Przejdź do treści
Centrum-archiwum 13 maja 2016

Konkurs o statuetkę KARIATYDY 2016 – Dzień Animatora Kultury

CKiS w Koninie organizuje Konkurs o Statuetkę „Kariatyda”, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się animatorów kultury oraz osób wspierających kulturę na terenie subregionu konińskiego.

 

W 2016 roku statuetkę Kariatyda otrzymali:

Adam Kołodziejczak – za wieloletnią pracę służącą rozwojowi amatorskiego ruchu artystycznego i kształtowanie wrażliwości muzycznej.

Adam Kołodziejczak – od ponad 40 lat pracuje na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. W ciągu swej zawodowej aktywności był nauczycielem w Państwowej Szkole Muzycznej w Kole, prowadził chóry w Świnicach Warckich i w Kole, był (i jest nadal) instruktorem muzycznym zespołów ludowych i wokalno-instrumentalnych istniejących na terenie gminy Kramsk i Ślesin. Jest również założycielem i kapelmistrzem orkiestry dętej w Ślesinie, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.

Izydora Smakulska – za realizację pasji związanej z tworzeniem rękodzieła i promowanie aktywności twórczej.

Izydora Smakulska – twórczyni dekoracyjnych rzeźbionych jaj. Przez wiele lat była księgową, a od kilkunastu zajmuje się działalnością twórczą. Jej kolekcja to przepiękne, ażurowe jaja, malowane lub ozdabiane kamieniami szlachetnymi, według autorskich pomysłów. Swoje prace prezentuje na wystawach oraz kiermaszach rękodzieła.

Zbigniew Szymczak – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Konina.

Zbigniew Szymczak – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie. Od lat regularnie wspiera wydarzenia kulturalne organizowane na terenie miasta Konina.

Józef Drop – za sprzyjanie realizacji działań kulturalnych w gminie Kramsk i zrozumienie dla potrzeb lokalnej społeczności.

Józef Drop – wójt gminy Kramsk. Przychylny wszelkim działaniom o charakterze kulturalnym na terenie gminy, szczególnie istnieniu orkiestry dętej oraz kultywowaniu
i upowszechnianiu kultury ludowej.

Justyna Tomczak – za kreatywność i zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą oraz wkład w życie kulturalne gminy Stare Miasto.

Justyna Tomczak – tancerka i choreografka. Osoba społecznie zaangażowana, organizatorka imprez artystycznych na terenie gminy Stare Miasto. Od 6 lat prowadzi Zespół Mażoretki Sigma, który działa przy Orkiestrze Staromiejskiej. Grupa towarzyszy orkiestrze podczas parad ulicznych lub w trakcie koncertów; wykonuje układy marszowo-taneczne i prezentuje efektowne choreografie z batonami, wstążkami oraz pomponami.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt – za zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego miasta Konina.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne InArt – jak piszą o sobie jego członkowie: są grupą znajomych, których poznał Konin. Wśród stawianych sobie celów wymieniają m.in. popularyzowanie i wspieranie kultury oraz animację środowisk lokalnych. Od 2010 r. Stowarzyszenie jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Bluesonalia w Koninie, będącego najważniejszą bluesową imprezą w Wielkopolsce.

KARIATYDA WIELKA

Lech Stefaniak – za towarzyszącą życiu zawodowemu troskę o rozwój działalności artystycznej i kulturalnej na terenie miasta i regionu.

Lech Stefaniak – animator, działacz społeczny, mecenas kultury, aktualnie Dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie.
Jako dyrektor wydziału kultury Urzędu Wojewódzkiego w Koninie był niezwykle zaangażowany w rozwój wszelkich form działalności kulturalnej i artystycznej byłego woj. konińskiego. Lech Stefaniak to także twórca kultury – poeta, autor m.in. tomiku wierszy „Przedmurze” oraz  zbioru „Rzecz Najjaśniejsza”.
Pomysłodawca, redaktor i wydawca pięciotomowego wydawnictwa „Ziemia Konińska w czasie powstania styczniowego”.Ponadto Kapituła konkursu zadecydowała o wręczeniu uroczystych podziękowań w poszczególnych kategoriach następującym osobom:

Animator kultury:

Halina Wójcik – za inicjowanie i realizację spotkań twórczych na terenie powiatu konińskiego.

