Przejdź do treści

O nas

CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KONINIE – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego – tak jest od 21 września 1999 roku. Historia jednak jest nieco dłuższa.

1 lipca 1988 roku ze struktury Wojewódzkiego Domu Kultury wyodrębniona zostaje placówka wojewódzka pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury. W 1994 roku WOK przyjmuje pod swe skrzydła Biuro Wystaw Artystycznych i tym samym otrzymuje nową nazwę – Wojewódzki Ośrodek Kultury i Wystaw Artystycznych – WOKWA. A później był wspomniany rok 1999.

Dziś w swej strukturze CKiS posiada Galerię CKiS „WIEŻA CIŚNIEŃ” (Konin, ul. Kolejowa 1a). Od 18 maja 2004 r. do 31 stycznia 2008 r. struktura ta bogatsza była o Izbę Pamięci Zofii Urbanowskiej w Domu Kultury im. Zofii Urbanowskiej w Kowalewku, jednakże 1 lutego 2008 r. Izba przekazana została w użyczenie OSP w Kowalewku. 1 grudnia 2012 r. w strukturę CKiS został włączony CKiS – Dom Kultury „OSKARD” (Konin, Aleje 1 Maja 7a).

Główna siedziba CKiS w Koninie („CENTRUM”) znajduje się przy ulicy Okólnej 47a.

Dyrektorem od 1993 roku była Jadwiga Kujawińska, od początku swej kariery zawodowej związana z tą placówką a w latach 2012-2018 Elżbieta Barszcz. 

Obecnie funkcję dyrektora pełni Justyna Kałużyńska-Markocka.

Nasza instytucja – zgodnie z nadanym Statutem – dba przede wszystkim o rozwój i promocję amatorskiego ruchu artystycznego. Aby to zadanie wykonywać jak najlepiej współpracujemy z samorządami lokalnymi powiatów: kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego. Jest to współpraca wielopłaszczyznowa, polegająca na wzajemnym wsparciu finansowym, merytorycznym, organizacyjnym, technicznym i lokalowym, oparta na życzliwości i zaufaniu.

Do głównych zadań CKiS należą:
– organizowanie przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego,
– organizowanie doskonalenia dla kadry kierowniczej, instruktorów, członków zespołów artystycznych oraz twórców indywidualnych,
– edukacja dzieci i młodzieży poprzez plenery, warsztaty artystyczne, wykłady,
– działalność instrukcyjno-metodyczna ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji dla amatorskiego ruchu artystycznego, porad prawnych, działań informacyjnych i wydawniczych,
– działalność Galerii Sztuki, która zajmuje się organizacją wystaw szeroko pojętej profesjonalnej sztuki współczesnej, od prezentacji dorobku uznanych twórców, stanowiących już klasykę, po prezentację i promocję młodych, dopiero rozpoczynających swoją drogę artystyczną.

Od momentu pozyskania nowej bazy w 2001 roku wzbogaciliśmy swoją ofertę o działania środowiskowe – stałe zajęcia artystyczne z dziećmi i młodzieżą, wystawy twórców nieprofesjonalnych.

Jesteśmy organizatorem cieszących się uznaniem imprez ogólnopolskich, wielkopolskich i międzypowiatowych dla artystów i twórców amatorskiego ruchu artystycznego – bez ograniczeń wiekowych, oraz wystaw, koncertów i innych form prezentacji twórców profesjonalnych. Informacje na ich temat znajdziecie na naszej stronie. Zapoznanie się z nią daje także obraz różnorodności dziedzin artystycznych i kierunków działań.
To co nas wyróżnia to bardzo dobrze zorganizowana praca zespołowa. Uczestnikom i gościom bardzo odpowiada budowany na naszych imprezach klimat serdeczności i przyjaźni. Dlatego też mamy szczęście mieć duże grono stałych odbiorców, wręcz sympatyków. W takiej atmosferze łatwiej jest pełnić w obecnych, niesprzyjających czasach, funkcję kulturotwórczą.

Symbol graficzny tekstu łatwego do czytania

Struktura organizacyjna CKiS w Koninie

Dyrektor – Justyna Kałużyńska-Markocka

Zastępca dyrektora – Joanna Szydłowska

Główna księgowa – Małgorzata Radziemska

Kierownik Działu Administracyjnego – Małgorzata Wojciechowska

Kierownik Działu Technicznego – Bartłomiej Lewandowski

 

 

Logotyp CKiS w Koninie do pobrania w różnych formatach:

logotyp CKiS Konin-pdf

logo CKiS Konin.jpg

logo CKiS Konin bez tła. png

 

logo CKIS w Koninie