Przejdź do treści
Centrum Aktualności zgłoszenia do 14 lutego

20. Wielkopolski Turniej Muzyczny

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Karola Szymanowskiego w Kole
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

CELE TURNIEJU:

 1. Stworzenie płaszczyzny promocji młodym, utalentowanym wykonawcom z województwa wielkopolskiego.
 2. Upowszechnianie wartościowych pozycji repertuarowych oraz prezentacja dorobku artystycznego muzykującej młodzieży.

ORGANIZACJA TURNIEJU:

 1. Część konkursowa Turnieju i koncert laureatów odbędą się 25 lutego 2022 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Karola Szymanowskiego – ul. Sienkiewicz 11, 62-600 Koło
 2. Uczestnicy wpłacają, przed rozpoczęciem Turnieju, akredytację w wysokości 50 zł. Należność prosimy przelać na konto: Santander Bank Polska S. A.  17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 – prosimy o przedstawienie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem Turnieju w biurze organizacyjnym.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 4. Zgłoszenia należy przesłać do 14 lutego 2022 roku na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin tel. (63) 243 63 50, 243 63 51 lub e-mailem: ckis@ckis.konin.pl k.weber@ckis.konin.pl 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Turniej adresowany jest do uczniów szkół muzycznych I stopnia.

2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o udziale w Turnieju decyduje kolejność ich nadsyłania.

3. Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach: INSTRUMENTÓW DĘTYCH i ZESPOŁÓW KAMERALNYCH.

4. Wiek uczestników w kategorii instrumentów dętych nie powinien przekraczać 16 lat, w kategorii zespołów kameralnych – 17 lat.

5. W kategorii instrumentów dętych uczestnik zobowiązany jest wykonać dwa utwory (jeden z pamięci) w czasie od 5 do 8 minut; jeden z akompaniamentem fortepianu o charakterze kantylenowym, drugi o charakterze wirtuozowskim bez akompaniamentu. Kolejność prezentacji dowolna.

6. W kategorii zespołów kameralnych uczestnicy wykonują program dowolny, a czas jego trwania nie powinien przekraczać 8 min. Skład zespołu może być dowolny, od tria do oktetu włącznie.

PROGRAM:

8.00 – 9.45 – próby

10.00 – przesłuchania konkursowe

16.00 – ogłoszenie werdyktu, wręczenie nagród, koncert laureatów

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Organizatorzy nie zapewniają posiłku w podczas trwania Turnieju.
 2. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bufet kawowy zlokalizowany w PSM I st. w Kole.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Oceny poziomu wykonawców dokona Jury pod przewodnictwem prof. Antoniego Wierzbińskiego – wykładowcy Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.                              
 2. Decyzje Jury są ostateczne.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody i wyróżnienia.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany godziny koncertu laureatów, ze względu na liczbę nadesłanych zgłoszeń. 
 5. W związku z dużym zainteresowaniem Turniejem, organizatorzy dopuszczają zgłoszenia spoza regionu Wielkopolski. O ostatecznej kwalifikacji decyduje liczba zgłoszeń. 
 6. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej  www.ckis.konin.pl
 8. Instytucje zgłaszające uczestników do udziału w Turnieju Muzycznym wyrażają zgodę na rejestrację na współcześnie dostępnych nośnikach obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

UWAGA!

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły Turnieju (w tym również terminu), o czym poinformują wszystkich uczestników.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie szkolnej procedury bezpieczeństwa i na przekazanie swoich danych osobowych na wypadek kontroli uprawnionych do tego organów (np. Sanepidu).

ZAPRASZAMY