Przejdź do treści
Centrum-archiwum 8 października 2020 | KDK, Plac Niepodległości 1

Konkurs o statuetkę KARIATYDY 2020 – Dzień Animatora Kultury

Jak co roku Centrum Kultury i Sztuki w Koninie nagrodziło osoby tworzące i wspierające kulturę w subregionie konińskim. Statuetka Kariatydy autorstwa toruńskiego artysty Dariusza Przewięźlikowskiego została przyznana w siedmiu kategoriach:

I Kategoria ANIMATOR KULTURY

Otrzymuje: BEATA CZERNIAK
Za szeroką działalność kreującą nowy wizerunek muzeum jako instytucji będącej istotnym elementem edukacji kulturalnej miasta i regionu
BEATA CZERNIAK – ANIMATOR KULTURY
Od ponad 20 lat kieruje Muzeum Regionalnym w Słupcy, konstruując zróżnicowaną i bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną, będącą wynikiem poszukiwań nowych form – wartościowych i atrakcyjnych dla dla współczesnego odbiorcy. Postrzega rolę muzeum jako rodzaj misji. Wielowymiarowe przedsięwzięcia (a nie sposób ich tutaj wyliczyć), w większości realizowane przeze nią wedle autorskich pomysłów, które są znaczącymi i nietuzinkowymi działaniami muzealnymi, wzbogacają życie kulturalne i artystyczne ziemi słupeckiej. Wiele z nich weszło na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych miasta i regionu. Niektóre miały wydźwięk ogólnopolski jak np. pilotowany przez nią projekt i współprodukcja dokumentu fabularyzowanego „Przyjaciółki” w 2010 czy wystawa monograficzna: „Obóz jeńców i internowanych pod Strzałkowem” w 2007, będąca pierwszą próbą zobrazowania tego tematu w skali kraju. Dzięki pasji, zaangażowaniu a także konstruktywnej współpracy z wieloma instytucjami miejskimi i powiatowymi, a przede wszystkim z placówkami oświatowymi, innymi muzeami, organizacjami i stowarzyszeniami, jak również sponsorami, mediami i przyjaciółmi udaje jej się realizować wiele przedsięwzięć, które w konsekwencji promują miasto i powiat. Beata Czerniak jest znakomitym animatorem kultury, który jednoczy wszystkie pokolenia. Dzięki temu muzeum to miejsce otwarte i przyjazne zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych. Wykreowanie dzisiejszego wizerunku tej instytucji kultury jako ważnego elementu edukacji kulturalnej miasta i regionu to jej zasługa.

II Kategoria TWÓRCA

Otrzymuje: TADEUSZ TOPOLSKI
Za konsekwentne pielęgnowanie wrażliwości i artystycznej pasji jako sposobu wyrażania siebie
TADEUSZ TOPOLSKI – TWÓRCA
Jego przygoda z fotografią trwa już ponad 40 lat. Najpierw szkolne kółko fotograficzne, potem Poznańskie Towarzystwo Fotograficzne, w kolejnych latach Foto Klub a następnie AKF Muza działający w Konińskim Domu Kultury. Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich prowadził zajęcia fotograficzne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Ma na koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jest laureatem konkursów fotograficznych. Jego prace znajdują się w Państwowym Muzeum na Majdanku. To artysta, który zaskakuje swoich odbiorców, a jego pasją jest fotografia czarno-biała. Potrafi w niekonwencjonalny sposób pokazać otaczającą rzeczywistość, szuka niecodziennych form wyrazu. W jego zdjęciach obrazy często nakładają się na siebie, tworząc zupełnie nowe dzieła. Fotografuje po to, by wyrazić siebie, swoje przemyślenia, emocje, wyjątkową wrażliwość.