Halina Wójcik – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie. Pomysłodawczyni i organizatorka początkowo ogólnopolskich, a obecnie międzynarodowych plenerów malarskich, które odbywają się w Ślesinie od 1999 r. Uczestnikami plenerów są zapraszani artyści, a powstałe na konińskiej ziemi obrazy prezentowane są w wielu galeriach w Polce i poza jej granicami, przyczyniając się do integracji środowisk twórczych i promowania naszego powiatu.

Twórca:

Krystyna Mikołajczak – za inwencję i oryginalność w pracach graficznych oraz działania animacyjne z zakresu sztuk plastycznych.

Krystyna Mikołajczak – autorka scenografii i opracowań graficznych imprez. Od lat związana z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Organizatorka Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”, kuratorka wystaw,
 

Ewa Winczewska – za profesjonalizm i indywidualizm w twórczości malarskiej.

Ewa Winczewska – malarka. Od 2002 r. zajmuje się malarstwem sztalugowym, maluje portrety, pejzaże, architekturę, kwiaty i zwierzęta w technice olejnej i pastelami. Uczestniczka plenerów ogólnopolskich i regionalnych. Autorka wystaw indywidualnych i uczestniczka wystaw zbiorowych. Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego „Pejzaż i Architektura Wielkopolski”.

Mecenas kultury-sponsor

Piotr Borowski – za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i pomoc w rozwoju życia kulturalnego na terenie powiatu słupeckiego.

Piotr Borowski – prezes Spółdzielni Mleczarskiej Udziałowców w Strzałkowie. W środowisku lokalnym znany ze wspierania różnorodnych wydarzeń kulturalnych, m.in. Słupeckich Spotkań z Folklorem, Dnia Strzałkowa czy Spotkań Odpustowych przy Muzeum Regionalnym w Słupcy.

Paweł Sikorski – za tworzenie miejsca przeznaczonego na informacje o wydarzeniach kulturalnych.

Paweł Sikorski –  członek zarządu portalu LM.pl, najstarszego i największego internetowego serwisu informacyjnego Wschodniej Wielkopolski. Portal od początku działalności wspiera działania kulturalne w regionie, współpracuje z instytucjami kultury, promuje artystów i działaczy kultury. Na bieżąco zapowiada, informuje i relacjonuje wydarzenia kulturalne oraz patronuje wielu działaniom.

Samorząd lokalny

Mariusz Roga – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie powiatu słupeckiego.

Mariusz Roga – starosta Powiatu Słupeckiego. Wraz z pracownikami administracji i radnymi prowadzi politykę sprzyjającą rozwojowi kultury. Głównym wydarzeniem organizowanym przez Powiat Słupecki jest Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który zyskał renomę nie tylko na terenie powiatu. Starostwo rokrocznie jest również współorganizatorem Słupeckich Spotkań z Folklorem.

Stefan Dziamara – za tworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego gminy i miasta Rychwał.

Stefan Dziamara – burmistrz Rychwała. Prowadzi politykę stwarzającą warunki do rozwoju form artystycznych na terenie miasta i gminy oraz organizacji wydarzeń

Nova

Emilia Świeciak – za nieustanny rozwój pasji tanecznej oraz zaszczepianie jej wśród dzieci i młodzieży.

