Przejdź do treści
Wieża-archiwum 17 lutego 2023 18:00

„NIE CHCĄC BYĆ ĆMĄ W LAMPIE…” – SPOTKANIA ZE SZTUKĄ AKTYWNĄ

W latach 90. w Koninie działała prężnie Pracownia Chwilowa, tworzona przez Arka Woźniaka. Miała ona swoją siedzibę w ówczesnym Biurze Wystaw Artystycznych (obecnej Galerii CKiS Wieża Ciśnień), a w późniejszym okresie funkcjonowała przy ul. Przemysłowej 9, pod redakcją „Przeglądu Konińskiego”. Skupiała artystów zajmujących się szeroko pojętą sztuką aktywną, którzy zjeżdżali do naszego miasta z całej Polski, a także z zagranicy. Dzięki dobry kontaktom z uznanymi artystami Konin stał się znaczącym miejscem na mapie sztuki undergroundu.

Pracownia Chwilowa działała w Koninie przez 5 lat. Przez ten czas regularnie odbywały się spotkania sztuki aktywnej oraz wystawy im towarzyszące. Gościła wtedy takich artystów, jak Zbigniew Warpechowski, Natalia LL, Maria Pińska-Bereś, Józef Robakowski, Ewa Zarzycka, Piotr Wyrzychowski.

Wszyscy ci artyści budowali obraz sztuki, jaki znamy dzisiaj, przełamywali stereotypy i ówcześnie panujące konwencje. Dziś, kiedy sztuka performance weszła już na stałe do klasycznych form wypowiedzi akademickich, podejmujemy na nowo próbę zorganizowania w Koninie spotkania ze sztuką aktywną. Nawiązujemy zarówno do tradycji Pracowni Chwilowej, jak i działań podejmowanych obecnie przez Galerię CKiS Wieża Ciśnień, jak chociażby Permutacje i Restytucje.

Do udziału w pierwszej edycji Spotkań ze sztuką aktywną zaproszenie przyjęli artyści mający wcześniejsze doświadczenia z przestrzenią konińskiej Wieży Ciśnień, ale także twórcy, którzy przyjadą do nas po raz pierwszy. Różnią się wiekiem, doświadczeniem oraz odmiennymi strategiami artystycznymi. To właśnie dzięki tym różnicom, przedstawiony zostanie ciekawy obraz szeroko pojętych możliwości sztuki performance. 

Jednodniowy festiwal rozpocznie się w piątek 17 lutego o 18:00. Bilety w cenie 5 zł do kupienia w kasie Oskardu, w Wieży Ciśnień, a także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!

Zachęcamy także do lektury tekstu kuratorskiego autorstwa Marcina Derdy (PDF do pobrania).

Podczas Spotkań ze sztuką aktywną wystąpią:

  • EWA ZARZYCKA

Ur. w Szczecinie. W latach 1973-1978 studiowała w Katedrze Grafiki Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu. W latach 80. brała udział m.in. w festiwalach Nieme Kino na łódzkim Strychu oraz w Biennale Nowej Sztuki w Zielonej Górze. Występowała w spotkaniach performance, takich jak Europejski Festiwal Sztuki Performance w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji w Piotrkowie Trybunalskim, Festiwal Sztuki Efemerycznej „Konteksty” w Sokołowsku, Performance Platform w Lublinie. We wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych prowadzi pracownie Performance na wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki. Jest artystką o rodowodzie konceptualnym. Zajmuje się przede wszystkim performansem mówionym, ale również rysunkiem i instalacjami.

  • JERZY KOSAŁKA

Artysta multimedialny, urodzony w 1955 r. Dyplom z malarstwa uzyskał w roku 1981 roku na wrocławskiej ASP, gdzie był zatrudniony przez kilka lat jako asystent. Pracując na uczelni, dołączył do redakcji wydawanego przez studentów Psychoaktywnego Magazynu LUXUS. Po stworzeniu Grupy Legendarny LUXUS uczestniczył w większości jej wystąpień artystycznych. Od 1995 roku wystawia indywidualnie, biorąc też udział w licznych projektach zbiorowych. W swej działalności artystycznej używa różnych technologii i mediów, buduje obiekty, makiety, tworzy instalacje oraz interwencje w przestrzeni publicznej. Uprawia także performens. Jest autorem około 60 wystaw indywidualnych oraz ponad 100 zbiorowych.

Performance relacyjny – pielgrzymka

  • MAREK SIENKIEWICZ

Urodzony w 1964 roku we Wrocławiu. Studia w PWSSP (obecnie UAP) w Poznaniu. Dyplom pod kierunkiem prof. Jana Berdyszaka w 1994 roku. Od 1997 roku pracował jako asystent w pracowni prof. Leona Podsiadłego, asystował także w pracowni prof. Christosa Mandziosa. Laureat Grand Prix Quadrennial of Theatre Design and Architecture w Pradze. Swoje prace prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, m.in. w Galerii Studio BWA Wrocław, W Galerii Miejskiej we Wrocławiu, oraz w Czechach, Niemczech, na Słowacji i Węgrzech.

