Przejdź do treści
Kolorowa grafika i napis 'Przestrzenie wyobraźni"
Centrum-archiwum 20 października 2021 | GOK w Kłodawie

42. Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Przestrzenie wyobraźni” – warsztaty

Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

 1. „Przestrzenie wyobraźni” odbędą się 20 października 2021 roku o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie w FORMIE WARSZTATÓW

Tegoroczne spotkanie odbędzie się – wyjątkowo – w zmienionej formule. W konsekwencji pandemii rok 2020/2021 nie pozwolił na uczestnictwo w próbach i przygotowanie spektakli. Mimo to organizatorom zależy na utrzymaniu ciągłości wydarzenia i zrealizowaniu jeszcze w tym roku teatralnego spotkania. Dlatego tym razem rezygnujemy z głównej konkursowej część Konfrontacji, natomiast skupiamy się na warsztatach. Chcemy w ten sposób zachęcić zespoły do powrotu do pracy wokół przedstawień, ponownie zintegrować członków grup i stworzyć ciekawą edukacyjną ofertę.

Przygotowaliśmy trzy spotkania z trzema specjalistami z dziedziny teatru zogniskowane wokół szeroko pojętego ruchu na scenie oraz plastyki ciała. Nie zabraknie ćwiczeń na koordynację, integrację czy improwizacji.

 1. Paweł Pawlik zaprasza na zajęcia JĘZYK CIAŁA I BUDOWANIE AKCJI TEATRALNEJ
  Potocznie wydaje się, że w teatrze powinno się przede wszystkim mówić, ale przecież aktora na scenie też się ogląda. Podczas moich zajęć chcę zaproponować twórczą przygodę z tą częścią warsztatu aktora, która dotyczy zachowania na scenie. Każde zachowanie na scenie coś znaczy i jest przez widza odbierane, dlatego tak ważne jest, aby było świadome i znaczące. Poznamy niektóre tajniki pantomimy, ruchu scenicznego i ciekawy zestaw elementarnych zadań aktorskich.
 1. Jarosław Paczkowski zaprasza na zajęcia ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI GRY AKTORSKIEJ
  Zajmiemy się kształtowaniem koordynacji ruchów, koncentracji, wyobraźni, otwartości. Warsztat obejmie także zadania aktorskie i pracę z emocjami. Zwrócimy uwagę na rytmy i tempa, które są niezbędne w pracy reżyserskiej i aktorskiej. A to wszystko poprzez zabawę!
 2. Michał Dawidowicz zaprasza na zajęcia OBECNOŚĆ I ZASTOSOWANIE TEATRU W ŻYCIU
  Utożsamiając teatr z zabawą, uczestnicy uzyskają wgląd w to, jak bawić się możliwościami własnego ciała oraz umysłu, a potem rozszerzyć je w kontakcie z innymi, dostrzegą bariery i schematy, które ich otaczają i ograniczają, poznają podstawowe zasady rządzące teatrem, potraktują błędy jako niezwykłe i cenne zdarzenia twórcze, a nie jako zdarzenia negatywne.
  Otrzymają elementy praktycznej wiedzy, jak poprzez ćwiczenia stosowane w teatrze rozluźnić napięcia psychofizyczne i w ten sposób nabyć dodatkowe narzędzie radzenia sobie ze stresem.
  Każde spotkanie potrwa godzinę zegarową, pomiędzy nimi zaplanowano 15-minutowe przerwy, w trakcie których uczestnicy dostaną słodki poczęstunek.

Paweł Pawlik
Reżyser Teatru Dzieci i Młodzieży – dyplom z wyróżnieniem i ten tytuł uzyskał we wrocławskiej szkole teatralnej na studium reżyserii dla animatorów kultury i pedagogów. Jest także kulturoznawcą – absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i pedagogiem artystycznym – ukończył Studium Pedagogiczne w poznańskiej ASP.
Przez wiele lat zdobywał doświadczenie teatralne, prowadząc liczne warsztaty w wielu krajach w Europie (m.in w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Bośni i na Ukrainie) oraz w ośrodkach w całej Polsce. Przez wiele lat był także artystą teatrów alternatywnych i niezależnych. Jako dramaturg współpracował także z kilkoma lalkowymi teatrami instytucjonalnymi. Obecnie prowadzi własny teatr lalkowy „najmniejszy teatr świata” w Lądku-Zdroju (Teatr Lądek-Zdrój).