Emilia Świeciak – od 2010 r. instruktorka i choreografka grup tanecznych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Swoją energią i pasją przyciąga dzieci i młodzież na zajęcia oraz stymulująco wpływa na rozwój ich zainteresowań. Dzięki zacięciu pedagogicznemu i pracy od podstaw zbudowała zespoły, które uczestniczą w turniejach, festiwalach i przeglądach, osiągając różnego rodzaju  sukcesy.

Razem

Ewa Pawlak, Aldona Piwońska, Izabela Ochota – za uzupełnianie się w pracy instruktorskiej i kształtowanie twórczej osobowości dzieci.

Ewa Pawlak, Aldona Piwońska, Izabela Ochota – zgrany zespół nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Turku. Panie wspólnie działają w obszarze teatru amatorskiego, prowadząc szkolne zespoły teatralne. Wykorzystując indywidualne wykształcenie (polonista, plastyk, muzyk) tworzą wraz z dziećmi spektakle, które cechuje umiejętne wykorzystanie różnorodnych środków przekazu, właściwy dobór formy scenicznej, jasne przesłanie i troska o kształtowanie twórczej osobowości podopiecznych. Spektakle przez nie przygotowywane były wielokrotnie nagradzane na przeglądach różnych szczebli.

Oratorium im. błogosławionej Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą – za zaangażowanie w pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodego pokolenia z wykorzystaniem zajęć charakterze artystycznym.

Oratorium im. błogosławionej Poznańskiej Piątki w Lądzie nad Wartą – Oratorium to miejsce codziennych spotkań młodzieży i dorosłych, prowadzone przez salezjanów Animatorzy i wychowawcy Oratorium od wielu lat integrują młodych i dorosłych poprzez organizowanie wielu różnorodnych wydarzeń kulturalnych, jak również sportowo-rekreacyjnych. Wielkim zainteresowaniem wśród uczestników, jak i publiczności, cieszą się doroczne koncerty „Małego muzykowania”, spektakle teatralne, pikniki integrujące rodziny, m.in. z bogatą ofertą kulturalną: mikrofon dla wszystkich, prezentacja poezji.

Laureaci:

