Przejdź do treści
Centrum-archiwum 11 maja 2018

Konkurs o statuetkę KARIATYDY 2018 – Dzień Animatora Kultury

 

11 maja podsumowaliśmy Konkurs o statuetkę Kariatydy. Statuetki wręczono: Halinie Ganińskiej – kategoria Animator kultury, Annie Komin – kategoria Twórca, Mariuszowi Zaborowskiemu – kategoria Samorząd lokalny, Stowarzyszeniu „Koło Kobiet” z siedzibą w Biskupicach – kategoria Razem. Kariatydę Wielką otrzymała Mirosława Dimitrow.

Podczas uroczystości wręczono również odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, które na wniosek CKiS Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Annie Kucharskiej i Karolinie Zawal.

 

LAUREACI KARIATYDY W 2018 r.

Animator kultury:

Halina Ganińska – za działalność naukową i popularyzatorską dotyczącą dziedzictwa kulturowego Ziemi Powidzkiej oraz zaangażowanie w rozwój życia kulturalnego na terenie swojej małej ojczyzny.

Halina Ganińska – prezes Towarzystwa Przyjaciół Powidza. Magister filologii polskiej, nauczyciel akademicki, bibliotekarz – starszy kustosz dyplomowany. Organizatorka seminariów historycznych i kulturalnych, autorka projektów i ponad 90 publikacji z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa, informacji naukowej oraz książek historycznych dotyczących Ziemi Powidzkiej. Od 1998 r. dyrygent miejscowego żeńskiego chóru Sonata. Inicjatorka i współorganizatorką wielu przedsięwzięć kulturalnych. W ramach działalności Towarzystwa Przyjaciół Powidza wypromowała Dni Powidza, które są organizowane nieprzerwanie od 24 lat, jest współorganizatorką Powidz Jam Festiwal (w tym roku czwarta edycja). Organizuje wykłady, wystawy i konkursy. Zainspirowane przez nią formy działalności kulturalnej na stałe wpisują się w kalendarium imprez gminy Powidz i są nieprzerwanie, dzięki Jej działaniom, kontynuowane.

Aktywnie pracuje na rzecz wspólnego uświadamiania i dokumentowania tradycji lokalnych oraz podtrzymywania i utrwalania dziedzictwa kulturowego Powidza i okolic. Współpracuje z różnymi grupami społecznymi: seniorami, dziećmi i młodzieżą, dorosłymi. Swoją postawą, ciągle twórczymi pomysłami, zaraża innych, jednocześnie  dzieląc się doświadczeniem i bogatą wiedzą.

Twórca:

Anna Komin – za pielęgnowanie i rozwój muzycznej pasji oraz twórczą postawę w tej dziedzinie.

Anna Komin – wokalistka ze Słupcy. Swoją drogę muzyczną rozpoczęła w słupeckiej szkole muzycznej, gdzie uczyła się w klasie fortepianu Andrzeja Wójcińskiego, oraz na scenie słupeckiego Miejskiego Domu Kultury. Opuściła rodzinne miasto i na poważnie zajęła się muzyką. Efektem wielu lat pracy – komponowania muzyki i pisania tekstów – jest płyta, która ukazała się jesienią 2017 r. pod pseudonimem artystycznym IDA. „Prosta historia” – jest to pierwsza płyta wokalistki, którą muzycznie wsparli znakomici muzycy m.in. Maciej Muraszko i Kuba Frydrych, teksty do kilku piosenek napisała znana aktorka filmowa i teatralna Stanisława Celińska. Singiel „Będę inna”, promujący płytę, wybrał Marek Niedźwiecki z radiowej Trójki, gdzie w radiowym studio Ania udzieliła wywiadu. Płyta jest fantastycznie przyjmowana, zbiera bardzo pozytywne opinie i recenzje. 

Samorząd lokalny:

Mariusz Zaborowski – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska i wspieranie działalności kulturalnej miasta i gminy Ślesin.

Mariusz Zaborowski – od 2010 r. burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

Jeszcze jako student uczestniczył w opracowywaniu strategii rozwoju Gminy Ślesin, dokumentu niezbędnego m.in. do ubiegania się o środki unijne. W opracowywanym dokumencie zabiegał o budowę nowego budynku domu kultury w Ślesinie, doskonale znając dynamiczny rozwój działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz rosnące potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Ślesin.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Lokalnej Grupy Działania „Dwa Mosty”. W tym czasie tworzył warunki do odtworzenia lokalnej kultury ochweśnickiej – przy współpracy z historykami odtworzono lokalny strój, wydane zostały publikacje nt. gwary, historii i lokalnej kuchni.

Jako burmistrz Miasta i Gminy Ślesin sprawy kultury stawia na równi z innymi zadaniami prowadzonymi przez samorząd. Wspiera organizację wydarzeń kulturalnych, jest otwarty na współpracę z instytucjami kulturalnymi. Osobiście uczestniczy, wspiera i patronuje różnego rodzaju wydarzeniom kulturalnym, rocznicowym, historycznym i interdyscyplinarnym. Dba, aby na kulturę zapewnić odpowiednie środki w budżecie. 

Razem:

Stowarzyszenie „Koło Kobiet” z siedzibą w Biskupicach – za aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz kreowanie potrzeb kulturalnych. 

Stowarzyszenie „Koło Kobiet” z siedzibą w Biskupicach (gmina Grodziec) powstało w 2015 r. Jego głównym celem jest aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, a także szeroko rozumiana działalność na rzecz lokalnego środowiska. Mimo krótkiego istnienia Stowarzyszenie stało się pomysłodawcą i organizatorem wielu ciekawych inicjatyw kulturowych, sprzyjających zarówno rozwojowi umiejętności uczestników, jak i integracji, m.in. zainicjowało i zrealizowało wystawienie w formie spektaklu II części „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz fragmentu „Chłopów” Stanisława Reymonta.

