Przejdź do treści
Centrum-archiwum 6 maja 10:00

14. WIELKOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA „TAŃCZĄCE TRZEWICZKI”

KOLEJNOŚĆ PREZENTACJI
10:00 – 11:00

ETIUDA TANECZNA
Kategoria wiekowa: 7-11 lat

 1. Fart Art
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie
 2. ANCYMONKI
  FRAJDA STUDIO TAŃCA w Pleszewi
 3. Dance Avenue – grupa młodsza
  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie

ETIUDA TANECZNA
kategoria wiekowa: 12-15 lat

 1. Fart Flow
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie
 2. GO-ART
  Fabryka Tańca Różańscy w Kaliszu
 3. TOP DANCE 1A
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 4. Dance Avenue – grupa starsza
  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie
 5. TOP DANCE 1C
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

ETIUDA TANECZNA
Kategoria wiekowa: 16-19 lat

 1. CALANDO
  ARTSCOOL STUDIO TANECZNO-ARTYSTYCZNE w Ostrowie Wielkopolskim
 2. TOP DANCE TEAM
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

11:15 – 12.15

INSCENIZACJA TANECZNA
kategoria wiekowa: 7-11 lat

 1. TOP DANCE 3C
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 2. Fart Mix
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie
 3. CODA KIDS
  Koniński Dom Kultury
 4. LE BRIO
  Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie
 5. TOP DANCE 3B
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 6. Fart Kids
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie

INSCENIZACJA TANECZNA
Kategoria wiekowa: 12-15 lat

 1. TOP DANCE 1B
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 2. Fart Junior
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie
 3. CODA JUNIOR
  Koniński Dom Kultury
 4. TOP DANCE 2B
  Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

12.30 – 14.00

INNE FORMY TAŃCA
Kategoria wiekowa: 7-11 lat

 1. Fart Mini Kids
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie
 2. FIX
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
 3. Co Wy Na To?!
  Studio Tańca SYSTEM w Odolanowie
 4. CRAZY KIDS
  Fabryka Tańca Różańscy w Kaliszu
 5. FREAKY DANCE
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźnie
 6. CODA MINI
  Koniński Dom Kultury
 7. BLACK & LOL
  ARTSCOOL STUDIO TANECZNO-ARTYSTYCZNE w Ostrowie Wielkopolskim
 8. WuBuDuBu
  Centrum Tańca SHOW DANCE w Krotoszynie
 9. FLEX
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
 10. Fart Mini
  Szkoła Tańca i Baletu „FART” Justyna Szczap w Koninie
 11. Ziomalki
  Studio Tańca System w Ostrowie Wielkopolskim

INNE FORMY TAŃCA
kategoria wiekowa: 12-15 lat

 1. PoSamPas
  Centrum Tańca SHOW DANCE w Krotoszynie
 2. SHINE
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
 3. SAY CHEES
  Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Nowych Skalmierzycach
 4. TAKT HIP-HOP ELITE DREAM TEAM
  TAKT Szkoła Tańca i Akrobatyki w Koninie
 5. NoBoTak
  Centrum Tańca SHOW DANCE w Krotoszynie

INNE FORMY TAŃCA
Kategoria wiekowa: 16-19+ lat

 1. KaSeDa
  Centrum Tańca SHOW DANCE w Krotoszynie
 2. JAMA CREW
  Fabryka Tańca Różańscy w Kaliszu
 3. REVOLTA
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie
 4. Centy
  Studio Tańca SYSTEM w Ostrowie Wielkopolskim

Regulamin

ORGANIZATORZY
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

CEL IMPREZY
Popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.
Wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń zawodowych.

TERMIN I MIEJSCE
6 maja 2023 roku, godz. 10.00.
Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie, ul. Młodzieżowa 1.
Zespoły powinny zgłosić się w Biurze Organizacyjnym najpóźniej na 15 min. przed rozpoczęciem Festiwalu.

UCZESTNICY

Dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne działające na terenie województwa wielkopolskiego.