KARIATYDA 2000
Marianna Ochocka- Dyrektor M-GOK w Dobrej,  Halina Grabowska- Dyrektor MDK Koło, Bogumiła Staszak- instruktor MOKiB w Golinie,  Anna Czerniak – instruktor MDK Słupca,  Piotr Staszak – rzeźbiarz z Brudzewa,  Czesław Marciniak- twórca ludowy z Babiaka
KARIATYDA 2001
Eugeniusz Grzelak- kapelmistrz z Dobrej, Czesław Fiałkowski- dyrygent z Konina, Helena Kacała – gawędziarka z Władysławowa, Halina Guzik i Stanisława Radke – twórczynie z Turku, Anna Ziemniczak- Dyrektor OUK w Kramsku, Piotr Cedzidło – Dyrektor GOK w Babiaku, Piotr Schulz –Burmistrz Miasta i Gminy Dobra, Zdzisław Domański- -Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa, Józef Karmowski – Wójt Gminy Kramsk, Ryszard Sławiński- Senator RP, Ireneusz Niewiarowski – Poseł na Sejm RP, Wojciech Adamczyk – Prezes PAK, Stefan Mikołajczak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
KARIATYDA 2002
Renata Kopczyk – Dyrektor MGOK Tuliszków, Janina Mirek – Kierownik Klubu KSM, Jarosław Sparażyński – Instruktor MDK w Koninie, Wojciech Jankowski – Kapelmistrz, Krzysztof Pydyński – Dyrektor PSM, Marianna Topolska – Kierownik zespołu ludowego, Wieńczysław Oblizajek – Starosta powiatu kolskiego, Mirosław Broniszewski – Wójt gminy Przykona, Art Serwis Kazimierza Lipińskiego, Materiały i Wyroby Ścierne Roberta Andre z Koła
KARIATYDA 2003
Anna Dragan – dziennikarka, Halina Ostrowska – twórczyni z Kłodawy, Bożena Cesarz – Dyrektor MDK w Turku, Wiesława Wolna – instruktorka z Konina, Wincenty Kaliski – instruktor z Goliny, Jerzy Wielgórecki, Kazimierz Wiktorski – UNIQA Konin, Anna Kapturska – PZU Koło, Henryk Nowak – Komisja Kultury Starostwa Powiatowego w Koninie, January Jasiński – kapelmistrz ze Słupcy
KARIATYDA 2004
Andrzej Moś – instruktor Konińskiego Domu Kultury, Małgorzata Grześkiewicz – instruktorka M-GOK Tuliszków, Mariola Cedzidło – instruktorka GOK Babiak, Mirosława Mielczarek – instruktorka z MDK Turek, Andrzej Piaskowski – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dalen” z Konina, Anna Pajor – Starostwo Powiatowe w Kole, Paweł Kurz – Wójt Gminy Wierzbinek, Wojciech Chojnowski – Wójt Gminy Babiak
HONOROWE KARIATYDY
Jadwiga Kujawińska, Maria Witczak, Halina Jaworska, Ks. Wojciech Kochański, Marianna Karolak, Janina Bednarska
KARIATYDA 2005
Ewa Ochędalska – Dyrektor GOK w Kłodawie, Ireneusz Ryś – instruktor Konińskiego Domu Kultury, Alicja Wardęcka-Gościńska – pedagog PSM I i II stopnia w Koninie, Lech Lament – poeta z Turku, Gościniec „Stary Koń” – H. Kowalczyk, Kopalnia Soli w Kłodawie – A. Sadowski, Jan Niedźwiedziński – Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Ryszard Nawrocki – Wójt Gminy Stare Miasto, Dariusz Grzywiński -Wójt Gminy Strzałkowo
KARIATYDA 2006
Hanna Choinka – nauczycielka, Turek Michał Chmielewski – Dyrektor M-GOK w Ślesinie, Jan Kordylewski – kapelmistrz z Koła, Anna Halaba – nauczycielka LO w Słupcy, Joanna Gogulska – dyrygentka chóru z Turku, Jan Sznajder – malarz, pisarz z Konina Zdzisław Staszak – rzeźbiarz z Brudzewa, Marianna Szczepankiewicz – kierownik zespołu ludowego z Helenowa, Kazimierz Witowski – Prezes PSS Społem, Konin Bożena Grochowska – właścicielka sklepu muzycznego „Gama” w Koninie, Jan Bartczak – Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał, Marek Wesołowski – Burmistrz Miasta i Gminy Kleczew
KARIATYDA 2007
Beata Opel – nauczycielka, instruktorka teatralna ze Ślesina Karolina Ilona Zawal – nauczycielka, instruktorka zespołu tanecznego z Liśca Wielkiego, Andrzej Majewski – nauczyciel PSM I i II st. w Koninie, Prezes Konińskiego Towarzystwa Muzycznego, Piotr Piechocki – instruktor d/s muzyki, kapelmistrz orkiestry dętej ze Ślesina, Danuta Pydyńska – instruktorka d/s tańca CKiS, Iwona Łagodzińska – instruktorka, choreografka zespołów tanecznych z Kłodawy, Elżbieta Barszcz – instruktorka d/s plastyki CKiS, ilustratorka książek, malarka, Justyna Szczap-Morkowska – instruktorka, choreografka zespołów tanecznych, Konin, Józef Chudy – Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa Kazimierz Pałasz – Prezydent Miasta Konina
