Przegląd jest swoistą platformą prezentacji bogatej twórczości plastycznej autorów z subregionu konińskiego. Udział w tegorocznej edycji zgłosiło 31 twórców, dostarczając 125 prac. Wystawę tworzą: malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika i fotografia.

8 grudnia podczas uroczystego podsumowania dowiemy się, kto otrzyma nagrody.

Prace uczestników oceniała Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Kacprzak i Rita Duczmańska – absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wykładowcy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu, Robert Brzęcki (dziennikarz, kulturoznawca, instruktor ds. organizacji działalności w Galerii CKiS „Wieża Ciśnień”) oraz Krystyna Mikołajczak (kulturoznawca, instruktor CKiS).

Krystyna Mikołajczak o uczestnikach Przeglądu: „Artyści sztuki nieprofesjonalnej są grupą niezwykle zróżnicowaną, pochodzą bowiem z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Jedni rozpoczynają dopiero swoją przygodę ze sztuką, inni zajmują się nią od dawna. Niektórzy tworzą wyzwoleni spod presji wyznaczników dyktowanych przez modę, kulturę i tradycję, wszyscy zaś intuicyjnie dają wyraz swojej potrzebie wypowiadania się za pośrednictwem sztuki. Brak profesjonalnego przygotowania i akademickiego wykształcenia w zakresie sztuk pięknych nie umniejszają wartości estetycznej powstających prac, a niekiedy liczne czynniki towarzyszące procesowi twórczemu wpływają na wzbogacenie warstwy treściowej i rozszerzenie horyzontu znaczeniowego dzieł naznaczonych piętnem indywidualności artystów”.

Wystawę można oglądać do 19 stycznia 2018 r.

Lista osób zakwalifikowanych do wystawy podsumowującej przegląd.

1. Kazimierz Białkowski
2. Piotr Chruścielski
3. Oliwia Drzewiecka
4. Eugeniusz Dziardziel
5. Renata Gierwielaniec
6. Jakub Głębocki
7. Marianna Iwińska
8. Henryk Jankowski
9. Maria Jarzemska
10. Lidia Kosiorek
11. Magdalena Kreczmer
12. Jacek Maciejewski
13. Longin Majchrzak
14. Mariusz Markiewicz
15. Wisienka Mateusiak
16. Elżbieta Matkowska
17. Elżbieta Mielniczak
18. Tomasz Olszewski
19. Anna Rogalska
20. Urszula Rusin
21. Bożena Rychlewska
22. Piotr Staszak
23. Jakub Staszak
24. Maciej Strychalski
25. Ryszard Szwemer
26. Paweł Szymański
27. Olga Wagner-Zaskórska
28. Anna Wójcińska
29. Tomasz Wyrwas
30. Krystyna Zalas
31. Małgorzata Żurczak

Przegląd Twórczości Plastycznej O ZŁOTĄ SZTALUGĘ 2017

Komenatrze są wyłączone