Przejdź do treści
Centrum-archiwum 23 września 2021

Statuetki Kariatydy wręczone

23 września w CKiS DK Oskard odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu o statuetkę Kariatydy. Od ponad 20 lat CKiS honoruje wyróżniających się animatorów oraz osoby tworzące i wspierające kulturę, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju kultury w subregionie konińskim (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki).

Laureaci:

MONIKA MARCINIAK – ANIMATOR KULTURY
Muzeum Okręgowe w Koninie
za angażowanie lokalnej społeczności w działania integracyjne i artystyczne w rodzimej przestrzeni kulturalnej

JERZY SZNAJDER – TWÓRCA
fotograf, autor albumów o tematyce krajoznawczej, członek Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych
za niestrudzoną obserwację rzeczywistości i jej artystyczną transpozycję ujawniającą indywidualną wrażliwość i pasję

KATARZYNA ŁAPAJ I AGNIESZKA ŁAPAJ-LEWANDOWSKA – RAZEM
Koniński Teatr Tańca
za konsekwentnie rozwijaną pasję do tańca, który w ich kreatywnych działaniach stał się również narzędziem budowania tożsamości

MARIUSZ WOŹNIAK – SAMORZĄD LOKALNY
Wójt Gminy Grodziec
za wzorcową postawę samorządowca realizującą się w spełnianiu misji wobec kulturalnych potrzeb lokalnej społeczności

MARTA MERDZIŃSKA – NOVA
Koniński Dom Kultury
za pasję realizowaną z młodzieńczym entuzjazmem i dojrzałą konsekwencją

ZDZISŁAW JACASZEK – Wiceprezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód
MECENAS KULTURY – SPONSOR
za wspieranie wymiany kulturalnej i promowanie artystycznej oraz naukowej spuścizny we współpracy z sąsiadami ze Wschodu

ANNA HALABA – KARIATYDA WIELKA
nauczycielka z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy
za niezachwianą wiarę w moc słowa poetyckiego i rzadką umiejętność jej krzewienia wśród młodzieży