ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: Pracownia Pod Galerią

W pracowni plastycznej „Pod Galerią” uzdolnione dzieci, młodzież i dorośli rozwijają swoje umiejętności w różnych dziedzinach sztuki plastycznej.
Cotygodniowe zajęcia, odbywające się w profesjonalnie wyposażonej pracowni, rozwijają talent i twórczą aktywność uczestników.
Prace prezentowane są na wystawach, pokazach, plenerach, a także konkursach. Istotnym elementem edukacji plastycznej cieszącym się wyjątkowym zainteresowaniem, są letnie plenery malarskie, które organizujemy w różnych częściach kraju. Wyjątkowe walory architektoniczne oraz malowniczy pejzaż wybranych przez nas miejsc, stają się inspiracją artystyczną dla młodych twórców.

Niewątpliwie wyróżniającą aktywnością uczestników naszej Pracowni jest udział w licznych konkursach plastycznych o zasięgu zarówno lokalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Posiadamy w tym względzie duże doświadczenie potwierdzone wieloma osiągnięciami na prestiżowych konkursach. Na przestrzeni kilku lat pracy dochowaliśmy się sporego grona wiernych słuchaczy, których umiejętności i wrażliwość twórcza jest powodem do dumy. Dla części z nich pierwsze kroki stawiane w naszej Pracowni stały się inspiracją do kontynuowania edukacji artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych, jak i innych placówkach edukacyjnych o profilu plastycznym. Najważniejszym dla nas celem jest to, aby nasi uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną. W tym celu zapewniamy wszelkie potrzebne materiały, pokazujemy różnorodne techniki pracy, umożliwiamy działania na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz przekazujemy podstawy wiedzy o sztuce i współczesności. Stwarzamy naszym uczniom warunki do powstania prac plastycznych, które są dla nich zachętą do dalszej pracy i rozwoju. Możliwość uczestnictwa w wernisażach Galerii „Wieży Ciśnień” oraz wykładach i warsztatach, jakie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie organizuje, z jednej strony rozszerza horyzonty osób uczestniczących zajęciach, z drugiej daje nam ukierunkowanego odbiorcę sztuki.

Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem artysty plastyka, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, magistra sztuki Izabeli Kostiukow. Zapraszamy!

 

Instruktor: Iza Kostiukow,
Uczestnicy:
dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli
Miejsce zajęć: Pracownia „Pod Galerią” w „Wieży Ciśnień”, ul. Kolejowa 1a, tel. 63 242 42 12
Z 20% zniżki w opłacie mogą skorzystać osoby w przypadku uczestnictwa w zajęciach więcej niż jednego członka rodziny.

 

PONIEDZIAŁEK – Dorośli
I, II i III grupa godz. 14.00-19.30

WTOREK – Dzieci
I grupa godz. 15.30-16.50
II grupa godz. 17.00-18.20

ŚRODA – Młodzież
I grupa godz. 15.30-16.50
II grupa godz. 16.50-18.10

 

 

Komenatrze są wyłączone