Przejdź do treści
Centrum-archiwum 15 maja 2015

Konkurs o statuetkę KARIATYDY 2015 – Dzień Animatora Kultury

Dzień Animatora Kultury to uroczystość poświęcona osobom zajmującym się na co dzień pracą związaną z upowszechnianiem kultury, edukacją kulturalną, organizacją czasu wolnego, promocją twórczości artystycznej, a także tym, którzy kulturę wspierają.

15 maja 2015 r. po raz kolejny rozstrzygnięty został konkurs o statuetkę „Kariatyda”, którego celem jest uhonorowanie wyróżniających się osób tworzących i wspierających kulturę w subregionie konińskim (Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki). O przyznaniu Statuetki decyduje kapituła konkursu powoływana przez Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Elżbietę Barszcz. W każdej kategorii poprzez tajne głosowanie wyłoniony zostaje laureat oraz osoby, które otrzymują podziękowanie.

Statuetki autorstwa Dariusza Przewięźlikowskiego – toruńskiego artysty ceramika – wręczono w następujących kategoriach: animator kultury, twórca, mecenas kultury – sponsor, samorząd lokalny, Kariatyda Nova i Kariatyda Wielka.

Podczas piątkowej uroczystości wręczono również Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Mirosławie Dimitrow i Danucie Drzewieckiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
Spotkanie uświetnił koncert krakowskiego artysty Grzegorza Turnaua.

LAUREACI KONKURSU O STATUETKĘ „KARIATYDA 2014”

W kategorii animator kultury statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymała:

Agata Gierłowska – za oddanie muzyce i profesjonalizm w pracy na rzecz rozwoju kultury muzycznej na terenie miasta Słupcy i powiatu słupeckiego.
Agata Gierłowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, nauczycielka kształcenia słuchu i gitary w Zespole Szkół Muzycznych im. Apolinarego Szeluty w Słupcy. Od 15 lat prowadzi czterogłosowy mieszany Miejski Chór Kanon, który aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i powiatu. Jej życzliwość, wyrozumiałość i bogate doświadczenie zawodowe bardzo sprzyjają rozwijaniu wokalnych umiejętności i pasji amatorów.

Podziękowania:
Mariola Felczyńska – za zaangażowanie w rozwój talentów i zainteresowań młodych adeptów sztuki wokalnej i  instrumentalnej.
Mariola Felczyńska – z wykształcenia muzyk i pedagog, od 1991 r. aktywnie działa na niwie kultury. Od 15 lat jest instruktorką grupy wokalnej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie. Pracuje także jako pedagog szkolny w Gimnazjum nr 1 w Kłodawie, gdzie rozwija zainteresowania młodzieży w szkolnej grupie wokalnej, realizując od kilku lat projekt „Piosenka jest dobra na wszystko”. Prowadzi też zajęcia emisji głosu, śpiewu, prezentacji na scenie. Dzięki temu szkoła w której pracuje uzyskała zaszczytny tytuł „Szkoły odkrywców Talentów” przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej. Za swoją działalność nagrodzona była wielokrotnie nagrodą dyrektora szkoły i Burmistrza Miasta. Jest również prezeską Stowarzyszenia „Kłodawska Jedynka”.  Współpracuje też z lokalnymi artystami ludowymi, kapelmistrzem Dętej Orkiestry Solanie, organistą, harcerzami i kombatantami.
Danuta Szymczak – za podjęcie trudu wychowywania poprzez sztukę z wykorzystaniem działań animacyjnych z zakresu teatru.
Danuta Szymczak – urodziła się i mieszka w Kazimierzu Biskupim. Z zawodu i z powołania jest nauczycielem matematyki. Od trzydziestu lat pracuje w Szkole Podstawowej w Kozarzewie. Jest także animatorką działań teatralnych wśród dzieci i młodzieży oraz (od 2007 r.), instruktorką grupy „Powsinogi”, skupiającą uczniów szkoły. Przygotowywane przez nią spektakle (a w szczególności jasełka) stały się ważnym punktem w życiu szkoły i miejscowej parafii. Dzięki pracy w zespole teatralnym uczniowie prezentują się na scenach gminy, powiatu oraz Konina, nierzadko osiągając sukcesy na przeglądach teatrów amatorskich. Dodatkowym aspektem jest integracja lokalnej społeczności, dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców, którzy kibicują swoim dzieciom, wspierają je i pomagają w przygotowywaniu spektakli.

