Protokół
z obrad komisji artystycznej
40. Przeglądu Twórczości Plastycznej
O ZŁOTĄ SZTALUGĘ

Konin, 20 listopada 2018 r.

 

Komisja Artystyczna w składzie:
Elżbieta Barszcz – przewodnicząca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, malarka, kulturoznawca,
Robert Brzęcki – dziennikarz, kulturoznawca, kurator Galerii CKiS „Wieża Ciśnień”
Krystyna Mikołajczak – kulturoznawca, instruktor CKiS
po obejrzeniu 149 prac postanowiła zakwalifikować do wystawy podsumowującej Przegląd 77 prac 38 twórców oraz przyznać nagrodę główną, 4 nagrody i 8 wyróżnień pieniężnych.

Wyróżnienia w wysokości 250 zł otrzymują:
Renata Gierwielaniec,
Henryk Jankowski,
Ryszard Szwemer,
Tadeusz Topolski

oraz w kategorii od 17-19 lat
Gabriela Gilewska,
Mateusz Mench,
Damian Nowak,
Karolina Wałęza.

Nagrody w wysokości 400 zł otrzymują:
Grzegorz Buciak,
Piotr Chruścielski,
Anna Wójcińska

oraz w kategorii od 17-19 lat
Sebastian Kańczurzewski

Nagrodę główną 40. Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” w wysokości 700 zł komisja przyznaje Bożenie Rychlewskiej. Ponadto laureatka nagrody głównej otrzymuje od CKiS w Koninie propozycję zorganizowania wystawy indywidualnej w drugiej połowie 2019 roku.
Nagrody i wyróżnienie zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie instytucję kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wystawę pokonkursową można oglądać do 28 grudnia 2018 r.

Pokonkursowa wystawa Przeglądu Twórczości Plastycznej O ZŁOTĄ SZTALUGĘ

 

Komenatrze są wyłączone