Ziarno nowe posiać na wypalonym czarnoziemiu i czekać, by… kość z kości. /R. Bratt/

 

Kość z kości – fragment, akryl, płótno 135×175

kość z kości – tytuł obrazu, tytuł cyklu, tytuł prezentacji. Coś z czegoś, nic z niczego. Może być o miłości, o niewinności, bądź o winie i karze. Może być o podobieństwie, może być o Kainie i Ablu…, o gatunku, gdy ryba w górę strumienia zmierza na tarło, by życie w życie zamienić. Ziarno wzrasta, by oddać ziarna. Głowa wymienia myśl za myśl, stygmatyzowany motyl obraca się w popiół. Słowo buduje słowo, a kontekst – inny kontekst. Wzrastają znaczenia. Zamalować słowo i zapisać własne – zbudować nowy porządek.

 

Za linią i tak nie ma niczego.

I jak się z tym czujesz?

/Radek Czarkowski, luty 2019/

 

Ćma z Ćmy – fragment, akryl, płótno 135×175

Radosław Czarkowski    

Urodzony w Zielonej Górze. W 1992 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w PWSSP (obecnie UAP) w Poznaniu, w Pracowni Rysunku prof. Jarosława Kozłowskiego.

W latach współtwórca i współprowadzący Galerię Intermedialną GI w Zielonej Górze. W roku 1994 i 1998 laureat stypendium twórczego prezydenta miasta Zielona Góra. W 1999 r. członek komisji kwalifikującej do wystawy „Młode Pokolenie Artystów Polskich” w Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko.

Obecnie pracuje w Instytucie Sztuk Wizualnych, Wydział Artystyczny Uniwersytet Zielonogórski, od roku 2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzi pracownię Rysunku i Intermediów.

Uczestnik, organizator i kurator wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, instalacją, obiektem, działaniami performatywnymi.

 

Komenatrze są wyłączone