KARIATYDA 2008
Halina Turajska – instruktorka Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku, Danuta Gościńska – nauczycielka PSM I i II stopnia w Koninie, Jan Wielgórecki – kapelmistrz orkiestry dętej w Kleczewie, Mirosław Jurgielewicz – autor fotografii, Michał Pyrzyk – Burmistrz Miasta Słupca, Zbigniew Witkowski – „AVANS”, Krystian Weber – instruktor ds. muzyki CKiS w Koninie, członek Konińskiego Zespołu Akordeonowego
KARIATYDA 2009
Sylwia Przybylska – instruktorka ds. teatru i recytacji w Miejskim Domu Kultury w Turku, Zdzisław Siwik – twórca autorskich filmów dokumentalnych, Iwona Krzyżan-Forlini – właścicielka hotelu i restauracji „Koloseum” w Turku, Janusz Puszkarek – wójt gminy Kazimierz Biskupi, Robert Żurański – od 2007 r. kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie
KARIATYDA 2010
Aneta Janiak – pedagog, dyrygent chóru Gimnazjum nr 1 w Turku, instruktorka śpiewu, animatorka życia muzycznego. Kamil Wasicki – poeta, kompozytor, śpiewający autor, gitarzysta. Parafia pw. św. Wojciecha w Koninie Andrzej Nowak – wicestarosta koniński. Wcześniej – przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego. Kamila Pacześna – od 2009 r. dyrygent Chóru Nauczycielskiego Turkowskiego Towarzystwa Chóralnego.
KARIATYDA WIELKA
Henryk Perzyński – nauczyciel wychowania muzycznego, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, inicjator i twórca Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” – zespołu harcerskiego. Autor tekstów. Prawie całe swoje życie poświęcił wychowywaniu młodego pokolenia według zasad, wartości i harcerskich ideałów
KARIATYDA 2011
Elżbieta Gierasimow-Zakowany – pedagog, instruktorka teatralna oraz z zakresu recytacji, dykcji i emisji głosu. Jerzy Łojko – badacz dziejów regionu konińskiego i Wielkopolski. Maria Pyzio – współzałożycielka i prezes firmy odzieżowej „Solar Ltd”. Bożena Dominiak – wójt gminy Grzegorzew. Martyna Wolna – tancerka i instruktorka Studia Tańca Rytmix w Koninie.
KARIATYDA WIELKA:
Janina Perathoner Joto Giotto Dimitrow
KARIATYDA 2012
Małgorzata Ast – od 1987 r. dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Mieście Krzysztof Lityński – nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kole oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Sławomir Papiera – twórca niezależnych mediów w Koninie Halina Rogowska – radna Gminy Kramsk oraz sołtyska Kramska Sylwia Michalak – od 2009 r. instruktorka zespołu „From the Top” w Konińskim Domu Kultury
KARIATYDA HONOROWA
Antoni Sieńkowski – z zawodu kinooperator, współzałożyciel Amatorskiego Klubu Filmowego „Muza”.
KARIATYDA 2013
Anna Kucharska – instruktorka tańca ludowego, na co dzień nauczycielka geografii w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Ryszard Jarosław Piotrowski – instruktor piosenki, muzyk, kompozytor, aranżer. Piotr Przewoski – w 2014 r. prezes Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie. Paweł Drapiński – radny Gminy Babiak. Od 2005 r. sołtys sołectwa Babiak. Beata Michalak-Górna – od 2006 r. do początku 2014 r. roku instruktorka wokalna w Świetlicy Wiejskiej w Starym Mieście. Obecnie prowadzi własne studio wokalne.
KARIATYDA 2014
Agata Gierłowska – nauczycielka kształcenia słuchu i gitary w Zespole Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy, prowadzi czterogłosowy mieszany Miejski Chór Kanon. Zbigniew Wojnarowski – autor powieści, zbiorów opowiadań, scenariuszy filmowych oraz słuchowisk radiowych. Filip Wilczyński – współzałożyciel stowarzyszenia inArt. Sponsor wydarzeń kulturalnych. Szymon Wieczorkiewicz – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kontrabasu klasycznego. Józef Nowicki – prezydent miasta Konina
KARIATYDA WIELKA
Andrzej Wójciński – absolwent PWSM w Warszawie, nauczyciel oraz kompozytor.