W kategorii twórca statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymał:

Zbigniew Wojnarowski – za twórczą postawę znajdującą wyraz w działalności pisarskiej oraz promocję miasta przez kulturę.
Zbigniew Wojnarowski – absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mieszkaniec Konina. Pracował w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej, a od 1991 r. rozpoczął współpracę z tygodnikiem „Przegląd Koniński”, w którym do dziś publikuje rysunki satyryczne. Jest autorem 15 słuchowisk radiowych, napisanych dla Teatru Polskiego Radia, w tym słuchowisk nagradzanych i wyróżnianych w konkursach otwartych oraz zamkniętych Teatru Polskiego Radia na scenariusz oraz słuchowisk i adaptacji nominowanych do sopockich festiwali „Dwa Teatry”. Jest także autorem opowiadań, publikowanych głównie w „Nowej Fantastyce”, a także wielu książek – powieści i opowiadań wydanych w tomach zbiorowych. Większość jego powieści ukazała się pod pseudonimem Dominika Stec, a akcja niektórych z nich rozgrywa się w realiach Konina. Jako autor współpracuje z prestiżowymi polskimi oficynami wydawniczymi, a jego książki dostępne są w księgarniach w całej Polsce.

Podziękowania:
Maciej Sypniewski – za twórczą postawę znajdującą wyraz w dziedzinie fotografii i próby pokazywania świata przez pryzmat własnej wrażliwości.
Maciej Sypniewski – fotograf. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestnik i organizator akcji fotograficznych, współorganizator projektów socjologiczno-obrazowych, organizator spotkań i warsztatów fotograficznych oraz laureat konkursów. Autor wystaw: „Przedmioty”, „Konin nocą”, „Portrety”, „Kuba”, „Kolorowy świat”.
W ramach twórczej aktywności Maciej Sypniewski stara się szukać równowagi między formą i treścią. W ciągu ostatnich lat koncentruje się na obszarze szeroko rozumianej fotografii humanistycznej i społecznej, która nie ma jednak wyłącznie charakteru dokumentalnego, a jest próbą znajdowania wspólnej płaszczyzny doświadczeń emocjonalnych.

Marcin Olejniczak – za propagowanie działań związanych z peryferyjnymi praktykami artystycznymi oraz osobiste poszukiwania w sztuce.
Marcin Olejniczak – socjolog i pedagog, aktualnie pracuje na stanowisku wykładowcy w PWSZ w Koninie. Animator, twórca oraz kurator sztuki głównie w obszarze filmu artystycznego oraz szeroko pojętej sztuki dźwięku. Kurator mini festiwalu RESTYTUCJE (3 edycje; 2013-2015) czyli spotkań z artystami i dźwiękiem (a także twórcami wizualnymi) w Galerii CKiS „Wieża Ciśnień” w Koninie. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny pierwszej edycji festiwalu Młode Kino Europejskie. W Koninie, w ramach działalności Galerii CKiS „Wieża Ciśnień”, prowadził dwa cykle wykładów autorskich pt. „Filmowe pre-teksty” oraz  „Filmowe pre-teksty: kino autorów”. Od 1996 r. realizuje i prezentuje projekty intermedialne, koncertuje indywidualnie i w zespołach. W latach 1995-2003 współtworzył Grupę Twórczą MY, aktualnie jest członkiem zespołów Monopium i Opiumathic. W ostatnich realizacjach bazuje na improwizacji, intuicyjnym programowaniu, próbach rekonfiguracji i dekonstrukcji dźwięku (z uwzględnieniem obiektów, głosu ludzkiego i audiosfery codzienności) oraz poszukiwaniach dźwiękowych reprezentacji śladów pamięci. Organizator seminariów poświęconych uczestnictwie w kulturze oraz sztuce jako formie edukacyjnej.

W kategorii mecenas kultury-sponsor statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymał:

Filip Wilczyński – za wrażliwość na potrzeby lokalnego środowiska oraz bezinteresowne wspieranie projektów muzycznych.
Filip Wilczyński – współzałożyciel stowarzyszenia inArt. Sponsor wydarzeń kulturalnych. Pieniądze traktuje jako narzędzie do realizacji projektów kulturalnych. Wspiera projekty muzyczne na terenie kraju, nie zapominając o Koninie. Jak mówi: w Koninie wypoczywa i tu chce realizować kolejne plany kulturalne.

Podziękowania:
Marek Dranikowski – za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i pomoc w rozwoju życia kulturalnego w Słupcy.
Marek Dranikowski – prezes zarządu spółki Mostostal Montaż Słupca. Od wielu lat z ogromną przychylnością skłania się ku różnorodnym działaniom kulturalnym miasta, instytucji kultury, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, wspierając finansowo realizację koncertów, festiwali itp.

Lidia Dobersztyn – za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska przejawiającą się wspieraniem działalności kulturalnej na terenie Słupcy.
Lidia Dobersztyn – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Słupcy. Poza wypełnianiem swoich codziennych obowiązków wykazuje zrozumienie dla inicjatyw kulturalnych podejmowanych na terenie miasta Słupca. Wśród wspieranych przez nią imprez znajdują się m.in.: Dni Miasta – Wawrzynki Słupeckie, Dzień Dziecka, Słupeckie Dni Rodziny. Ponadto pracownicy Banku z zaangażowaniem włączają się również w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W kategorii Kariatyda Nova statuetkę otrzymał:

Szymon Wieczorkiewicz – za nieustanny rozwój pasji muzycznej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
Szymon Wieczorkiewicz – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kontrabasu klasycznego. Obecnie studiuje kontrabas jazzowy na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w swojej macierzystej uczelni. Jest pedagogiem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Koninie, uczy też w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim i Kramsku. Jest muzykiem wszechstronnym, czynnie działa zawodowo i udziela się jako muzyk w orkiestrach symfonicznych, dętych, big bandach oraz zespołach kameralnych o charakterze jazzowym i klasycznym. Muzykuje z grupą przyjaciół tworząc „Tango Nuevo Quintet”, który wykonuje muzykę Astora Piazzoli. Wśród jego zainteresowań znajduje się również muzyka klezmersko-żydowska. Bierze udział w projektach gwiazd muzyki polskiej (np. Zbigniew Wodecki, Urszula Dudziak, Lora Szafran, Janusz Szrom), nie zapominając jednak o wspieraniu działań lokalnych instytucji kultury w Koninie i powiecie konińskim.

Podziękowania:
Emilia Świeciak – za zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą przejawiające się w realizacji projektów tanecznych.
Emilia Świeciak – od 2010 r. instruktorka i choreografka grup tanecznych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Swoją energią i pasją przyciąga dzieci i młodzież na zajęcia oraz stymulująco wpływa na rozwój ich zainteresowań. Dzięki zacięciu pedagogicznemu i pracy od podstaw zbudowała zespoły, które uczestniczą w turniejach, festiwalach i przeglądach, osiągając różnego rodzaju  sukcesy.

Krzysztof Kędziora – za szeroką i twórczą działalność na rzecz upowszechniania i tworzenia kultury w gminie Krzymów.
Krzysztof Kędziora – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie od początku jego istnienia (2011 r.) Tworzył placówkę od podstaw – od budowania struktur, poprzez adaptację obiektu, po organizację działalności. W ciągu zaledwie dwóch lat działalności ośrodek stał się miejscem bogatej działalności impresaryjnej, edukacyjnej i medialnej. W ośrodku prowadzone są zajęcia artystyczne dla wszystkich grup wiekowych, funkcjonuje redakcja miesięcznika „Wiadomości Gminy Krzymów”, a także studio gminnej rozgłośni internetowej „Ale!RADIO”. Pod auspicjami GOK-u działają zespoły ludowe „Brzeźnianki” i „Krzymowiacy”, grupa teatralna, a w 2013 r. powstała orkiestra dęta.
Krzysztof Kędziora jest pomysłodawcą wielu przedsięwzięć kulturalnych, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy Krzymów, ale niemal całego regionu.

Maciej Gwóźdź – za dzielenie się talentem oraz działania animacyjne sprzyjające odkrywaniu i propagowaniu muzyki.
Maciej Gwóźdź – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu (specjalność trąbka). Pracuje w orkiestrze Teatru Wielkiego w Poznaniu, ale też w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sompolnie jako instruktor instrumentów dętych w sekcji początkujących. Jest również kapelmistrzem Sompoleńskiej Orkiestry Dętej. Dzięki jego zaangażowaniu orkiestra podniosła poziom artystyczny i przyciągnęła wiele nowych, młodych osób, które w ten sposób realizują swoją pasję muzyczną. W 2014 r. sompoleńska orkiestra nagrała swoją pierwszą płytę p. „Everest”.

W kategorii samorząd lokalny statuetkę „Kariatyda 2014” otrzymał:

Józef Nowicki – za tworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego miasta Konina.
Józef Nowicki – prezydent miasta Konina. Nieustannie wspiera konińskie placówki kultury oraz inne podmioty zajmujące się działalnością kulturalną i artystyczną w realizacji ambitnych pomysłów i zapewnianiu bogatej oferty przedsięwzięć kulturalnych.
Dzięki otwartości na potrzeby środowiska umożliwia zapraszanie do Konina artystów
i twórców najwyższej rangi w ramach licznych festiwali, przeglądów czy konkursów.

KARIATYDA WIELKA
Andrzej Wójciński – za serce oddane muzyce i trwającą wiele lat, niezwykle cenną i owocną pracę dydaktyczną.
Andrzej Wójciński – absolwent PWSM w Warszawie, nauczyciel oraz kompozytor. W latach 1982-87 pełnił funkcję wicedyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Koninie, a w latach 1999-2006 był jej dyrektorem. Jest autorem kilkudziesięciu kompozycji i opracowań utworów dla dzieci i młodzieży. Od 35 lat prowadzi orkiestrę symfoniczną PSM w Koninie, z którą koncertuje w kraju i za granicą.
Jest twórcą Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego dla dzieci i młodzieży w Koninie (odbyło się 18 edycji), Ogólnopolskiego Festiwalu „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Turnieju Muzycznego o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Słupeckich Spotkań Muzycznych.
W latach 1982-87 był prelegentem Krajowego Biura Koncertowego oraz publicystą muzycznym lokalnych czasopism. Jest także animatorem życia muzycznego w regionie: zorganizował ponad 350 koncertów kameralnych i symfonicznych.
Jest autorem metody nauczania gry na fortepianie wykorzystującej integrację różnych dziedzin sztuki: muzyka, plastyka, poezja, dramat (aktorstwo). Jego uczniowie zdobyli ponad 60 nagród i wyróżnień na różnorodnych konkursach i festiwalach – od regionalnych po międzynarodowe.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wniosek Centrum Kultury i Sztuki w Koninie otrzymały Mirosława Dimitrow i Danuta Drzewiecka.

Mirosława Dimitrow urodziła się w Poznaniu. Edukację artystyczną rozpoczęła w Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu następnie podjęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz obroniła w 1970 r.
Od 1974 r. mieszka w Koninie.
W 1970 r. wraz z grupą dyplomantów (grupa powstała z inicjatywy prof. Jana Berdyszaka) wzięła udział w pokazie „Przestrzeń animowana” w Biurze Wystaw Artystycznych w Sopocie. Po studiach zajmowała się projektowaniem wnętrz i drobnych form graficznych (foldery, katalogi itp.)
W latach 1974-1984 brała udział w plenerach wikliniarskich w Zbąszyniu i Kuźnicy Zbąskiej, konsekwencją których był udział w wielu wystawach poplenerowych m. in. w Poznaniu, Koninie, Warszawie, Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu.
Realizacje kilkudziesięciu projektów przedmiotów z wikliny – lamp, mebli, drobnych przedmiotów użytkowych, prezentowała na wystawach indywidualnych w Biurze Wystaw Artystycznych w Koninie, Lesznie, Aleksandrowie Kujawskim, Opolu oraz w Galerii Giotto.
W 1988 r., w ramach przyznanego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki rocznego stypendium artystycznego, zrealizowała formy oświetleniowe, które zaprezentowane zostały na wystawie w Muzeum Okręgowym w Koninie.
W latach 1983-1988 prowadziła zajęcia z tkaniny artystycznej z grupą dzieci w wieku 9-14 lat w pracowni Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
W latach 1985-1995 r. pracowała w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kole.
Od 1997 r. wspólnie z  mężem i synem prowadzi Galerię Pięknego Przedmiotu „Giotto”. Galeria z powodzeniem istnieje na mapie kulturalnej Konina. Do chwili obecnej odbyło się w niej ponad 70 wystaw malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, a także wystaw witrażu, ceramiki, mebla artystycznego i biżuterii.
W 1997 r. odbyła się duża prezentacja cyklu rysunków, wierszy i felietonów Mirosławy Dimitrow zatytułowana „Ptaszyska ludziska”. W latach 2003–2012 w dodatku gazety regionalnej „Przegląd Koniński” zatytułowanym „Koniniana” artystka publikowała rysunki Konina, wiersze i felietony. Jej wiersze drukowane były w tomikach towarzyszących Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu o Nagrodę Milowego Słupa.
W 2006 r. uczestniczyła w wystawie „Artyści o Koninie”, której była kuratorem.
W 2008 r. nakładem Urzędu Miejskiego w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna wydała album jej autorstwa pt. „Fascynacje czyli moje konińskie obrazki”.
W 2013 r. ukazał się kolejny album zatytułowany „O Koninie piórkiem i tuszem”.
Cykle rysunków o Koninie były prezentowane na wystawach indywidualnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, w Muzeum na Łotwie (2008), w Muzeum w Akmene na Litwie (2009) oraz w Galerii Giotto w Koninie (2012).
Dwukrotnie uczestniczyła w Biennale Sztuki w Poznaniu w 2010 i 2014 r.
W 2001 r. razem z mężem otrzymała nagrodę „Złotego Konia” przyznawaną przez Prezydenta Miasta Konina. W 2005 r., za całokształt pracy twórczej, otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury.
W tym roku obchodzi jubileusz 45-lecia pracy twórczej.

Danuta Drzewiecka urodziła się w Sosnowcu. Liceum plastyczne ukończyła w Katowicach, a Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w 1976 r. uzyskała dyplom.
Od 1978 r. mieszka w Koninie. W roku 1979 otrzymała stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Uczestniczy w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Pracowała jako nauczyciel rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznym w Kole, a następnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie.
Od ponad 10 lat prowadzi w Koninie, wspólnie z mężem i synem, własną galerię Łaźnia, prezentując w niej stałą ekspozycję oraz twórczość artystów z Polski.
Jest autorką indywidualnych prezentacji tematycznych.
Uczestniczyła w kilkudziesięciu plenerach w kraju i za granicą. Od 35 lat zajmuje się pracą dydaktyczną. Jej uczniowie są absolwentami wyższych uczelni artystycznych, a także laureatami w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Galeria Łaźnia od początku swojej działalności prowadzi współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami kultury na terenie miasta. W 2013 i 2014 r. Galeria otrzymała nominację w prestiżowym konkursie „O Statuetkę Złotego Konia” w kategorii Mała Firma Roku za działalność kulturalną na terenie Miasta Konina. Ponadto właścicielka Galerii bierze udział w licznych akcjach charytatywnych.
W 2013 r. obchodziła jubileusz 40-lecia pracy artystycznej.