Przejdź do treści
Centrum-archiwum

FESTIWAL BAŚNI – CZYTAJMY RAZEM!

Głównym celem projektu jest promocja wartościowej literatury dziecięcej, jaką są baśnie i upowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Realizacja projektu ma na celu ukazanie roli, jaką pełni literatura w rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem baśni. Poprzez realizację projektu chcemy także promować wspólne czytanie, jako doskonałą formę rodzinnego spędzania czasu i wstęp do działań kreatywnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa.

TERMIN: 2013 r.

www.festiwalbasni.ckis.konin.pl