Przejdź do treści
Wieża-archiwum 22-28 sierpnia

Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne Borowo 2022

W dniach 22-28 sierpnia Centrum Kultury i Sztuki po raz kolejny organizuje Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne „Borowo 2022”. Tym razem ma ono tytuł „Czasami siedzę i myślę, a czasem tylko siedzę”. Wezmą w nim udział zarówno twórcy, jak i teoretycy: Marcin Derda, Magda Grzybowska, Juliusz Grzybowski, Katarzyna Jankowiak-Gumny, Grażyna Kielińska, Maria Kostyszak, Stanisław Kośmiński, Maja Kozłowska, Sławomir Kuszczak, Grzegorz Pleszyński, Iza Rudzka, Marek Ruszkiewicz, Renata Skrzypczak. W gościnnych progach Zagrody Borowo na uczestników czekają dyskusje, wykłady oraz wyjazdy do ciekawych architektonicznie i kulturowo miejsc związanych z naszym subregionem. Całość zwieńczy sobotni wernisaż prac stworzonych podczas pleneru.

„Czasami siedzę i myślę, a czasem tylko siedzę” jest próbą refleksji w obszarze tego, co można nazwać namysłem w twórczej aktywności. Na ile istotne staje się dla praktyki artystycznej myślowe zaangażowanie, a na ile może zostać ono sprowadzone do manualnych działań, umiejętności warsztatowych. Oczywiście ten dualistyczny trop kompletnie nie wyczerpuje artystycznych postaw, a wręcz powoduje, że staje się pretekstem do zbadania obszaru „pomiędzy”. W zależności od mediów tytuł spotkania można dowolnie przekształcać na: „czasami maluję i myślę, a czasem tylko maluję”; „czasami rzeźbię i myślę, a czasem tylko rzeźbię”. Wyobrażam sobie, że można także na użytek wewnętrzny uczestników spotkania podać mniej oczywiste propozycje: „czasami myślę i myślę, a czasem tylko myślę” czy „czasami czuję i myślę a czasem tylko czuję”, żeby nie zapominać, że w sztuce „pomieszanie zmysłów” zdarza się nierzadko. Ta poszerzona możliwość potraktowania tytułu jako pola dyskusji uwzględnia możliwość rozmowy o smaku kolorów lub wymiany myśli na temat odczuwania dźwięku faktury obrazów. (…) – Robert Brzęcki, kurator Galerii CKiS Wieża Ciśnień