Przejdź do treści
Wydarzenia cykliczne

Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki”

Wielkopolski Festiwal Tańca „Tańczące Trzewiczki” to impreza, której celem jest popularyzacja zespołowych form tanecznych, ich walorów artystycznych i wychowawczych.
Prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką.
Wspólna zabawa, nawiązywanie nowych kontaktów, wymiana doświadczeń zawodowych.