Przejdź do treści
Materiały plastyczne, ręce dziecka
Centrum Centrum wrzesień 2022 / czerwiec 2023

Zajęcia w Pracowni plastycznej | Okólna 47a

W naszej pracowni plastycznej w CKiS przy Okólnej znowu jest bardzo twórczo i kolorowo.

Cieszymy się, że spotkania ze sztuką w grupie zachęcają do wymiany wrażeń i podejmowania kolejnych twórczych wyzwań.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat odbywają się w środy, oczywiście z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Grupy 6-osobowe. Zajęcia odbywają się w dwóch turach: godz. 16.00- 17.30 i godz. 17.30- 19.00.

Koszt zajęć: 60 zł/m-ąc
Wpłaty tylko na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776

Zapisy telefoniczne 63 274 66 00.

Zajęcia poprowadzi Pani Renata Bielińska z Konina.

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu. Ukończyła również studia podyplomowe z wiedzy o Europie i integracji europejskiej (UAM w Poznaniu), pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (ODN w Poznaniu), studia podyplomowe z wiedzy o kulturze (UAM w Poznaniu) oraz Studium Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Pracuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie oraz w Wyższej Szkole Pedagogiczno- Technicznej w Koninie. Prowadzi warsztaty artystyczne oraz ćwiczenia z niekonwencjonalnych metod terapii pedagogicznej, m.in. arteterapii. Zajmuje się również rozwojem i  promocją młodych talentów.

Artystycznie zajmuje się malarstwem olejnym i akrylowym, linorytem, tworzy kolaże, fotografuje. Bierze udział w plenerach artystycznych i wystawach zbiorowych. Pisze teksty o sztuce. Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę edukacyjną w obszarze sztuk plastycznych