III Kategoria SAMORZĄD LOKALNY

Otrzymuje: WŁADYSŁAW PYRDAŁ
Za zaangażowaną postawę samorządowca odzwierciedlającą się w kreatywnym spełnianiu misji wobec społeczności lokalnej
WŁADYSŁAW PYRDAŁ – SAMORZĄD LOKALNY
Władysław Pyrdał od 2014 roku jest radnym Gminy Skulsk. Z zawodu rolnik, już emerytowany, dał się poznać jako samorządowiec sprzyjający rozwojowi kultury w gminie. Jako Radny i współorganizator prawie wszystkich imprez realizowanych na terenie gminy służył pomocą techniczną (transportem własnym), fundował nagrody dla uczestników np. konkursu recytatorskiego, regionalnych spotkań klubów seniora, Ogólnopolskiego Spotkania Wspólnoty Seniorów ZHP im. ks. Bogdańskiego w Skulsku, Dni Dziecka , dożynek gminno-parafialnych, festynów integracyjnych w Skulsku, ale również w innych sołectwach na terenie gminy. Jest współorganizatorem obchodów Św. Cecylii – patronki muzyków. Z własnych środków zakupił dwa instrumenty dęte do Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury. Jako członek Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje wydarzenia kulturalne współfinansowane z funduszu komisji, które mają na celu twórczą organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, co przyczynia się do likwidacji dysfunkcji w lokalnej społeczności.

IV Kategoria RAZEM

Otrzymuje: Biskwit – Patrycja i Łukasz Czarcińscy
Za kreatywność, która stała się sposobem życia, i pasję, którą radośnie dzielą się z innymi
Patrycja i Łukasz Czarcińscy BISKWIT – RAZEM
BISKWIT to pracownia ceramiki, w której od 8 lat powstają najróżniejsze projekty artystyczne dla biznesu, samorządu i klientów indywidualnych. Mała rodzinna manufaktura tworząca upominki na każdą okazję. Patrycja i Łukasz prowadzą warsztaty artystyczne, edukują, aranżują kreatywnie czas, a przede wszystkim lepią ceramikę, np. lampiony w kształcie kamieniczek wzorowanych na budynkach staromiejskich m.in Gdańska, Warszawy, Krakowa, Torunia czy Poznania. Dlatego ich wytwory można znaleźć w galeriach i sklepach z pamiątkami w czołowych miastach Polski, a także na festiwalach i jarmarkach. Patrycja i Łukasz razem od 8 lat tworzą markę BISKWIT, która dziś jest już rozpoznawalna także wśród zagranicznych klientów, co motywuje do dalszego rozwoju wspólnych pomysłów. Pracownia to nie tylko ich praca, to pasja, sposób na życie, w którym razem mogą spełniać marzenia swoje i innych, realizować zamiłowania artystyczne i spędzać czas wraz ze znajomymi i przyjaciółmi,

V Kategoria MECENAS KULTURY – SPONSOR

Otrzymuje: MATEUSZ KOWALEWSKI
Za konsekwentne realizowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw poprzez wspieranie wydarzeń kulturalnych
MATEUSZ KOWALEWSKI – MECENAS KULTURY – SPONSOR
Mateusz Kowalewski jest prezesem Zarządu rodzinnej firmy, która pod marką Hortimex powstała w Koninie w 1988 r. Wśród wielu przedsięwzięć, które wspiera, kierując się przyjętą ideą Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR) jest miejsce na wydarzenie kulturalne – Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”. Jako przedsiębiorca, dla którego społeczna odpowiedzialność biznesu jest istotnym elementem działalności, oprócz innych działań prospołecznych, od lat pomaga organizatorom Festiwalu. Jego niezawodne regularne wsparcie znakomicie przyczynia się do podnoszenia poziomu organizacyjnego Festiwalu tworzonego przez żychlińskie koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina, Konińską Fundację Kultury oraz zaprzyjaźnione instytucje.

