Przejdź do treści
Wydarzenia cykliczne

Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”

Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złota Sztalugę” stwarza możliwość zaprezentowania bogatej twórczości plastycznej subregionu konińskiego, integracji środowisk twórczych, wymiany doświadczeń oraz propagowania aktywnego uczestnictwa w kulturze. Pobudza do refleksji i zachęca do poszukiwań, dając szansę odkrycia nowych możliwości i poszerzenia horyzontów artystycznych.