Przejdź do treści

Kadr z fimu Niepamięć

Przywitanie dwojga ludzi. Jeden w stroju kosmonaty.