Przejdź do treści
Archiwum 19 stycznia - 9 lutego 2024

Marek Sienkiewicz „O zanikających Polskich Ogrodach”

Twórczość Marka Sienkiewicza jest spotkaniem rzeczywistości z wyobraźnią. Zdarzeniem pełnym wieloznaczności – zaczynając „od tego, co widoczne”, a nie/kończąc na tym, co pomieścić może symbol, znak i myślenie formą. To rzeczywistość wyobrażona, a czasem wyobrażenie realnego jest ramą modalną sztuki wrocławskiego rzeźbiarza, w której potencjalność znaczeń skutkuje pojemnością sensu.

Na wystawie „O zanikaniu Polskich Ogrodów z Różą” autor kontynuuje tropy sygnalizowane w ekspozycjach zatytułowanych „O zanikaniu Polskich Ogrodów”, „Z Różą”, „Domek dla każdego Polskiego Ptaka” i „Wobec”. Stara się połączyć je w całość, poszukując wspólnej przestrzeni między naturą i kulturą, wyrażonej symboliką ogrodu jako obszaru podporządkowanego kulturowym wzorom/determinizmom, który jest niestabilnym obszarem współistnienia kultury i natury.

Na wernisaż prac Marka Sienkiewicza zapraszamy w piątek 19 stycznia o 18:00 do Galerii CKiS Wieża Ciśnień (wstęp wolny). Wystawa czynna będzie do piątku 9 lutego (w kolejnych dniach obowiązuje bilet w cenie 5 zł, do kupienia w Wieży, kasie DK Oskard, a także online).

O Artyście:

Marek Sienkiewicz – ur. w 1964 r. we Wrocławiu. Dyplomant pracowni prof. Jana Berdyszaka w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu) w 1994 roku. Wieloletni współpracownik w pracowniach rzeźby: prof. Leona Podsiadłego i prof. Christosa Mandziosa. Obecnie jako adiunkt prowadzi Pracownię Rzeźby i Działań Przestrzennych z dr. Wojciechem Małkiem na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wypowiada się poprzez sztukę instalacji, rzeźby, performance, rysunku, fotografii i innych mediów. Założyciel Auto Galerii. Realizuje cykle i prace zatytułowane: „Sztuka prawa, Sztuka lewa”, „Arki”, „Orle wróć”, „Domek dla każdego Polskiego Ptaka”, „Cedzone, podwójnie cedzone”, „Złota Sztuka-Gold Art”, „Mieszane, podwójnie mieszane”, „O zanikaniu Polskich Ogrodów”, „Szczepione podwójnie szczepione”, „Czy przyszedł Dionizy? (gdzie jest Dionizy?)” i inne. Jednymi z ostatnich ważnych przedsięwzięć współkuratorskich są prace związane z wydarzeniami pt. „Było, Jest i Będzie” na Międzynarodowym Sympozjum Sztuki w Morawie, wraz z prof. Magdą Grzybowską i prof. Anną Bujak oraz „Przestrzeń wspólna” – wystawa zorganizowana z dr. Beatą Fertałą-Harlender na terenie założenia pałacowo-ogrodowego w Goszczu.