Przejdź do treści
Centrum-archiwum Wystawa czynna do 15 czerwca

„Świat dziecka – blaski i cienie” Wystawa prac Członków Związku Artystów Plastyków

Dzień Dziecka stał się pretekstem do zorganizowania wystawy prac Członków Związku Artystów Plastyków zatytułowanej „Świat dziecka – blaski i cienie”. Zobaczymy prace 26 artystów – malarstwo, fotografię, rzeźbę – zarówno klasyczne portrety, jak i abstrakcji.

Wystawa czynna do 15 czerwca – zapraszamy dorosłych i młodych widzów, do CKiS przy ulicy Okólnej 47a.

UWAGA ! W dniach 9 i 10 czerwca wystawa wyłączona ze zwiedzania z przyczyn organizacyjnych.

Mimo że artyści odwołują się do różnych stylów, posługują się innymi technikami i używają rozmaitych środków wyrazu, to wspólnym mianownikiem prezentowanych prac jest oczywiście dziecko.

Symbolizuje ono początek, czystość, nieskażony stosunek do świata, spontaniczność i przyszłość. Tu symbolika dziecka i jego postać pojawia się w wielu aspektach i kontekstach. W jednych pracach dziecko, jako szczęśliwy, mały człowiek, ukazane zostało w sposób budzący radość i uśmiech. W innych pracach artyści wnikają w świat dziecka i jego problemy – te budzą ból i wzruszenie. Dzieciństwu towarzyszy bowiem nie tylko radość i zabawa, lecz  niejednokrotnie także smutek, gorycz, a nawet cierpienie.

Agnieszka Sumińska
Ewa Stanisławska

Sposób przedstawiania dziecka w sztuce każdej epoki odzwierciedla aktualne podejście do najmłodszych, myśl psychologiczną, pedagogiczną oraz najnowsze tendencje i techniki artystyczne. Trudno uwierzyć, że przez stulecia dzieci rzadko były głównym tematem obrazów. Dzieciństwo traktowano jako uciążliwy okres przejściowy, prowadzący do stania się pełnoprawnym człowiekiem, przez co dziećmi nieszczególnie się interesowano. Dopiero w wieku XVIII przestano uważać dziecko za kogoś w rodzaju niedoskonałej miniatury dorosłego. Wiek XIX to wzrost zainteresowania dzieciństwem, szczególnie w obszarze psychologii i rodzącej się pedagogiki. Powoli zmienia się model rodziny, a kontakty rodziców z dziećmi stają się bliższe i mniej oficjalne. Ślady tych przemian odnaleźć można w sztuce, która „odkrywa” dzieciństwo jako samodzielny temat.

Współcześnie studia nad dzieciństwem angażują wielu badaczy zajmujących się różnymi dziedzinami nauki. Pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy, antropolodzy czy filozofowie dokonują teoretycznych i praktycznych analiz sytuacji, w których znajdują się dzieci. Dotyczy to nie tylko przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, ale również badaczy reprezentujących nauki prawne, ekonomiczne czy medyczne. Rozwija się idea pozwalająca dostrzec w dziecku podobny dorosłemu suwerenny i w pełni kompetentny podmiot oraz model wychowania, w którym jest ono traktowane jako jednostka autonomiczna, wartościowa sama w sobie.

Elżbieta Skorupińska

Ewa Gbiorczyk – Prezes ZAP – mówi: „Szczęście, radość, miłość  lub nietolerancja, ból, krzywda czy odrzucenie może być pokazane za pośrednictwem dziecka. Autorzy prac nadali wyjątkowy wyraz młodym postaciom przedstawionym na swoich obrazach i fotografiach. Dziecko nie potrafi ukryć swoich uczuć, wszystkie emocje ukazuje swoim ciałem, grymasem lub samym spojrzeniem. Postacie mogą być przedstawione w uproszczony nawet symboliczny sposób – niemniej widz stanie przed dziełem sprowokowany do przemyśleń czy zadumy. W teraźniejszym świecie nadal obserwujemy dużą nietolerancję wobec mniejszych i słabszych istot. Często wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa, nie poświęca się dzieciom wystarczającej uwagi z powodu ciągłego wyścigu. Dzieci cierpią i zamykają się w sobie. Uciekają do używek, buntują się. Przecież dzieciństwo może być szczęśliwe, pełne zdrowych i pięknych emocji. Dzieci są niewinne, to my dorośli jesteśmy za nie odpowiedzialni. Kochajmy je, pielęgnujmy, chrońmy. Niech w każdym małym spojrzeniu będzie widoczna radość i szczęście. Artyści Związku Artystów Plastyków serdecznie zapraszają na wystawę”.

Autorzy prac: Katarzyna Bukowska, Hanna Danielak, Agata Dutkiewicz, Ewa Gbiorczyk, Waldemar Kaliczak, Anna Kruczkowska, Alicja Łuczak, Krzysztof Marciniak, Katarzyna Masny, Izabela Mroczkowska, Joanna Pęgier, Elżbieta Ponińska, Aleksandra Rowicka, Anna Sawicka, Jolanta Silska-Hałupka, Maria Silska, Elżbieta Skorupińska, Małgorzata Sobieska, Andrzej Janusz Stanisławski, Ewa Stanisławska, Agnieszka Sumińska, Danuta Surdyk, Maria Szymańska, Walentyna Śniegurska, Zdzisław Stanisław Tardowski, Jarosław Wyczyński.