Przejdź do treści
Centrum-archiwum Wystawa czynna do 2 czerwca 18:00

Agnieszka Jankowska KADRY – wystawa grafiki komputerowej

To co istnieje w rzeczywistości i to co zapisane w pamięci złożyło się na powstanie czarno-białych prac będących na pograniczu malarstwa i grafiki. Konińska artystka Agnieszka Jankowska, wykorzystując możliwości grafiki komputerowej, opowiada o mieście – zarówno o architekturze, jak i pejzażu we właściwy dla siebie kreacyjny sposób.

Wystawa KADRY to prace z obszaru Digital Art, czyli sztuki cyfrowej, która umieszczona w szerszej kategorii sztuki nowych mediów, jest definiowana jako każda praktyka twórcza, która wykorzystuje technologię cyfrową jako istotną część procesu artystycznego.

Autorką wystawy jest Agnieszka Jankowska – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Kole oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom otrzymała w pracowni grafiki pod kierunkiem dr. hab. Macieja Guźniczaka.

Uprawia malarstwo sztalugowe, fotografię i grafikę. Zawodowo, od 20 lat, zajmuje się grafiką komputerową. Wykorzystuje komputer jako narzędzie do kreacji. Unika schematycznych rozwiązań, w procesie artystycznym poszukuje nowych tematów, wykazuje niezwykłą wrażliwość oraz umiejętności: interpretacji i myślenia syntetycznego oraz obserwacji, postrzegania i analizowania.

Prezentowana kolekcja składa się z wielu czarno-białych kompozycji graficznych, odnoszących się zarówno do miejsc, które realnie istnieją, jak i tych będących formą zapisu obrazów, które autorka odnajduje w przestrzeni własnej wyobraźni.

W poszukiwaniu plastycznego zapisu i interpretacji powstały prace na pograniczu grafiki i malarstwa. Opowiadają o mieście z całym bogactwem dotyczących go elementów architektonicznych czy pejzażowych, o przestrzeni czy przestrzeniach, które jako bliskie autorce zapisały się w jej pamięci. To pocięte wspomnienia złożone z rozciągniętych w czasie zapamiętanych fragmentów, tworzone przez wyobraźnię na nowo. Poszczególne obrazy obserwowanej rzeczywistości i projekcje przeżytych scen, nakładają się na siebie i przenikają. Formy blokowisk czy pejzaży poddawane są dekonstrukcji. Przefiltrowane przez zacierające się wspomnienia rzeczywiste obrazy ulegają destrukcji. W ten sposób autorka wyraża własny sposób postrzegania miasta.

Agnieszka Jankowska w 2015 roku otrzymała nagrodę Ericha Lütkenhausa w XV Konkursie Sztuk Plastycznych Ars Universitatis za prace graficzne „Kody przestrzeni”. W 2022 roku została wyróżniona medalem Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Wystawy indywidualne:
2015 r. – Konin Miasto Kobiet, malarstwo, Centrum Kultury i Sztuki, Konin
2014 r. – Postrzeganie, fotografia, Galeria CKiS Wieża Ciśnień, Konin
2011 r. – Kobieta, malarstwo, Centrum Kultury i Sztuki, Konin

Wystawy zbiorowe:
2022 r. – Wystawa poplenerowa, malarstwo, Centrum Kultury i Sztuki, Konin
2018 r. – 4 sztuki, grafika komputerowa, Centrum Kultury i Sztuki, Konin
2015 r. – Mini Print International of Cadaques, grafika komputerowa, Tallers Galeria Fort in Cadaques, Hiszpania, Wingfield Barns, Wielka Brytania
2015 r. – Ars Universitatis, grafika, Uniwersytecka Galeria Sztuki, Kalisz
2015 r. – Międzynarodowe seminarium naukowe i praktyczne, grafika, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś
2014 r. – Zadośćuczynienie, malarstwo, Centrum Sztuki Kartonownia, Warszawa
2014 r. – Niepohamowanie 1, malarstwo, Galerii 4Art, Gliwice
2014 r. – Mini Print International of Cadaques, grafika komputerowa, Tallers Galeria Fort in Cadaques, Hiszpania
2014 r. – W obiektywie, fotografia, Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień, Kalisz
2014 r. – Niedostrzegalne, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia, Biblioteka PWSZ, Konin
2013 r. – Mini Print International of Cadaques, grafika komputerowa, Tallers Galeria Fort in Cadaques, Hiszpania, Wingfield Barns, Wielka Brytania
2012 r. – Artystyczne powroty, malarstwo, Miejski Dom Kultury, Koło


Wystawa czynna do 2 czerwca od poniedziałku do piątku: 10.00-18.00.

18 maja czynna w godzinach 10.00-15.00, 29 maja – 16.00-18.00.