Przejdź do treści
Centrum-archiwum 3 lipca 2022

FESTIWAL KULTURY „W STRONĘ TRADYCJI” 2022

„To Wy pielęgnujecie nasze regionalne tradycje i ocalacie to, co najlepsze w kulturze polskiej wsi. Dzisiejsze spotkanie może być świetną lekcją muzykologii” – tak uczestników Festiwalu Kultury „W stronę tradycji” zwrócił się juror Krzysztof Pydyński, podsumowując to wydarzenie tuż przed wręczeniem nagród. Uznanie jurorów zdobył repertuar, poziom wykonawczy oraz stroje zespołów. Wyrazili jednocześnie troskę o kontynuowanie tych ważnych tradycji wśród dzieci i młodzieży, zachęcając zespoły do propagowania ludowych treści wśród najbliższych.

Muzyka i śpiew rozbrzmiewały przez kilka godzin, a w tym czasie można było oglądać kolorową  wystawę „Tradycje w twórczości plastycznej”, czyli m.in. piękne pająki, serwety, obrazy na szkle, kwiaty z bibuły czy rzeźby, kupić rękodzieło na kiermaszu i delektować się pysznymi potrawami przygotowanymi przez wspaniałe Koła Gospodyń Wiejskich w Borkach i Pąchowie.

Natomiast niezawodna i oddana ludowej kulturze Jadwiga Tyksińska poprowadziła otwarte warsztaty kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem.

Za współorganizację wydarzania CKiS w Koninie dziękuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kramsku oraz Gminie Kramsk.

Protokół  z obrad Jury Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”
Kramsk 3.07.2022 r.

Komisja Artystyczna w składzie:

dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie,
Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor PSM I i II st. w Koninie

po wysłuchaniu 11 zespołów śpiewaczych, 2 kapel ludowych, 9 solistów, 2 zespołów tanecznych, postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:          

I Nagrodę

Zespołowi Ludowemu „Osieczanki” z Osieka Wielkiego – 800 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi Ludowemu „Dobrowianki” ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – 800 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

II Nagrodę

Zespołowi Śpiewaczemu „Tradycja” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie -700 zł ufundowane przez Wójta Gminy Kramsk
Zespołowi Folklorystycznemu „Nadnerzanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – 700 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

III Nagrodę

Zespołowi Śpiewaczemu „Lubonianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 500 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie
Zespołowi Śpiewaczemu „Na swojską nutę” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 500 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia

Zespołowi Śpiewaczemu „Jarzębinki” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
Zespołowi Ludowemu „Kłodawiacy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Zespołowi Śpiewaczemu „Witowo” z Witowa
Zespołowi Śpiewaczemu „Kujawy Borowe” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku
Zespołowi „Kawęczyniacy” z Kawęczyna
200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii kapel ludowych: 
Nagrodę „Kapeli Rodzinnej Cedzidłów” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 500 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie Kapeli „To My” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:
Nagrodę Halinie Pokrzywieckiej z Malanowa – 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie Janinie Pakule z Malanowa – 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii instrumentalistów nagród i wyróżnień nie przyznano

W kategorii gawędziarzy:
Nagrodę Annie Kłodawskiej z Malanowa – 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie Krystynie Cichej z Witowa – 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii zespołów tanecznych:
Nagrodę Zespołowi Tańca Ludowego „Kościelec” ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – 700 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii Mistrz i Uczeń
Nagrodę Duetowi „BABCIA I WNUCZKA” z Malanowa – 400 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie

Protokół z obrad Komisji Artystycznej Konkursu „Tradycje w Twórczości Plastycznej” w ramach Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”

Komisja artystyczna w składzie:

Krystyna Mikołajczak – kulturoznawca Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie
Krystian Weber – specjalista ds. programowych Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

po obejrzeniu 48 prac 16 twórców postanowiła przyznać 5 nagród w wysokości 200 złotych następującym osobom:

 1. Mariannie Dobrowolskiej z Konina
 2. Mariannie Iwińskiej z Kramska
 3. Jadwidze Tyksińskiej z Kłodawy
 4. Małgorzacie Grześkiewicz z Tuliszkowa
 5. Teresie Brzosce z Koła

oraz 11 wyróżnień w wysokości 100 złotych:

 1. Grażynie Gołdych z Koła
 2. Mariuszowi Markiewiczowi z Cząstkowa
 3. Urszuli Ostrowskiej z Kłodawy
 4. Elżbiecie Matkowskiej ze Strzałkowa
 5. Henrykowi Jankowskiemu ze Szczepidła
 6. Jadwidze Piekarskiej z Kramska
 7. Alicji Pawłowskiej z Kłodawy
 8. Alinie Jabłońskiej z Brdowa
 9. Marii Gutowskiej z Kazimierza Biskupiego
 10. Zofii Sobieraj z Kramska
 11. Zosi Szołajskiej z Kłodawy

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.


Festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń w subregionie konińskim poświęcone lokalnym twórcom. To jedyny w swoim rodzaju przegląd różnorodnych form nawiązujących do regionalnego dziedzictwa, integrujący wszystkich kultywujących rodzimy folklor.

Na kolejną odsłonę Festiwalu zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku. 3 lipca, g. 13.00, amfiteatr w Kramsku. 

W części konkursowej festiwalu na scenie zobaczymy żywiołowe kapele ludowe, zespoły śpiewacze, gawędziarzy, solistów wokalistów i instrumentalistów oraz zespoły taneczne reprezentujące następujące miejscowości: Witowo, Luboniek, Kłodawę, Babiak, Kawęczyn, Dobrowo, Dziadowice, Malanów, Osiek, Wierzbinek i Dąbie.

Prezentacje ocenią i nagrody przyznają: dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Koninie i Elżbieta Sztamblewska – etnografka z Muzeum Okręgowego w Koninie.

Tradycją naszego Festiwalu stała się kwalifikacja zdobywcy głównej nagrody na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Laureat zaprezentuje się w 2023 roku na 57. edycji tego najważniejszego w kraju wydarzenia poświęconego kulturze ludowej.

Integralną częścią wydarzenia jest wystawa prac zgłoszonych na konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”.Prace mają zarówno charakter ludowy, jak i stylizowany. Będzie można obejrzeć: pająki (tradycyjne ozdoby wieszane wewnątrz izb), obrazy malowane na szkle, haftowane obrusy, rzeźby i kolorowe palmy wielkanocne.

Festiwal jest również doskonałą okazją do przypominania o regionalnych zwyczajach. Równolegle do prezentacji muzycznych odbędą się otwarte warsztaty wysypywania wzorów piaskiem. Uczestnicy stworzą wzory kujawskie miałkim, białym piaskiem na specjalnie przygotowanej do konkursu powierzchni. Przewodniczką w tym działaniu będzie ceniona twórczyni ludowa z Kłodawy Jadwiga Tyksińska.

Zainteresowanym rękodziełem polecamy również kiermasz, a różnorodnymi smakami będziemy cieszyć się za sprawą pań z okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotują tradycyjne potrawy.