PREZENTACJE ZESPOŁÓW oceniane będą w następujących kategoriach tanecznych:

 • ETIUDA TANECZNA
 • INSCENIZACJA TANECZNA
 • INNE FORMY TAŃCA

w każdej kategorii tanecznej wyodrębnione zostaną kategorie wiekowe: 7-11 lat, 12-15 lat i 16-19+ lat

 1. Zespoły prezentują po jednym układzie tanecznym w wybranej przez siebie kategorii tanecznej. Dopuszcza się następujące formy taneczne: etiuda taneczna, inscenizacja taneczna, taniec nowoczesny.
 2. Czas prezentacji do 4 minut.
 3. O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek większości członków zespołu z danej grupy wiekowej.
 4. Każdy uczestnik Festiwalu może być członkiem tylko jednego zespołu.
 5. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są posiadać przy sobie legitymację szkolną lub dowód osobisty w celu (w razie konieczności) potwierdzenia daty urodzenia.

PROGRAM

8.00 – 9.45 – próby techniczne (prosimy nie zajmować parkietu przed godz. 8.00),
10.00 – 14.30 – prezentacje zespołów,
14.30 – 15.00 – przerwa,
15.00 – część artystyczna w wykonaniu zespołu CODA ELITE z Konińskiego Domu Kultury, laureata ubiegłorocznej nagrody GRAND PRIX.
ok. 16.00 – ogłoszenie werdyktu, wręczenie dyplomów i nagród.

Uwaga, program czasowy może ulec zmianie.

PRZEPISY TECHNICZNE

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający – nagrania na płytach CD lub pendrive należy dostarczyć przed występem do akustyka.

OCENA I NAGRODY

 1. Komisja Artystyczna powołana przez Organizatorów w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
  – doborem repertuaru,
  – opracowaniem choreograficznym,
  – doborem muzyki,
  – techniką wykonania,
  – doborem i estetyką kostiumów i rekwizytów,
  – ogólnym wyrazem artystycznym,
  – wartościami wychowawczymi.
 2. Komisja Artystyczna może przyznać w każdej kategorii wiekowej I, II i III miejsce, a najlepszemu zespołowi Festiwalu – Grand Prix.
 3. Ocena Komisji Artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
 4. Nagrody finansowe wypłacane będą wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany w karcie zgłoszenia.
 5. Wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zespół, który otrzyma Grand Prix może ponownie wziąć udział w prezentacjach konkursowych Festiwalu po upływie 2 lat.
2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości 35 zł od członka zespołu na konto CKiS: Santander Bank Polska o/Konin 17109011990000000019002776 z dopiskiem „Tańczące Trzewiczki”, do dnia 24 kwietnia 2023 r. 
3. Instytucje zgłaszające zespoły do udziału w Wielkopolskim Festiwalu Tańca „Tańczące trzewiczki” oraz twórcy choreografii wyrażają zgodę na rejestrację obrazów i dźwięków na współcześnie dostępnych nośnikach oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie danych osobowych uczestników dla celów statutowych CKiS.
4. Instytucje delegujące zespoły ponoszą koszt opłaty wpisowej i przejazdu uczestników, instruktorów i opiekunów.
5. Instytucje zgłaszające zespół powinny ubezpieczyć jego członków na przejazd i pobyt.
6. Instruktor nie powinien być jedynym opiekunem zespołu.
7. Wstęp zespołów do wyznaczonej garderoby może nastąpić na 15 min. przed planowanym występem. Prosimy o szybkie opuszczenie garderoby po występie.
UWAGA! Wejście na halę sportową tylko w miękkim obuwiu sportowym z jasną podeszwą!
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Festiwalu.
9. Uczestnicy Festiwalu udzielą jego Organizatorowi zezwolenia, w formie oświadczenia załączonego do regulaminu, na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.
10. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
11. Kartę zgłoszenia i prosimy przesłać na adres:

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
ul. Okólna 47 a
62-510 Konin
lub e-mail: sekretariat@ckis.konin.pl najpóźniej do 24 kwietnia 2023 r.

Podpisanie wypełnionej Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zasad ustalonych w Regulaminie.
Pozostałe wypełnione załączniki należy dostarczyć do biura organizacyjnego w dniu Festiwalu.
Brak wypełnionych i podpisanych wszystkich wymaganych dokumentów dyskwalifikuje zespół z Festiwalu.

Szczegółowych informacji na temat Festiwalu udziela Krystian Weber,
Tel: 606 856 063, e-mail: k.weber@ckis.konin.pl

DO ZOBACZENIA !