Przejdź do treści
Przegląd Twórczości Plastycznej o Złotą Sztalugę 2020
Centrum-archiwum 11 grudnia 2020

42. Przegląd Twórczości Plastycznej O ZŁOTĄ SZTALUGĘ 2020 – online!

42. edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej podsumowana. W tym jakże wyjątkowym roku Przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem twórców nieprofesjonalnych z naszego miasta i regionu. Zgłoszono blisko 160 prac: malarstwo, rzeźby, fotografie, metaloplastyka i rysunki. 
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania swoich artystycznych pasji.

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI ARTYSTYCZNEJ
42. Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” – Konin 2020

25 listopada 2020 roku komisja artystyczna w składzie:
Elżbieta Barszcz – przewodnicząca, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie, malarka i kulturoznawca,
Robert Brzęcki – dziennikarz, kulturoznawca, kurator Galerii CKiS „Wieża Ciśnień”,
oraz Krystyna Mikołajczak – kulturoznawca z CKiS
po obejrzeniu 158 prac postanowiła zakwalifikować do wystawy podsumowującej przegląd 86 prac 36 twórców, przyznać nagrodę główną, 5 nagród i 6 wyróżnień finansowych.

Wyróżnienia w wysokości 200 zł otrzymują:
Donat Dolaszyński – za bardzo swobodną i ekspresyjną formę malarską w duchu malarstwa gestu, która pozwala widzowi na poszukiwanie znaczeń
Renata Gierwielaniec – za interesujące rozwiązania kolorystyczne i poszukiwania w ramach nieoczywistych form obrazowania
Mirosław Jurgielewicz – za próbę pokazania codzienności w całej swej subtelności i wychylania się, mimo dosłowności medium, w stronę niedopowiedzenia wizualnego
Ewa Korbońska – za odrealnienie świata na obrazie, rozwiązania formalne oraz przykład kiedy to, co realne, staje się wyobrażone
Elżbieta Matkowska – za wyobraźnię przestrzenną, odważne rozstrzygnięcia rzeźbiarskie i bardzo współczesne myślenie o formie bryły
Aleksandra Sobiewska – za bardzo interesujące zestawienie świata owadów z materią metalu w duchu konstruktywistycznego operowania detalem i postmodernistycznie ironicznego gestu

Nagrody w wysokości 400 zł otrzymują:
Kazimierz Białkowski – za konsekwentne pozostawanie w lokalnym kolorycie i umiejętne łączenie tego z osobistymi zainteresowaniami z obszaru historii sztuki
Krzysztof Borowski – za interesujący pomysł pokazania naszego miasta z perspektywy tego co minione a jednocześnie aktualne, z naciskiem na warsztatowe jakości prac
Grzegorz Buciak – za perfekcyjną formę, która odwołuje się do ważnych tematów w rzeźbie ludowej
Jacek Maciejewski – za walory warsztatowe, ascezę kolorystyczną i umiejętność przekazania nastroju niepokoju i zagubienia w kameralnych pracach
oraz Michalina Pawlak w kategorii od 17 do 19 lat – za udaną próbę wykreowania wyobrażonej rzeczywistości i zrównoważony układ kompozycyjny.

Nagrodę główną 42. Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę” w wysokości 700 zł komisja przyznaje Longinowi Majchrzakowi za przekonujący suspens artystyczny wykorzystujący możliwości imitowania pastelami rzeczywistości o fotograficznym walorze i pokazanie krajobrazów o niejednoznacznym nastroju. Ponadto laureat nagrody głównej otrzymuje od CKiS w Koninie propozycję zorganizowania wystawy indywidualnej w 2021 roku.

Komisja artystyczna przy ocenie prac brała pod uwagę nie tylko na kunszt wykonania, ale również wyrazistość pomysłu i poziom świadomości artystycznej twórcy. Stwierdza też, że w tym roku większość artystów korzystała ze sprawdzonych recept odwołujących się do osadzonych w tradycji tematów silnie zakorzenionych w sztukach wizualnych, rezygnując z odkrywaniu nowych rozwiązań i poszukiwań formalnych.

Nagrody i wyróżnienie zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie instytucję kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Katalog on-line.

Komisja artystyczna dokonała oceny prac nadesłanych na 42. Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”. Autorami prac, które zakwalifikowały się na wystawę podsumowującą są:

1. Kazimierz Białkowski
2. Natalia Błaszczyk
3. Krzysztof Borowski
4. Grzegorz Buciak
5. Piotr Chruścielski
6. Witold Chruścielki
7. Donat Dolaszyński
8. Eugeniusz Dziardziel
9. Jadwiga Galińska
10. Renata Gierwielaniec
11. Anna Głowacka
12. Elżbieta Głowacka
13. Marianna Iwińska
14. Henryk Jankowski
15. Mirosław Jurielewicz
16. Stanisława Jasiczek
17. Ewa Korbońska
18. Lidia Kosiorwk
19. Marta Krysztofowicz
20. Jacek Maciejewski
21. Danuta Maćkowiek
22. Longin Majchrzak
23. Ewa Marciniak
24. Mariusz Markiewicz
25. Elżbieta Matkowska
26. Andrzej Melniczak
27. Elżbieta Melniczak
28. Jadwiga Młynarczyk-Bachta
29. Michalina Pawlak
30. Kaja Pawłowska
31. Edyta Pęksyl
32. Aleksandra Sobiewska
33. Martyna Waligóra
34. Gabriela Wałowska
35. Małgorzata Wanot
36. Marta Zając