Jarosław Paczkowski
Aktor, nauczyciel teatralny, pasjonat i praktyk, ale przede wszystkim twórca teatralny! Występował w teatrach pracujących w różnych technikach gry min. w teatrze lalek, pantomimie, dramacie. Był aktorem min. w Grupie Działań Teatralnych (Wrocław), Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Bom – Baż w Jeleniej Górze, Teatrze Kalong (Wrocław), Teatrze na Bruku, Teatrze Formy we Wrocławiu, Klinice Lalek (Wolimierz), Wrocławskim Teatrze dla Dzieci, Teatrze Malabar z Francji. Jego nauczycielami byli m.in.: Jerzy Kozłowski i Marek Oleksy (aktorzy Wrocławskiego Teatru Pantomimy), Rena Mirecka i Zygmunt Molik (aktorzy Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu), jak również: Jacek Zuzański, Bobo Lunden, Ryszard Nieoczym, Piotr Borowski, Thomas Lebhardt – uczeń Etienne Dxecrou, Torgeir Wethal (Odin Theatret), Daisuke Yoshimoto
W 1993 roku założył swój prywatny teatr GRUPĘ TEATRALNĄ TE O KA.
Celem było pragnienie poszukiwania własnego języka teatralnego, prowadzenie prac w kształtowaniu i rozwijaniu techniki aktorskiej oraz praca nad relacją, bez której teatr nie może istnieć: aktor – widz. Od początku swojej działalności współpracował z Instytutem Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Grupa Teatralna TE O KA realizuje „ideę małych miasteczek” – odwiedzanie z przedstawieniami i warsztatami teatralnymi miejsc, do których teatr nigdy nie docierał.
W 1998 roku założył PRACOWNIE TEATRALNĄ (warsztaty artystyczne dla młodzieży) przy Centrum Sztuki IMPART we Wrocławiu.
Współprowadził i prowadził warsztaty teatralne w Niemczech m.in. w Heidelbergu i Friedrichshafen. Od 1996 do 1999 roku współpracował z THEATER UND SPIELBERATUNG Baden – Wűrtenberg e.v. w HEIDELBERGU. W latach 2000 – 2002 r. był wykładowcą w Kolleg für Dramatische Kunst – STUDIO 13 – THEATERINSTITUT w Bremen.
Od 2003 do 2006 roku Jarosław Paczkowski prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim Akademicką Organizację Teatralną „Salto” oraz Teatr DurchAnanda /2006-2008/ na wydziale germanistyki. Współprowadził i prowadził warsztaty teatralne w Programie Działań Teatralnych Jacka Zuzańskiego (przemienionej na Akademię Wyobraźni) od 1990 do 2010. Współprowadził z Pawłem Pawlikiem zajęcia w Małej Akademii Teatralnej w Teatrze Kalambur we Wrocławiu.

Michał Dawidowicz
Reżyser, scenarzysta, operator, montażysta. Życie artystyczne rozpoczął w teatrze pantomimy, którego założycielem był jego ojciec. Wychowanie w sztuce poprowadziło go poprzez teatry uliczne, prywatne, aż do państwowych szkół filmowych. Ukończył wydział Reżyserii w Łodzi (licencjat), następnie kontynuował edukację w Katowicach (mgr). Studiował także na ASP. Specjalizuje się w filmach dokumentalnych. Jego film „Ptaki Nieloty” zdobył dwie pierwsze nagrody na międzynarodowych festiwalach. Jest autorem artystycznych filmów muzycznych „Międzynarodowego Festiwalu Tańca” w Lądku-Zdroju oraz nagrodzonego dwukrotnie pierwszą nagrodą filmu „Ni spokoju, ni ciszy” w koprodukcji z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów przez 6 lat współtworzył i prowadził autorski „Teatr Stąd” oraz młodzieżowy teatr tańca „Wytwórnia Kroków Nietypowych”. Pracuje z młodzieżą, z dorosłymi oraz z aktorami w programach z funduszy UE. Jest zdobywcą pierwszej nagrody za film: „Mała Gmina Duży Talent”, w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz”, dla jego beneficjentów. Założył Studio FilmOwca, w którym realizuje artystyczne oraz komercyjne filmy zgodne z ideami eko-humanistycznymi. Współpracuje z Narodowym Forum Muzyki tworząc filmy z jego realizacji.

Warunki uczestnictwa

 1. „Przestrzenie Wyobraźni” są projektem adresowanym do amatorskich zespołów teatralnych skupiających dzieci do lat 15, działających przy szkołach podstawowych, ośrodkach kultury, stowarzyszeniach oraz innych placówkach subregionu konińskiego (powiat koniński, kolski, słupecki, turecki).
 2. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w trzech warsztatach teatralnych.
 3. Koszty związane z przyjazdem zespołów ponosi instytucja delegująca.
 4. Każdy członek zgłoszonego zespołu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł na poczet kosztów organizacyjnych.
 5. Zebraną od zespołu kwotę należy wpłacić na konto CKiS: Santander Bank Polska SA 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do dnia 11 października 2021 roku.
 6. Uczestnicy Konfrontacji udzielą Organizatorowi zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku w różnych formach przekazu: prasowego, telewizyjnego, filmowego, elektronicznego.

Karty zgłoszenia (w plikach do pobrania), dokładnie wypełnione, należy przesłać do dnia 11 października 2021 roku na adres:

Centrum Kultury i Sztuki – DK Oskard
Aleje 1 Maja 7A
62-510 Konin

Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Zespoły zgłaszają się w Biurze Organizacyjnym w GOK w Kłodawie od godziny 9.00.

Informacji o Konfrontacjach udziela Paulina Pachulska-Wojdak – specjalista ds. programowych CKiS: tel. 63 243 63 50 w godz. od 8.00 do 16.00, e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl