Przejdź do treści
Centrum-archiwum 26 – 30 czerwca

Letnie warsztaty teatralne

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza nauczycieli, instruktorów i wszystkie zainteresowane pełnoletnie osoby do udziału w letnich warsztatach teatralnych.

Teatr jako arsenał narzędzi edukacyjnych i metod pracy z życiem

Teatr to miejsce budzenia wewnętrznej mocy. Przestrzeń przemiany i wolności. Pole kreacji
i szansa na spełnienie – prawda, czy fałsz? Czy tak może brzmieć pusty slogan promocyjny wywiedziony z  przekonania pensjonarki, a może to sposób patrzenia na teatr wywiedziony
z doświadczenia i faktów ? 

Autorski warsztat metodyczny Anny Ciszowskiej będzie traktował teatr jako narzędzie dokonywania transformacji tak w przestrzeni społecznej, jaki i przestrzeni osobistego rozwoju dorosłego człowieka i dziecka. Punktem wyjścia warsztatu jest wiara w prawdziwość tezy, że świat jest teatrem, a w związku z tym życie można kreować dokładnie tak jak dzieło sceniczne. Teatr w swym mimetycznym charakterze, służy jak lustro do oglądu rzeczywistości i natury ludzkiej. Warsztat pogłębi ten ogląd poprzez doświadczanie teatralnych mechanizmów, które zręcznie wykorzystane mogą zacząć działać w codziennym życiu.

Jest kierowany do nauczycieli i animatorów kultury oraz osób szukających kreatywnych strategii pracy. Ciszowska jest praktykującą od wielu lat nauczycielką teatru oraz reżyserką. Pracowała z dziećmi, dorosłymi, amatorami i zawodowcami. Jej miłością i polem największego sukcesu jest jednak działanie z nastolatkami. Z nimi wypracowała efektywne sposoby aktywizowania do twórczości. Podczas sesji warsztatowej podzieli się metodologią pracy oraz stworzy okazję do doświadczania siebie jako teatru.

PROGRAM

Zajęcia nr 1: Kim jestem?  – pytania o tożsamość. Postać – Aktor – Człowiek.

 • Trening zapoznawczy.
 • Podstawowe doktryny aktorskie – wprowadzenie teoretyczne.
 • Sposoby kreowania postaci : postaciowanie w różnych technikach scenicznych, ćwiczenia  w planie teatru fizycznego, psychologicznego i plastycznego.
 • Projektowanie kostiumu. Ćwiczenia.
 • Charakteryzacja – omówienie funkcji.
 • Zagadnienie persony w ujęciu psychologicznym i jego realizacje teatralne.Praca
  z fragmentami dramatów Witolda Gombrowicza.
 • Partnerowanie. Ćwiczenia.

Zajęcia nr 2: Gdzie jestem? – środowisko czyli gleba dla rozwoju biografii postaci.

 • Biografia postaci scenicznej – wprowadzenie teoretyczne.
 • Rozwój postaci w ciągu przyczyn i skutków społecznych, emocjonalnych, mentalnych
  i biologicznych. Ćwiczenia.
 • Typologia konwencji scenograficznych. Prezentacja.
 • Projektowanie scenografii: sposoby. Ćwiczenia.
 • Praca z przestrzenią. Ćwiczenia.
 • Kompozycja obrazu scenicznego. Ćwiczenia.
 • O oświetleniu. Ćwiczenia.

Zajęcia nr 3: Kiedy? – strategie pracy z czasem scenicznym.

 • Funkcje czasu scenicznego – wprowadzenie teoretyczne.
 • Kreowanie upływu czasu.  Ćwiczenia.
 • Sceniczne nośniki czasu. Ćwiczenia.
 • Antycypacja i retrospekcja; wariacje w narracji. Ćwiczenia dramaturgiczne.
 • Czekanie, podróż w czasie, bezczas, zagubienie w czasie – zadania reżyserskie.
 • Organizacja produkcji teatralnej. Ćwiczenia.

Zajęcia nr 4: Co robię? – świat przedstawiony objawia się działaniu. Dramaturgia zdarzeń.

 • Nośniki zdarzeń scenicznych – wprowadzenie teoretyczne.
 • Struktura zdarzeń scenicznych. Ćwiczenia dramaturgiczne.
 • Działam na scenie – mechanizm akcja – reakcja. Ćwiczenia.
 • Akcja mówiona – ćwiczenia.
 • Akcja – sytuacja – obraz – ćwiczenia.
 • Dlaczego nie działa? – sabotażyści działania w pracy artystycznej. Wymiana doświadczeń, dyskusja.

Zajęcia nr 5: Co widzę? – iluzje, widzenia, omamy. Myślenie obrazami.

 • Widzieć w sobie artystę – wprowadzenie teoretyczne na podstawie fragmentów tekstów J. Cameron „Droga artysty”.
 • Aktywne widzenie. Ćwiczenia.
 • Widzialne, niewidzialne. Analiza dramatów M. Meaterlincka. 
 • Widziane w snach. Zadania reżyserskie.
 • Trening wyobraźni. Ćwiczenia.
 • Widz: perspektywy widzenia, postrzeganie, świadomość, widzenie na wskroś, ostrość, głębia widzenia. Dyskusja.
 • Podsumowanie.

Prowadzenie: Anna Ciszowska

Teatrolożka. Wielokrotnie nagradzana reżyserka ze specjalizacją teatru dzieci i młodzieży. Pedagog teatralna.  Animatorka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST im. L. Solskiego w Krakowie (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Poszukiwaczka teatralnych wrażeń i zbieraczka doświadczeń w zakresie reżyserii, pedagogiki teatralnej i zarządzania kulturą.

Jej dorobek reżyserski obejmuje produkcje teatru zawodowego i offowego, video art i film. Z pasji specjalizuje się w laboratoryjnej scenicznej pracy z młodzieżą. Zarządzała dużymi projektami kulturalnymi m.in Dotknij Teatru – ogólnopolskimi obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru. Była dyrektorką Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w Łodzi. Jurorka teatralnych festiwali krajowych i międzynarodowych. Ekspertka w zakresie edukacji kulturalnej i pedagogiki teatru.

Pracuje według własnej metody wypracowywanej wieloletnim doświadczeniem. Jej celem  jest budowanie wewnętrznej mocy młodego twórcy przez pracę w stanie naiwności czy nieświadomości. Wierzy, że źródło kreacji pozostaje w indywidualizmie każdego człowieka i jako takie jest emblematem jego autentyzmu. W eksperymentach, podróżach i procesach szuka niepowtarzalności. W kontakcie i międzyludzkim spotkaniu widzi jedyny sens teatru.

Termin: 26 – 30 czerwca 2023 r.

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wityng w Mikorzynie k. Konina

Zgłoszenie na warsztaty następuje poprzez elektroniczne przesłanie karty zgłoszenia (podpisany skan mailem) na adres organizatora: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl

do dnia 14 czerwca 2023 r. i uiszczenie opłaty w tym terminie.

Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłata za udział wynosi 600 zł od osoby – obejmuje zakwaterowanie (4 noclegi) i pełne wyżywienie.

Uczestnicy będą zakwaterowani w 3-pokojowych domkach, po dwie osoby w pokoju, ze wspólną łazienką na domek.

Koszty merytoryczne pokrywa Organizator. Dojazd na koszt własny.

Informacji udziela Paulina Pachulska-Wojdak – specjalistka ds. programowych
tel. 63 243 63 50.
e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
www.ckis.konin.pl
www.facebook.com/ckis.konin