Przejdź do treści
Wydarzenia

Tam, gdzie łąki umajone

Celem projektu jest dokumentacja i upowszechnianie wiedzy na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa gminy Kramsk.

W ramach zadania powstanie film, który będzie nawiązywał do zwyczajów związanych ze stawianiem kapliczek, historii ich powstawania, przemian, jakim zostały poddane, a także zwyczaju odprawiania przy nich nabożeństw majowych. Jego celem jest utrwalenie i zapis odchodzących zwyczajów, które praktykowane były na terenach wiejskich, i które stanowią swojego rodzaju widowisko o charakterze nie tylko religijnym, lecz również świadczącym o więzi w społecznościach lokalnych.

Kapliczki, jako formy małej architektury sakralnej, są nieodłącznym elementem polskiej wsi. Dawniej stawiane na obrzeżach, rozstajach dróg, w miejscach bitew, itp. miały strzec przed złem. W tradycji ludowej wsi polskiej od lat 70. XIX w. upowszechnił się zwyczaj odprawiania przy nich majowych nabożeństw. Wieczorem, o zmroku przy kapliczce gromadzą się mieszkańcy z najbliższego sąsiedztwa, by modlić się i śpiewać pieśni. Modlitwie przewodniczą kobiety. To głównie one wraz z dziewczętami i dziećmi uczestniczą w nabożeństwach, a także odnawiają i ubierają kapliczki.

Współorganizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku.

gok_kramsk
Partner: Gmina Kramsk.

herb_kramsk

Dofinansowano ze  środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn