiotów posiadających znaczenie symboliczno-obrzędowe.

W koncepcji wystawy „Hipersfera” bezprzedmiotowa wartość – słowo, wzajemnie rozesłane pocztą elektroniczną przez uczestników projektu, scaliło różne postawy artystyczne. Słowa-dary dla zaproszonych do wystawy twórców są ważne z różnych powodów. Najczęściej stanowią ideowy kościec prac ukazanych w zmaterializowanej substancji obrazów, obiektów, instalacji oraz fonosfery. Zatem hipersfera ma szansę zaistnieć w różnych wymiarach: językowym, przedmiotowym i dźwiękowym.

Czy eksperyment ten będzie spotkaniem, konfrontacją lub dialogiem, trudno przesądzać. Istotne jest dla nas, aby stał się strukturą znaczeń o możliwie wielu konfiguracjach”. /Przemysław Obarski/

 

Komenatrze są wyłączone