Na realizację swoich pomysłów stowarzyszenie efektywnie pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. W ramach organizacji działa również 9-osobowy amatorski chór, który bierze udział w lokalnych wydarzeniach.

Niezwykle dynamiczna i aktywna działalność stowarzyszenia zaowocowała zajęciem przez nie drugiego miejsca w plebiscycie „Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich 2016”, organizowanym przez „Głos Wielkopolski”. 

Kariatyda Wielka:

Mirosława Dimitrow – za wieloletnią działalność artystyczną oraz wieloaspektowe  propagowanie sztuki.

Mirosława Dimitrow – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Jej artystyczna działalność obejmuje wiele obszarów, począwszy od projektowania wnętrz i drobnych form graficznych, projektów i realizacji architektury wnętrz, designerskiej twórczości wikliniarskiej (lampy, meble), tkaniny artystycznej, do rysunków i wierszy.

Ma na swoim koncie realizacje kilkudziesięciu projektów przedmiotów z wikliny – lamp, mebli, drobnych przedmiotów użytkowych, prezentowanych na wystawach indywidualnych w Biurze Wystaw Artystycznych (BWA) w Koninie, Lesznie, Aleksandrowie Kujawskim i Opolu oraz w Galerii Giotto.

Jest autorką albumów „Fascynacje czyli moje konińskie obrazki” i „O Koninie piórkiem i tuszem”. Prace z nich prezentowała na wystawach indywidualnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie i w Muzeum w Dobele na Łotwie , w Muzeum w Akmene na Litwie oraz w Galerii Giotto w Koninie .

W latach 1983-1988 prowadziła zajęcia dla dzieci z tkaniny artystycznej. W latach 1985 – 1995 r. była pedagogiem w Liceum Sztuk Plastycznych w Kole. Od 1997 r. razem z mężem i synem prowadzi w Koninie salon wystawowy Galeria Pięknego Przedmiotu „Giotto”.

 

ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”

Anna Kucharska – od 1997 r. kierownik artystyczny, instruktor i choreograf Zespołu Tańca Ludowego „Kościelec” z Kościelca. Z zawodu nauczyciel geografii, największą jej pasją jest jednak szerzenie tanecznej kultury ludowej i kultywowanie w tej dziedzinie naszego dziedzictwa narodowego. W latach 1990 -1995 animowała pracę Zespołu Ludowego „Dobrowianki”, od 10 lat prowadzi również Zespół Tańca Ludowego „Witowo”, a w 2013 roku podjęła się również pracy z „osieroconym” Zespołem Tańca  Ludowego „Brudzewiacy”.

Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, które angażuje osoby w wieku od 3 do 60 lat. Jako lokalna animatorka kultury aktywizuje i integruje społeczeństwo. Dzieciom i młodzieży daje możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań, które niejednokrotnie są później kontynuowane w akademickich zespołach tanecznych oraz na scenach teatralnych. Jest również organizatorką warsztatów tanecznych prowadzonych przez innych wykwalifikowanych instruktorów – regionalistów oraz inicjatorką wartościowych imprez, które wpisały się w kalendarz kulturalny powiatu kolskiego.

Na co dzień współpracuje z różnymi jednostkami, takimi jak Kościoły, samorządy lokalne, przedsiębiorstwa, szkoły oraz ośrodki kultury. Stara się też pozyskiwać sponsorów i dotacje z Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Poprzez swoją działalność pani Anna Kucharska kreuje pozytywne postawy obywatelskie: poczucia patriotyzmu i szacunku dla kultury i dziedzictwa narodowego, wrażliwości na krzywdę innych, umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

Karolina Zawal – kierownik artystyczny, instruktor i choreograf Zespołu Tańca Ludowego „Uśmiech” w Liścu Wielkim. Niegdyś sama stawiała w nim pierwsze kroki taneczne, gdyż zespół powstał w 1973 roku i w chwili obecnej poszczycić się może czterdziestopięcioletnią tradycją istnienia. Rolę prowadzącej zespół pani Karolina przejęła od swojej mamy w 1998 roku, taniec i śpiew proponując jako możliwość twórczego i wspólnego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Z dumą przekazuje tradycje i szacunek do historii regionu coraz to młodszemu pokoleniu, pokazując piękno folkloru. Jej praca wpływa na zacieśnianie więzi społecznych na wsi, a także angażuje mieszkańców w działalność kulturalną. Często uczestnictwo w zespole staje się tradycją rodzinną, co łączy pokolenia i sprzyja integracji społeczności lokalnej. Jej staraniem zespół bierze udział w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy Stare Miasto i powiatu konińskiego. Reprezentuje także region wielkopolski na terenie Polski oraz na arenie międzynarodowej, biorąc niejednokrotnie udział w projektach tanecznych o formule konkursowej i zdobywając wysokie oceny artystyczne. Proponowany przez instruktorkę program zespołu chroni piękno kultury ludowej przed zapomnieniem. Kultywowanie tradycji i tańców ludowych, prezentowanie strojów, obrzędów, rekwizytów związanych z obyczajem jest bogatą i żywą lekcją historii dla całego społeczeństwa.

Rokrocznie w programie uroczystości pojawia się artystyczny akcent. Tym razem scena należała do Katarzyny Groniec, która przyjechała do nas z nowymi piosenkami z autorskiego albumu „Ach!”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności w realizowaniu nowych wyzwań, a naszej publiczności dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne artystyczne wydarzenia.