Przejdź do treści
Grafika z napisem "O Złotą Sztalugę"
Centrum Aktualności zgłoszenia do 24 listopada 2021

43. Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” – Konin 2021

1 grudnia 2021 roku komisja artystyczna dokonała oceny prac nadesłanych na 43. Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”. Autorami prac, które zakwalifikowały się na wystawę podsumowującą Przegląd są:

 1. Aneta Antas
 2. Kazimierz Białkowski
 3. Krzysztof Borowski
 4. Piotr Chruścielski
 5. Witold Chruścielski
 6. Krystyna Dębowska
 7. Elżbieta Filipowska
 8. Renata Gierwielaniec
 9. Elżbieta Głowacka
 10. Barbara Grzeszczak
 11. Marianna Iwińska
 12. Krzysztof Janecki
 13. Maria Jarzemska
 14. Mirosław Jurgielewicz
 15. Zofia Kopacz
 16. Ewa Korbońska
 17. Lidia Kosiorek
 18. Jacek Maciejewski
 19. Ewa Marciniak
 20. Mariusz Markiewicz
 21. Elżbieta Matkowska
 22. Marianna Matuszewska
 23. Jadwiga Młynarczyk-Bachta
 24. Grażyna Moczyńska
 25. Kaja Pawłowska
 26. Izydora Smakulska
 27. Robert Szatkowski
 28. Tadeusz Topolski
 29. Martyna Waligóra
 30. Gabriela Wałowska
 31. Małgorzata Wanot
 32. Iwo Wótkiewicz
 33. Małgorzata Żurczak

REGULAMIN

Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złota Sztalugę” stwarza możliwość zaprezentowania bogatej twórczości plastycznej subregionu konińskiego, integracji środowisk twórczych, wymiany doświadczeń oraz propagowania aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pobudza do refleksji i zachęca do poszukiwań, dając szansę odkrycia nowych możliwości i poszerzenia horyzontów artystycznych.

Organizator: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Wystawa pokonkursowa: otwarcie – 17 grudnia 2021 r. | czynna do 5 stycznia 2022 r.
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki – Konin, ul. Okólna 47a

Warunki uczestnictwa

• W Przeglądzie mogą wziąć udział twórcy (z wyjątkiem studentów, absolwentów akademii i wyższych szkół sztuk plastycznych oraz członków Stowarzyszeń Twórczych), którzy w terminie do 24 listopada br. dostarczą od minimum 3 do maksimum 5 prac wraz z kartą zgłoszenia do Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – ul. Okólna 47a, 62-510 Konin
• Do Przeglądu będą zakwalifikowane prace z dziedziny malarstwa, grafiki, fotografii i rzeźby.

Uwagi organizacyjne

• Prace na papierze, grafika i fotografia powinny być oprawione w ramy.
• Prace nieoprawione, oprawione w antyramy lub w przypadku utrudnionego montażu, nie zostaną umieszczone na wystawie.
• Organizator Przeglądu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia ram, szyb i prac powstałe w trakcie transportu i montażu.
• O zakwalifikowaniu prac do wystawy i przyznaniu nagród zadecyduje komisja artystyczna Przeglądu. Lista osób, których prace zakwalifikowane zostaną na wystawę dostępna będzie na stronie www.ckis.konin.pl.
• Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
• O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje organizator.
• O terminie odbioru prac twórcy poinformowani zostaną podczas wernisażu.
• Organizator nie zapewnia wysyłki i oprawy prac.
• Karta zgłoszenia dostępna na stronie CKiS.

Ocena prac i nagrody

• Prace ocenione będą przez komisję artystyczną powołaną przez Organizatora w dwóch kategoriach wiekowych: 17-19 lat, powyżej 19 lat.
• Komisja dokona wyboru prac, które znajdą się na wystawie pokonkursowej oraz przyzna: nagrodę główną „Złotą Sztalugę” oraz równorzędne nagrody i wyróżnienia.
• Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
• Na podsumowanie Przeglądu wydany zostanie katalog, w którym zamieszczone zostaną nagrodzone prace oraz nazwiska osób zakwalifikowanych do wystawy.

Informacji udziela Krystyna Mikołajczak – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, tel. (63) 243 63 50, 600 293 785

Serdecznie zapraszamy do udziału w Przeglądzie.