VI Kariatyda NOVA

Otrzymuje: ALAN WOŹNIAK
Za młodzieńczą aktywność i dojrzałe zaangażowanie w kulturalną oraz historyczną tkankę Konina
ALAN WOŹNIAK – NOVA
Jeszcze przed uzyskaniem absolutorium w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, gdzie przewodniczył Samorządowi Uczniowskiemu, został jednym z inicjatorów i członków założycieli Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I LO, w którym realizuje się jako animator i pomysłodawca wydarzeń kulturalnych. Alan Woźniak jest współzałożycielem i dyrygentem amatorskiego Chóru Ekumenicznego przy parafii ewangelicko-augsburskiej św. Ducha. W roku 2019 r. z jego inicjatywy został złożony wniosek do Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, którego celem była renowacja zabytkowego blisko stuletniego fortepianu marki Bechstein, instrumentu stojącego w I LO w Koninie. Odkrył i opisał historię fortepianu, docierając do oryginalnych dokumentów w fabryce Bechsteina. W 2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie w ramach Laboratorium Dojrzałości prowadził warsztaty muzyczne dla seniorów, jak również warsztaty muzyczne w Młodzieżowym Domu Kultury. Od początku zaangażowany w działalność najpierw grupy potem stowarzyszenia M-Lab, w ramach którego inicjował i organizował różnego rodzaju akcje społeczne i kulturalne. Publikuje w dodatku do Przeglądu Konińskiego „Koniniana” artykuły o tematyce muzycznej, związane z Koninem i regionem konińskim, w których przybliża tak historię instrumentów muzycznych, jak i postaci związanych z muzyką, a pochodzących bądź mających jakieś związki z Koninem. Alan Woźniak to jedna z nielicznych kreatywnych, aktywnych i zaangażowanych młodych osób, które zupełnie bezinteresownie podejmują się licznych działań na rzecz lokalnej społeczności.

VII Kariatyda WIELKA

Otrzymuje: ANNA CZERNIAK
Za niestrudzone stymulowanie procesu edukacji teatralnej, zaangażowanie w wychowanie młodego człowieka i wiarę w potencjał współpracy
ANNA CZERNIAK – KARIATYDA WIELKA
Anna Czerniak to doświadczona, prężnie działająca od 1985 r. instruktorka teatralna, która ma na swoim koncie wiele sukcesów nie tylko w lokalnych, ale również krajowych konkursach, przeglądach i festiwalach teatrów amatorskich. Swą pasję – właśnie teatr amatorski – potrafiła zaszczepić w dzieciach i młodzieży. Wychowała i wykształciła kilka pokoleń miłośników teatru. Co roku około 120 uczniów trafia na słupecką scenę z przedstawieniami jasełkowymi i spektaklami realizowanymi na konkursy regionalne oraz ogólnopolskie. Zdobyte nagrody i wyróżnienia na prestiżowych imprezach, jak na przykład łódzka „Dziatwa”, zawsze mobilizowały ją do dalszego samorozwoju i doskonalenia. Brała udział w niezliczonych warsztatach, spotkaniach z autorytetami w dziedzinie teatru i sztuki słowa. Od 2004 r. prowadzi własny program Edukacji Teatralnej w przedszkolach i szkołach, w ramach którego odbywają się cykliczne zajęcia, konsultacje, również dla zainteresowanych nauczycieli w Klubie Miłośników Teatru „Melpomena”. Służy im fachową merytoryczną pomocą, począwszy od propozycji repertuarowych (pisanie scenariuszy), przez konsultacje, po współrealizację spektakli. Tym samym integruje lokalne środowiska, współpracuje z samorządem miasta i powiatu słupeckiego. Od wielu lat Anna Czerniak organizuje eliminacje miejskie i regionalne konkursów recytatorskich „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” oraz „Słowo za słowo” i OKR. W tym roku Słupca świętuje 730. rocznicę lokacji miasta. W związku z tym instruktorka tworzy trzy legendy o Słupcy, w których wystąpi młodzież licealna, rodzice i nauczyciele. Podkreśla, że stały kontakt z nauczycielami oraz współpraca mnoży sukcesy i dzieli koszty. Anna Czerniak to niewątpliwie wyjątkowo kreatywna oraz kompetentna instruktorka teatralna pracująca z godnymi podziwu zaangażowaniem i pasją.

Podczas uroczystości wręczono również odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą na wniosek CKiS Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Zespołowi Ludowemu TRADYCJA z Malanowa.

 

https://www.ckis.konin.pl/dzien-animatora-kultury-2020/