Przejdź do treści
Wieża-archiwum 24 kwietnia - 29 maja 2020

Wystawa: GRAŻYNA KIELIŃSKA „Epopeja różu”

Spacer i wspólne oglądanie refleksyjnego malarstwa, prezentacja wierszy oraz spotkanie z poznańską artystką – tak przebiegało piątkowe otwarcie wystawy w wyjątkowej przestrzeni Galerii Wieża Ciśnień. W gościnne progi wprowadził widzów, wirtualnie tym razem, kurator Robert Brzęcki. 

Wspominając poprzednią wystawę Grażyny Kielińskiej, którą prezentowano w Wieży Ciśnień 2 lata temu, zaznaczył, że „Epopeja różu” jest swoistą kontynuacją twórczego namysłu, opartego z jednej strony na porządku nauki i kultury, z drugiej zaś na porządku tajemnicy istnienia, absolutu.  

Ponownie w „Epopei różu” odnajdziemy sylwetkę człowieka zatopioną w nieokreślonej przestrzeni, w której ślady istnienia odczytać można również w figurach geometrycznych, liniach ciągłych, przerywanych, równoległych i krzyżujących się. Ze świata rzeczy widzialnych odnajdziemy symbol kolumny, ziarna, kamienia.

Nie zbrakło również drugiej ważnej dla artystki aktywności twórczej. Oglądanie obrazów przeplatają teksty poetyckie, które sama interpretuje.

Tuż po otwarciu wystawy połączyliśmy się z Grażyną Kielińską, a rozmowę z nią poprowadził Robert Brzęcki. Zachęcamy gorąco do jej prześledzenia, jest dostępna na fanpage’u CKiS – Epicentrum Kultury. Tutaj również można obejrzeć katalog przygotowany na tę wystawę.

Do kontaktu ze sztuką Grażyny Kielińskiej zachęca Anna Dragan: „Postaci, stworzone przez artystkę, przebywają, razem z ich kameralną historią, w obszarach nieskończenie od nich większych – które, jak sobie przy okazji uświadamiamy, i nas otaczają. Oglądanie tych obrazów to kosmiczna wycieczka, która zachwyca rozległą przestrzenią. Materialną. Przenika ją bardziej od niej obszerna sfera wiary.

Cykl „Epopeja różu” jest na tle pokaźnego dorobku Grażyny Kielińskiej czymś wyjątkowym. Jego autorka nie szukała tym razem korzeni w świecie wiedzy i kultury, ale – zajrzała w głąb siebie… i znalazła tam kosmos, który jest w każdym człowieku. Trzeba wiele doświadczyć i długo cyzelować wypowiedź, aby towarzyszyć – w adekwatnym artystycznym rozwoju – tropom własnego życia.

Wspomnienie, które w malarskiej wyobraźni Grażyny Kielińskiej zbiega się w róż:

– Byłam maleńką laleczką. Trudno powiedzieć, żeby Mama tak mnie traktowała, ale tak organizowała mój wygląd. Była utalentowana w wielu dziedzinach, m.in. krawiectwa artystycznego. Co do mnie – nie utożsamiałam się z tym, i z pewnością laleczką być nie chciałam.

Moje popielate włosy opalizowały rzadko spotykanym gołębio – różowym odcieniem, czego nie pamiętam, ale tak opowiadała mi Mama. Koleżanki napominały Ją, żeby nie stosowała farby u tak małego dziecka, i Mama musiała im tłumaczyć, że to naturalny kolor.

– Nie tylko gołębie mają ten róż – mówię. – Widziałam różowe lśnienie na szarych wiosennych baziach. – Szarości opalizują różowo – zauważa artystka.”

Wybierzcie się na wystawę, zaproście do siebie kulturę on-line.

Grażyna Kielińska urodziła się w 1967 r. w Poznaniu. W latach 1987-1991 studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od ukończenia studiów czynnie zajmuje się pracą twórczą. Przygotowała i brała udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Wiersze pisze od 14 roku życia. Po raz pierwszy opublikowała je w Pracy Dyplomowej w części pisemnej. Były one dopełnieniem jej obrazów. Wiersze towarzyszyły także obrazom, które zamieszczała w katalogach przy okazji organizowanych wystaw (Galeria Profil w Poznaniu 1994, Galeria Promocyjna PKO BP w Poznaniu 1997, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu 2007). W 2005 r. utwory poetyckie znalazły się w Almanachu Klubu Literackiego Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. W 2006 r. została zaproszona do publikacji w Kwartalniku Okolica Poetów, a w 2008 r. do publikacji w Protokole Kulturalnym w Poznaniu. Jej wiersze znalazły też swoje miejsce w World Poetry Yearbook 2013 i World Poetry Yearbook 2014 i 2015.

KATALOG ONLINE

Grażyna Kielińska EPOPEJA RÓŻU – wernisaż online