Przejdź do treści
Wydarzenia wrzesień - listopad 2020

Ludowe Mecyje 2020 – edukacja, animacja, warsztat

To już czwarty rok z projektem „Ludowe Mecyje”. Tym razem będziemy go realizować w odmienionej formule, ze względu na dynamiczne warunki panujące w kraju.

Idea natomiast pozostaje niezmienna – poprzez projekt Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wspiera zjawiska związane z kulturą tradycyjną funkcjonującą na terenie niespójnego etnograficznie regionu konińskiego. Doceniając wszelkie przejawy pielęgnowania tradycji ludowych na tym terenie, staramy się dbać i wspomagać merytorycznie zarówno twórców indywidualnych, jak i zespoły czy kapele. 

Realizację zadania rozpoczniemy Festiwalem Kultury „W stronę tradycji” będącym swoistym przeglądem różnorodnych form nawiązujących do lokalnego dziedzictwa oraz wydarzeniem integrującym przedstawicieli wszystkich pokoleń, dla których istotne jest ocalanie rodzimego folkloru.

Stałym punktem naszego projektu są oczywiście konsultacje, warsztaty i spotkania z wybitnymi etnografami, muzykologami i tancerzami, które w tym roku odbędą się jesienią, a do udziału zaprosimy kapele, ludowe zespoły śpiewacze i taneczne, dziecięce grupy folklorystyczne, nauczycieli oraz instruktorów.