Przejdź do treści
Oskard-archiwum 1 grudnia

PROMOCJA WYDARZEŃ

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza do udziału w szkoleniu

Dla kogo?

 • dla osób, które zaczynają swoją przygodę z promocją i które potrzebują merytorycznego wsparcia lub szukają inspiracji;
 • pracowników samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną w skali lokalnej, np. placówek oświatowych;
 • bibliotekarzy;
 • menedżerów kultury, animatorów, edukatorów,

reprezentujących takie podmioty jak:

 • samorządowe instytucje kultury i oświatowe;
 • organizacje pozarządowe, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego;
 • podmioty gospodarcze, prowadzące działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego.

ZAGADNIENIE

Szkolenie ma przede wszystkim uświadomić cele prowadzenia działalności marketingowej (z naciskiem na instytucje kultury, a także placówki oświatowe i organizowane przez nie wydarzenia o charakterze lokalnym). Przybliżymy definicje, narzędzia, techniki i formy promocji, nauczymy kreowania wizerunku oraz planowania kampanii promocyjnej. Plan obejmuje również doradztwo dotyczące wypracowanej już strategii promocji, wskazanie obszarów do poprawy, a także konsultacje po zakończeniu szkolenia.

WIEDZA / UMIEJĘTNOŚCI / DOBRE PRAKTYKI

 • Czym jest merchandising, a czym ambient?
 • Pojęcia związane z marketingiem (zawsze poparte ciekawymi case’ami z instytucji kultury i z promocji wydarzeń lokalnych).
 • Używanie mediów społecznościowych do promowania swoich działań, pisanie informacji prasowych czy przeprowadzanie prób medialnych.
 • Jak współpraca z innymi instytucjami wspiera promocję i jak zaangażować współpracowników w działania promocyjne?
 • Etapy tworzenia kampanii marketingowej.
 • Tworzenie własnego planu promocji wydarzenia kulturalnego i pomysły dotyczące tego, jak wcielić go w życie.

 ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

1. Wprowadzenie: kultura potrzebuje promocji? Jak usprawnić promocję instytucji angażując w nią zespół?
2. Marketing, koncepcja „4P”.
3. Promocja: definicja i narzędzia.
4. Różnice w wykorzystaniu narzędzi promocji między rynkiem kultury a biznesowym.
5. Wizerunek instytucji kultury – jak go kreować? Misja, cele, grupy odbiorców, key visual. Planowanie długookresowej strategii działań promocyjnych.
6. Formy promocji:

a) tradycyjne:

 • Reklama
 • Plakaty
 • Outdoor
 • Promocja sprzedaży
 • Public Relations
 • Media relations (budowanie relacji z mediami, narzędzia, opracowywanie materiałów dla mediów, konferencje prasowe/próby medialne, wystąpienia w mediach, dobieranie i współpraca z patronami medialnymi, monitoring mediów). Ćwiczenia.

b) innowacyjne:

 • marchandising
 • internet (strony internetowe, portale społecznościowe, newslettery, portale sprzedażowe itp.)
 • event marketing
 • ambient
 • aktywizacja społeczności lokalnych


7. Promocja w social mediach: strategia komunikacyjna, łączenie działań. Case studies.

 • Facebook (tworzenie wydarzeń, taktyka prowadzenia fanpage’a, tworzenie angażujących treści, harmonogram dystrybucji treści, creator studio, centrum reklam)
 • Instagram (rozróżnienie od treści z Facebooka, taktyka, relacje, siła hasztagów, płatne formy Instagrama po połączeniu z kontem na Facebooku)
 • YouTube (zarządzanie kontem, możliwości prezentacji oferty multimedialnej)


8. Planowanie kampanii promocyjnej: analiza SWOT, określenie grupy odbiorców, budżet, harmonogram, współpraca partnerska, kanały, taktyki. Case study – premiera spektaklu.

9. Promocja wydarzenia. Ćwiczenia grupowe.

10. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – strategia promocji, obszary do poprawy. Konsultacje.

Prowadząca:

Klaudyna Desperat – kulturoznawczyni i filolożka polska. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu public relations w szkole Głównej Handlowej. Autorka artykułów i recenzji teatralnych – publikowała m.in. w wortalu e-teatr.pl, miesięczniku „Teatr” i „Nowej Polszy”. Przez wiele lat związana z promocją teatru – pracowała m.in. jako specjalistka ds. promocji w Teatrze WARSawy, specjalistka ds. nowych mediów w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego, rzeczniczka prasowa festiwalu Teatroteka FEST, rzeczniczka prasowa oraz kierowniczka działu promocji i komunikacji w Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury (Teatr Polonia i Och-Teatr). Od 2021 zajmuje się promocją w domach kultury (Bemowskie Centrum Kultury, Dom Kultury „Praga”), co pozwala jej na zajmowanie się – również zawodowo – swoja pasją, czyli muzyką i tańcem tradycyjnym. Prowadzi szkolenia z zakresu promocji w kulturze (m. in. konferencja Social Media Now, Teatr Rozbark w Bytomiu, Targi Sztuki w Instytucie Teatralnym) i promocji wydarzeń sąsiedzkich. Przekonuje podczas nich, że kultura jak nigdy wcześniej potrzebuje promocji oraz inspiruje, jak w kreatywny sposób promować bez dużych nakładów finansowych.

Termin: 1 grudnia 2022 roku, godz. 09.00-15.00
Miejsce: CKiS-DK Oskard, ul. Aleje 1 Maja 7a, 62-510 Konin
Zgłoszenie: do 25 listopada 2022 roku
Koszt udziału: 150 zł + VAT 23%
Przerwy – w trakcie kawa na doładowanie baterii  i coś słodkiego  !

Rekrutacja:
Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać do  25 listopada br. wypełnioną kartę zgłoszenia pocztą elektroniczną. Liczba miejsc ograniczona.

Niezwłocznie po otrzymaniu emaila potwierdzającego dostępność szkolenia należy dokonać, w wyznaczonym terminie opłaty za szkolenie na wskazane konto.

Koszt: 150 zł + 23% VAT. W przypadku gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych nie doliczamy VAT.
Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Płatności należy dokonać w kasie CKiS lub na konto: Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199 0000 0000 1900 2776 do 25 listopada br.

Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej 3 dni roboczych przed szkoleniem. W przeciwnym razie w przypadku nieobecności na szkoleniu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Szkolenie  stacjonarne. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Renata Rudowicz- specjalistka ds. programowych
Centrum Kultury i Sztuki Dom Kultury Oskard w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel. (63)2746603
mail: r.rudowicz@ckis.konin.pl