Wypowiada się przez sztukę instalacji, rzeźby, performance, rysunku fotografii i innych mediów. Założyciel Auto Galerii. Realizuje cykle prac zatytułowane: Arki, Orle wróć, Domek dla każdego polskiego ptaka, O zanikających Polskich Ogrodach.

Performance pt. WOBEC

  • TOMASZ OPANIA

Urodzony w 1970 roku w Gliwicach. Dyplom z rzeźby zrealizował w 1994 roku w PWSSP we Wrocławiu. W latach 1994-1996 studiował w ÉSAV w Genewie. Od 1996 zatrudniony w ASP we Wrocławiu, gdzie obecnie prowadzi dyplomującą Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej. W latach 2012-2014 kierował Katedrą Mediacji Sztuki. Od 2019 jest kierownikiem studiów podyplomowych Mediacja i Rynek Sztuki.

Zajmuje się rzeźbą, instalacją, performancem, działaniami w przestrzeni publicznej, projektowaniem. Buduje obiekty i wynalazki, wykorzystując różne techniki bądź współpracując z fachowcami i rzemieślnikami. Jego „narzędzia sztuki” to często maszyny lub przyrządy służące do aktywnego odbioru. Są to rzeźby partycypacyjne, angażujące widza i/lub zmuszające go do przyjęcia prognozowanej postawy. Realizuje również atrybuty, które wykorzystuje w wystąpieniach na żywo. Swoje prace traktuje jako komentarz do aktualnych zdarzeń i otaczającej go rzeczywistości. Interesuje go polityka oraz społeczeństwo. Prowadzi warsztaty dla młodzieży, dorosłych i osób wykluczonych: z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnymi i/lub stale bezrobotnymi.

  • AGATA HORWAT

Urodziłam się w 1997 roku w Bielsku-Białej. W latach 2013-2016 uczyłam się w Liceum Plastycznym w Bielsku-Białej. Od 2018 roku studiuję na wrocławskiej ASP, w tym roku ukończyłam IV rok studiów na Kierunku Rzeźba w pracowni prof. Christosa Mandziosa. Od stycznia 2022 wraz z Adrianną Dąbrowską i Julką Szoblik zainicjowałyśmy działalność Galerii Nicponiej – oddolnej, pozainstytucjonalnej inicjatywy, w obrębie której jesteśmy jednocześnie fundatorkami, kuratorkami i technicznymi. Jestem związana z Salką CRK, udzielam głosu w zespole Atol Atol Atol, który współtworzę z Łukaszem Platą, Hubertem Kostkiewiczem oraz Arturem Soszyńskim.

Artist statement:

Każde działanie wymierzone na zewnątrz rezonuje w przestrzeni; fale tego działania są krótsze lub dłuższe, w zależności od tego, z jakim materiałem się zetkną. To tak, jak z wrzuceniem kamienia w głęboką toń jeziora, wydawałoby się, że bezdennego – symboliczny punkt przebędzie całą drogę od powierzchni na niewątpliwie istniejące dno, a kręgi powstałe na tafli zaczną wchodzić ze sobą w interferencję. Interesuje mnie forma walcząco – obronna (być może od mojego trzeciego imienia Hildegarda), która wywiera wpływ swoim d z i a ł a n i e m na przestrzeń w której się znajduje. Nie wchodzi w harmoniczną relację z tą przestrzenią, to raczej środowisko odmienione przez działanie wychodzące z formy powinno zacząć z nią rezonować. Taka forma dokumentuje zmienność, przepływ, ruch w czasie i przestrzeni wszystkich dziedzin naszego życia, będąc jednocześnie stałą w sobie i przekonaniu o celu swojego istnienia.

  • JAROSŁAW SŁOMSKI

Urodzony 1994 r. w Pyskowicach k. Gliwic. Od 2014 roku mieszka i pracuje we Wrocławiu. W 2021 roku ukończył Rzeźbę na ASP we Wrocławiu w pracowni prof. Grażyny Jaskierskiej-Albrzykowskiej. Tworzy głównie rzeźby, obiekty i performance, którymi komentuje rzeczywistość, która go dotyczy. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2023 roku.

  • JULIA KĘDZIERSKA & MARCIN DERDA

Julia Kędzierska. Urodzona w 2001 roku w Policach. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie. Obecnie studiuje rzeźbę na Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Macieja Albrzykowskiego. Zajmuje się przede wszystkim rysunkiem oraz rzeźbą. Interesują ją tematy wokół człowieka i świadomości.

Marcin Derda. Urodzony w 2000 roku w Koninie. Absolwent PLSP w Kościelcu, obecnie student Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na wydziale rzeźby i mediacji sztuki. Zajmuje się rzeźbą, malarstwem i performance.  Jego zainteresowania oscylują pomiędzy wspomnieniami, marzeniami i pragnieniami. Pracuje z obiektami znalezionymi, eksperymentuje z materiałami  i formą. Lubi korzystać z decyzji, które już zostały podjęte, przestrzeni, które zostały zdefiniowane, obiektów, które zostały odrzucone. Autor kilku wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkunastu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą